ועדת כספים אישרה העברה של 50 מיליון שקל להתנחלויות

הקפאת בנייה? המדינה מעניקה פיצוי תקציבי ליישובי יו"ש שבהם הוקפאה הבנייה

פיצוי תמורת הקפאה: ברוב של ארבעה אל מול מתנגד אחד אישרה הבוקר (ד') ועדת הכספים של הכנסת העברה תקציבית בגובה 50 מיליון שקל ליישובים ביהודה ושומרון שבהם הוקפאה הבנייה על רקע התהליך המדיני. בעקבות בקשת האוצר, הועברו 46 מיליון שקל שהוגדרו כ"מענק ביטחוני לאור הקפאת הבנייה" ליישובים ומועצות אזוריות ביהודה ושומרון ועוד 4.5 מיליון שקל עבור מענקי פיתוח לרשויות המקומיות.

מבדיקת "גלובס" עולה כי המענקים בגין הקפאת הבנייה מוקצים בגין חוסר באגרות והיטלים שנגרעים מהרשויות המקומיות ביהודה ושומרון לנוכח ההקפאה. בהקצאה הראשונה של המענק הרשויות התחייבו לחתום על כתב ויתור על תביעת המדינה בגין נזקים אלה. המענק מוקצה לכל המועצות האזוריות ביו"ש, וההקצאה מתבצעת על-פי קרטריונים שוויוניים ומקצועיים הכוללים מספר תושבים, יישובים, מרחקים ורמת סיכון בטחוני שנלקחים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומגורמי הביטחון.

המענק נועד לשפות הוצאות עודפות של הביטחון אשר הרשויות מוציאות כדוגמה: עלויות עודפות לספקים וקבלנים, שיפוי בגין שחיקת רכבי בטחון ומיגון, שחיקת בגין מיגון רכבי המועצה הממוגנים, אחזקת יחידות טראומה, שימור צוותי חרום יישובים ועוד. לצד המענק הזה קיים מענק בטחוני לכלל הרשויות המקומיות אולם פנייה זו אינה נוגעת אליו. מתברר כי

מענקים ביטחוניים קיימים במשרדים נוספים כגון חינוך, דתות ועוד. בוועדת הכספים מסבירים כי 4.5 מיליון השקלים הנוספים הועברו במסגרת מענק שמוקצה כבר מספר שנים לאחר אימוץ מפת הדרכים שבה הצרו את צעדיהם של הרשויות המקומיות ביהודה ושמרון והתנו את כל התהליכים הנוגעים לתכנון ובנייה באישורם של שר הביטחון וראש הממשלה. ההעברה הכספית נועדה לתקן את העיוות שנוצר בגין אפליית הרשויות ביו"ש ממפולות לרעה מרשויות אחרות על רקע חוקי היצע וביקוש. הכספים מועברים לאחר שהרשויות המקומיות הוכיחו את הנזקים הנגרמים להם בגין הקפאת הבנייה.

צרו איתנו קשר *5988