הלמ"ס: קיפאון בצמיחה, היצוא תקוע, ההשקעות בנסיגה

המשק יצמח ב-3.4% בלבד השנה, בדומה ל-2012 ■ הבנייה למגורים תרד ב-1% השנה לעומת עלייה דו-ספרתית בשנים קודמות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (ב') כמדי שנה, את תחזית הצמיחה והרכבה לשנה הנוכחית והנורות האדומות שבה מטרידות במיוחד. לפי הלמ"ס, המשק הישראלי יצמח בשנת 2013 בשיעור של 3.4%, בדומה לשנת 2012. נזכיר כי לפי תחזית בנק ישראל המשק צפוי לצמוח בקצב של 3.8%. גם התוצר העסקי, הקטר המרכזי של המשק, יעלה בשיעור דומה 3.5% - בדומה לשנה שעברה (3.4%).

תמהיל הצמיחה מאוד מטריד ומעיד על החולות שפוקדות את המשק. ראשית, בשנת 2013 לא צפויה צמיחה ביצוא (ללא יהלומים) שהוא אחד מקטרי המשק, כתוצאה מהמיתון בגוש האירו ומהצמיחה הנמוכה יחסית בארה"ב. בהקשר זה יצוין כי היצוא התעשייתי צפוי לרדת ב-2013 בכ-3.6%. ירידה זו התאזנה בעלייה נאה ביצוא שירותים למעט תיירות בשיעור של יותר מ-9%. יצוא שירותי תיירות נותרו כמעט ללא שינוי ב-2013.

מטריד עוד יותר הוא האומדן לפיו הבנייה למגורים ירדה ב-1% ב-2013. בחינת נתוני ההשקעות בבניה יכולה לזרוק אור ואף להסביר חלקית לפחות את הזינוק במחירי הדירות: אם בשנים 2010 ו-2011 זינקה הבנייה למגורים בשיעור דו-ספרתי (13% ו-12%), בשנת 2012 הגידול הצטמצם לכ-5.4% בלבד. נזכיר כי ב-2009 נרשמה ירידה חדה בבנייה למגורים.

גם ההשקעות בנכסים קבועים ירדו ב-2.4% לאחר עלייה של 3.5% ב-2012 וזינוק של כ-16% ב-2011, קרי ניכרת הירידה בקצב ההשקעות במשק, אחד מהסימנים המדאיגים ביותר. עוד עולה כי ההשקעות בענפי המשק צפויות לרדת בכ-3%.

לפיכך, הצמיחה השנה צפויה להגיע מהצריכה הציבורית שגדלה ב-2.3%, כלומר מהתערבות ממשלתית. בהקשר הזה יצוין כי הלמ"ס חוזה ירידה, אם כי קלה מאוד, בצריכה הביטחונית (0.3%-).

ההתפתחות החיובית היחידה שניתן לזהות הינה הגידול בצריכה הפרטית בשיעור של 4%, שיעור גבוה מזה שנרשם בשנים 2011 וגם 2012. כמו כן, הצריכה הפרטית לנפש, המוגדרת כרמת החיים, צפויה לעלות השנה ב-2.1% לעומת 1.4% בלבד ב-2012. חשובה עוד יותר היא העלייה בצריכה הפרטית במוצרי בני קיימא שעלתה בכ-3% לעומת ירידה של 1.7% ב-2012 לעומת 2011.

גם קצב היבוא ב-2013 מצביע על האטה בקצב הצמיחה: היבוא צפוי לקטון השנה בכ-2% לעומת 2012 כאשר היבוא ללא יבוא ביטחוני, יהלומים, אוניות ומטוסים, נרשמה ירידה חדה יותר של כ-3.6%.

על אף הסטגנציה בקצב הפעילות הכלכלית, שיעור הצמיחה בישראל הוא גבוה משמעותית לעומת שיעור הצמיחה הצפוי ב-OECD שעומד על 1.2% והרחק מתחזית הצמיחה ל-2013 של גוש היורו שצפוי להירשם צמיחה שלילית של 0.6%.

שיעור הצמיחה הריאלית"
 שיעור הצמיחה הריאלית"

צרו איתנו קשר *5988