תזכיר חוק: צפייה בפורנו קטינים באינטרנט - עבירה פלילית

תזכיר תיקון לחוק העונשין: לא רק החזקת "חומר תועבה" הכולל השתתפות קטינים תיחשב עבירה פלילית, אלא גם צפייה ישירה בסרטונים אלה באינטרנט

צפייה באינטרנט בסרטונים הכוללים פורנוגרפיה בהשתתפות קטינים תיחשב גם היא עבירה פלילית בהתאם לחוק העונשין, בנוסף להחזקה של "חומר תועבה" הכולל את דמותם של קטינים - כך קובע תיקון לחוק העונשין שהפיץ אתמול (א') משרד המשפטים, באישור שרת המשפטים, ציפי לבני, והיועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין.

תזכיר החוק הופץ להערות הציבור בטרם יונח על שולחן הכנסת, לאחר שגובש במחלקה הפלילית במשרד, בראשות המשנה ליועמ"ש לעניינים פליליים, עו"ד רז נזרי.

התזכיר הוא פרי יוזמה של פרקליטות המדינה, שמקורה בצורך הנובע מהתפתחות טכנולוגית, המשתקף גם בהוראות אמנות בינלאומיות בתחום זה.

מטרת התיקון היא לקבוע כי העבירה האוסרת על החזקת חומר תועבה הכולל דמות של קטין תכלול גם פעולה של "צריכה", כלומר השגת חומרים אלה מבלי להחזיקם באופן פיזי או על גבי מחשב. על-פי הדין הקיים חל איסור על החזקת "חומר תועבה" ובו דמותו של קטין.

עבירת ההחזקה הנוכחית כוללת החזקה פיזית של חומרים וכן החזקה של חומרים אלה על המחשב, אך לא ניתן להחילה על צפייה ישירה בחומרים אלו באינטרנט (streaming). זאת, משום שעל אף שנוצרים קבצים זמניים על מחשבו של הצופה, הכוללים את החומרים הנצפים, הרי שעל-פי רוב האדם הצופה אינו מודע לכך, ועל כן לא מתקיימת אצלו מודעות לביצוע העבירה, הנדרשת לצורך הרשעה.

במשרד המשפטים אומרים כי צריכת חומרי פורנוגרפיית קטינים נעשית כיום לעתים קרובות על-ידי צפייה ישירה באינטרנט, במקום הורדת החומרים ושמירתם על המחשב. למעשה, מי שבעבר "החזיקו" בפורנוגרפיית קטינים על מנת לצרוך אותה, עושים זאת היום במרבית המקרים באמצעות צפייה ישירה באינטרנט.

הצורך בתיקון נובע, אפוא, מהתפתחויות טכנולוגיות שייתרו את הצורך בהחזקה פיזית של פורנוגרפיית קטינים, או בשמירתם על המחשב,לשם צריכתם, ומטרתו היא התאמת עבירת ההחזקה למציאות הטכנולוגית.

בשנים האחרונות עולה המודעות ברחבי העולם לצורך להידרש לסוגיית הצפייה בפורנוגרפיית קטינים. מדינות שונות, ביניהן ארצות-הברית, קנדה, אוסטרליה והולנד, קבעו הסדרים דומים להסדר המוצע, וקבעו איסור בקוד הפלילי על השגת גישה לתכנים מעין אלה באינטרנט.

כמה אמנות בינלאומיות כוללות איסור על צפייה בפורנוגרפיית קטינים, ובהן אמנת מועצת אירופה בנושא פשעי מחשב, שמדינת ישראל צפויה להצטרף אליה בעתיד הקרוב.