דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

עודד שריג: "מינוי משה טרי לנאמן כלל ביטוח - תקף"

מדובר במעין משמורת שבידי הפיקוח על הביטוח על מניות אי.די.בי בכלל ביטוח ולא ב"החרמת" המניות ■ אין מדובר בצעד שנובע ממצבה של כלל ביטוח, שהינה חברה יציבה ואיתנה

המפקח על הביטוח עודד שריג נוקט בצעד נדיר בחומרתו ולוקח את מניות כלל ביטוח מידיו של נוחי דנקנר. שריג מינה את משה טרי, יו"ר רשות ני"ע לשעבר, לנאמן לחברת הביטוח, באופן מיידי - על רקע המשבר בקונצרן אי.די.בי. טרי ייצג את כלל ביטוח בעצמו, או באמצעות באי כוחו בישיבות מועצת המנהלים של החברה.

נדגיש כי אין מדובר בצעד שנובע ממצבה של כלל ביטוח, שהינה חברה יציבה ואיתנה. חברת הביטוח תמשיך להתנהל כרגיל. מדובר במעין משמורת שבידי הפיקוח על הביטוח על מניות אי.די.בי בכלל ביטוח ולא ב"החרמת" המניות.

"המהלך מנתק את כלל ביטוח מכל השפעה אפשרית של מאבקי השליטה בקבוצת אי.די.בי", מסר שריג. "כלל ביטוח היא מהחברות הטובות והיציבות בענף הביטוח בישראל. החברה מנוהלת היטב בכל תחומי הפעילות". בהודעת הפיקוח על הביטוח הודגש כי "מדובר במצב זמני שבו הממונה יוודא כי פעולות מחזיק מניות השליטה יהיו לטובת המבוטחים והחוסכים. מינוי מחזיק מניות השליטה לא יגרום לשינוי בשגרת הפעילות של כלל ביטוח מול מבוטחים, חוסכים וסוכנים ויבטיח את עצמאותה".

לדברי שריג, "שלחנו הוראה לאי.די.בי פתוח להעביר את המניות שבידיה בכלל ביטוח למחזיק מניות השליטה מטעמנו, שהוא משה טרי. טרי מכיר את שוק ההון על בוריו והמטרה במעשה הזה היא לייצר הפרדה בין אי.די.בי לבין כלל ביטוח. ההפרדה הזו תאפשר לכלל ביטוח להמשיך לעבוד כרגיל ללא כל הפרעה, כפי שעשתה עד כה.

"הקבוצה מעליה תוכל להמשיך בכל ההליכים להסדרת מיהו השולט בקבוצה ובנגזר בחברת הביטוח, דרך ביהמ"ש. זאת, ללא שיהיה למהלכים אלה כל השפעה על כלל ביטוח. מבחינתנו כלל ביטוח היא חברה אמינה ויציבה ומטרת הצעד היא לייצר חייץ בין אי.די.בי לכלל ביטוח. החייץ אומר מבחינת הצרכנים שהם לא ירגישו דבר".

שריג: "המינוי של טרי תקף"

לדברי שריג, "המטרה היא שהתהליכים במעלה הפירמידה יימשכו ללא קשר למה שקורה בחברת הביטוח. את התהליך התחלנו לפני כשנה. עקבנו אחרי מה שקורה באי.די.בי במהלך התקופה האחרונה והחלטתנו התקבלה עוד אתמול, אבל עודכנו בתהליכי המכירה של גרעין השליטה בכלל ביטוח לקבוצה הסינית ולכן עיכבנו את המינוי עוד 24 שעות כדי שיהיה ניתן להשלים את החתימה על העסקה.

"למיטב ידיעתנו, הצדדים לעסקה היו מודעים לכוונתנו למנות את הנאמן ולהבנתנו הליך המכירה של כלל ביטוח לא ייפגם. טרי קיבל הוראות העוסקות בתפעול חברת הביטוח וגם אומרות לו להשלים ככל הניתן להשלים את מכירת החברה גם במסגרת ההסכם מאתמול בלילה. אנו מבינים שביהמ"ש רוצה לשמוע אותנו בעניין זה וביהמ"ש ביקש מאיתנו לעכב כל הליך בפועל בעניין זה. נהיה בביהמ"ש מחר".

עוד אמר שריג, כי "אנו מקווים שלא יהיה הליך ארוך ומסובך ולא ברור בעניין השליטה בכלל כדי למזער את הפגיעה באי.די.בי ובכלל ביטוח. בנסיבות העניין ההחלטה צריכה להתקבל. אני טרם עזבתי את תפקידי וטרם מונה לי מחליף והמשמעות של זה היא שייתכן שאהיה כאן גם בספטמבר והשמירה על זכויות מבוטחים וחברה לא מותנה באיזשהו אופן במי שנמצא בפיקוח. המהלך נעשה בשיקול דעת וכל מי שהיה יושב בכסאי היה מקבל את ההחלטה הזו".

שריג הוסיף, כי "המינוי של טרי תקף והשופט הורה לעכב ואנו מנסים להבין את המשמעות הזו. בשלב זה לא ניתן לטרי הנחיות נוספות מעבר למה שנתנו לו הבוקר. ביהמ"ש ביקש שנופיע מחר כדי להסביר את צעדנו ונעשה כן. לא ננקוט בצעדים שאינם הפיכים והם נעשו תוך שיקול דעת. נכבד באופן טבעי את כל החלטות ביהמ"ש".

"הסמכויות של טרי הן כשל בעל מניות השליטה וכל הסמכויות הללו בידיו. כך, אם יידרשו החלטות לגביהן נדרשת החלטת בעל השליטה, הוא יפעיל אותן בהתייעצות איתנו. למשל מדובר על החלטות לגיוס הון וחלוקת דיבידנדים וכו'. שום דבר בהתנהלות כלל לא ישתנה בגלל המינוי הזה. אי הוודאות לגבי בעל השליטה העתידי בכלל ובאי.די.בי גדולה והייתה יכולה לגדול עוד יותר בהחלטת ביהמ"ש ולהשפיע על החברה. חיכינו ככל שיכולנו ואולי אף מתחנו את זה יום אחד מעבר כדי לתת לעסקה סיכוי להיות מושלמת".

מינוי נאמן לכלל ביטוח נעשה לאלתר כבר מהבוקר. בעקבות כך, המשקיף באי.די.בי אחזקות פנה לביהמ"ש בבקשה בהולה לעכב את מינוי הנאמן לכלל ביטוח. כתוצאה מצעד זה ביהמ"ש הכריע שטרי לא יקבל לידיו את הסמכויות והזמין את האוצר לאולמו בעניין זה.

"זה לא מינוי מנהל מורשה אלא נאמן על מניות השליטה. הבעיה שלנו היא שלא ברור מי יהיה בעל השליטה ביום ראשון. כל החלטה של השופט משאירה את החברה ללא בעל שליטה מוגדר וללא סמכויות מוגדרות בחוק. חייבו אותנו לקבל החלטה לפני שנמצא את עצמנו בנקודה בלתי הפיכה. למשל אם השופט יעביר את החברה למחזיקי האג"ח אנו עלולים למצוא את עצמנו ללא בעל שליטה ועם בעלי מניות שמתחרים בחברה ולחוק אין מענה כיום לאף אחת מהשאלות הללו.

"כל החלטה של השופט ביום ראשון, תהיה אשר תהיה, הייתה מעמידה אותנו מול בעל שליטה לא ברור עם סמכויות לא ברורות. לפיכך נדרשנו לפעול. השר מעודכן בכל מה שכרוך בעניין, גם הפיקוח על הבנקים ורשות ני"ע מעודכנים. הסמכות והאחריות בסופו של יום היא בלעדית שלנו".

לדברי שריג, "ההחלטה על מכירת החברה לגורם זה או אחר תהיה של טרי כמחזיק מניות השליטה, וכך יהיה עד שיתגבש בעל שליטה חלופי. זה יקרה בין אם בקביעת ביהמ"ש או עסקה ואז נצא מהחברה. אנו לא בכלל ביטוח כדי לנהל את החברה".

נציין כי באוגוסט 2012 עודכן היתר השליטה של אי.די.בי בכלל ביטוח ואז נקבע כי "הוספו להיתר הוראות לעניין סמכותו של המפקח במקרה של אירוע שיהיה בו כדי להביא לשלילת היכולת של בעלי שליטה במבטחים מקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח, ובכלל זה הוראה בדבר העברתם של אמצעי השליטה בכלל ביטוח לפי החלטת המפקח לידי נאמן שזהותו תאושר בידי המפקח".

כעת מממש המפקח את הסמכויות הללו לאור חששו ממצבה של קבוצת אי.די.בי לגביה אמר כי "מבחינתנו הבעיה היא באי.די.בי ולא בכלל ביטוח. כרגע טרי הוא בעל מניות. נכון שלבעל מניות יש סמכות להצביע על חברי דירקטוריון אך כרגע אנו לא משנים את מבנה הדירקטוריון ואני מדגיש כרגע. אם יהיה דרוש שינוי בדירקטוריון ננחה את טרי לפעול בהתאם. כרגע אנו סבורים שיש צורך ביציבות והמשך פעילות בחברה ולא בהחלפת הדירקטוריון", דברי המפקח על הביטוח.

מה יהיה עם השליטה בחברה?

כבר לפני כשנה הודיעו קבוצת אי.די.בי וכלל ביטוח כי קיבלו מכתב מהמפקח על הביטוח באוצר, פרופ' עודד שריג, לפיו האוצר נערך לאפשרות של הסדר חוב בקונצרן הגדול בישראל גם בקשר לעובדת היותה של קבוצת אי.די.בי בעלת השליטה באחד ממנהלי כספי הציבור הגדולים ביותר במשק - קבוצת כלל ביטוח.

במסגרת זו הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר, הבהיר לאי.די.בי פיתוח כי אם יהיה אובדן שליטה בקונצרן הגדול בישראל ביחס למבנה השליטה הקיים בו כיום, אגב הגעה להסדר חוב, מניות השליטה בקבוצת כלל ביטוח שבידיו יועברו לנאמנות. עתה, על רקע החלטות נושי אי.די.בי נראה הגיע הרגע המתאים מבחינת האוצר לקחת את מושכות הפיקוח על כלל ביטוח בצעד חריג מאוד וחריף ביותר.

ביום ראשון השבוע רוב של מחזיקי אג"ח אי.די.בי אחזקות הצביעו על מתווה של לקיחת השליטה בחברה מידי דנקנר וחלוקת המניות לבעלי החוב. שופט ביהמ"ש המחוזי איתן אורנשטיין הציב לדנקנר ולמשקיע שגייס אלכסנדר גרנובסקי, תנאי מאתגר של הפקדת חצי מיליארד שקל לחשבון נאמנות ולקופת ביהמ"ש בתוך שבוע בלבד. זאת, כתנאי למתן פרק זמן נוסף לשניים לגבש הסדר חוב באי.די.בי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות