מליסרון: ירידה בהכנסות והפסד של 73 מ' ש' לבעלי המניות

מליסרון סיימה את הרבעון בהכנסות של כ-325 מיליון שקל, לעומת כ-351 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ■ מליסרון מודיעה גם על הגדלת הדיבידנד הרבעוני ל-40 מיליון שקל

מליסרון דיווחה הערב (ב') על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השלישי של 2012, מהן עולה קיטון בהכנסות, והפסד של 73 מיליון שקל לבעלי המניות. מליסרון מודיעה גם על הגדלת הדיבידנד הרבעוני ל-40 מיליון שקל, דיבידנד שיחולק בדצמבר.

מליסרון סיימה את הרבעון בהכנסות של כ-325 מיליון שקל, לעומת כ-351 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. לדברי החברה, הירידה בהכנסות נבעה בעיקרה ממכירת הקניונים רננים וסביונים בתחילת חודש אפריל 2013, וכן ממכירת הזכויות בנכס איקאה בנתניה באוקטובר 2012. ירידה זו קוזזה בחלקה בעליה בהכנסות, שנוספו לקבוצה מאכלוס ההרחבה של קניון רחובות ומאכלוס מבנה נוסף בפארק התעשיות ביקנעם.

ברבעון השלישי רשמה מליסרון הפסד המיוחס לבעלי המניות של כ-73 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-106 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012. החברה מציינת כי הירידה בסעיף זה נבעה, בעיקר, כתוצאה מהגדלת ההפרשות למיסים בעקבות שינוי שיעור מס החברות במשק החל מיום 1 בינואר 2014 לשיעור של 26.5%. סעיף הוצאות המיסים של מליסרון ברבעון הרביעי גדל לכ-108 מיליון שקל, לעומת כ-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2013 הסתכם בכ-224 מיליון שקל, בהשוואה לכ-234 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקר ממכירת הקניונים והנכס בנתניה כאמור.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2013 הסתכם בכ-232.5 מיליון שקל, לעומת כ-304.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות בעקבות מכירת הקניונים כאמור ומהעובדה שסעיף ההכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה הסתכם ברבעון השלישי השנה בכ-21 מיליון שקל נטו, לעומת כ-80.5 מיליון שקל נטו ברבעון המקביל אשתקד.

ליאורה עופר, יו"ר החברה, אומרת כי "בתשעת החודשים הראשונים של השנה שקדנו על השלמת מימושי הקניונים, כפי שנדרשנו לבצע על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. למרות ביצוע מכירה בלוחות זמנים קצובים של הנכסים, הם נמכרו בדומה לשווים בספרים. תמורת המימושים שהתקבלה וכן זו שצפויה להתקבל בטווח הקצר, שימשה בעיקרה את החברה להקטנת רמת המינוף וחיזוק היסודות הפיננסיים של הקבוצה. במקביל, בתקופה זו חנכנו ופתחנו בהצלחה את ה'גרנד קניון' בבאר-שבע, המשכנו לפעול למימוש והשבחת הזכויות הנוספות בפתח-תקווה ובמתחם 'מילניום' ברעננה וכן בנכסים נוספים בבעלות הקבוצה. פעולות אלה, וצעדים נוספים שאנו מקדמים ממשיכים לחזק את מעמדה של מליסרון כשחקנית מרכזית בשוק הקניונים ומרכזי המסחר הישראלי".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "תוצאות החברה ברבעון הושפעו לשלילה כתוצאה מהפחתת ה NOI בעקבות מכירת הנכסים בהתאם לדרישת הממונה על ההגבלים העסקיים, מעלייה בשיעור מס החברות, וכן מהעונתיות המאפיינת את פעילות הקניונים של החברה בצד ההוצאות. אנו מעריכים, כי פתיחתו של קניון באר-שבע וההכנסות הצפויות מהנכסים שהשבחנו והרחבנו, עשויים לבוא לידי ביטוי בתוצאותינו הכספיות בטווח הקצר עד הבינוני. מבחינה פיננסית, המשכנו במגמת הצמצום של יחס המינוף של הקבוצה, שעמד בסוף הרבעון השלישי על 66%, ובמקביל המשכנו במהלך של החלפת חוב לזמן קצר ובריבית גבוהה באיגרות חוב ארוכות מועד ובריביות נמוכות, דבר המתבטא בהורדת הוצאות המימון שלנו ובשיפור היחסים הפיננסיים. בחודש אוגוסט גייסנו כ-663 מיליון שקל בהנפקת אג"ח המגובה בזכויות בקניון באר-שבע, המוערך בשווי של כ-1.15 מיליארד שקל. מהלך זה, יחד עם הנפקת המניות הפרטית בהיקף של כ-169 מיליון שקל שביצענו בספטמבר לגופים מוסדיים, מעידים על האמון הרב ששוק ההון רוחש למליסרון ולפעילותה".

צרו איתנו קשר *5988