בכירים בבנק ישראל: הריבית הנמוכה מנפחת את מחירי הדירות

הפרוטוקולים מישיבית הריבית האחרונה של בנק ישראל חושפים: 2 חברים בוועדה המוניטרית התנגדו להפחתת הריבית ■ טוענים: הריבית הנמוכה פוגעת בחיסכון ומעלה את מחירי הדירות ■ עמדתם לא התקבלה

2 מתוך 5 חברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל התנגדו להפחתת הריבית בחודש שעבר ובדיון שנערך בישיבה המוניטרית הועלו חששות באשר לתרומתה של הריבית הנמוכה לעלייה מחירי הדירות.

"הועלה חשש מפני השפעה ארוכת טווח של רמת ריבית נמוכה על המשך ביקושים גבוהים בשוק הדיור", נכתב בפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל, שפורסמו היום (ב'). מצד שני, חברים אחרים בוועדה העריכו כי ההגבלות החדשות שהטיל המפקח על הבנקים דודו זקן, אשר נכנסו לתוקף בספטמבר, יצננו את השוק בחודשים הקרובים ויפעלו כ"גורמים מרסנים הצפויים להפחית את הסיכון לציבור נוטלי המשכנתאות".

חברי הוועדה המוניטרית הם הנגידה בפועל ד"ר קרנית פלוג, פרופ' ראובן גרונאו, בארי טאף, פרופ' רפי מלניק ופרופ' אלכס צוקרמן.

חברי הוועדה שצידדו בהפחתת הריבית הדגישו את קצב הצמיחה המתון של התמ"ג ואת ההערכות שההאטה צפויה להימשך גם בחודשים הקרובים. "הם הדגישו את הירידה בייצוא על רקע המשך הייסוף בשער החליפין וציינו כי המדיניות המוניטרית בשווקים המפותחים צפויה להמשיך להיות מרחיבה, כפי שעולה מהחלטת הפדרל ריזרב לדחות את צמצום רכישות האג"ח, והדבר ימשיך לפעול לייסוף השקל", נכתב בפרוטוקולים.

מאידך, שני חברי הוועדה שצידדו בהותרת הריבית ללא שינוי העריכו כי ההשפעה של הריבית הנומינלית הקצרה על השקל הינה נמוכה וכי קצב הצמיחה הנוכחי עקבי עם רמת הפעילות במשקים בחו"ל. במילים אחרות, אותם 2 חברים סבורים כי בנק ישראל לא יכול לעצור את הידרדרות הדולר ולהאיץ את הצמיחה באמצעות הורדת הריבית.

יתרה מכך - אותם 2 חברי ועדה שהתנגדו להורדת הריבית הדגישו את השלכות הפחתת הריבית על המשך עליית מחירי הדיור ועל דפוסי החיסכון. "כמו כן חברים אלה חשבו כי השפעת הפחתות הריבית שהתרחשו בחודש מאי טרם מוצתה", נכתב בפרוטוקולים.