הממשלה אישרה הצעת לפיד לביטול העלאת מס הכנסה

שר האוצר יאיר לפיד: "הממשלה צריכה לעבוד קשה יותר למען מעמד הביניים, לא שהוא יעבוד קשה יותר בשבילה; המעשה האחראי הוא לא רק להעלות מסים כשאין ברירה, אלא גם להוריד אותם ולייצר צמיחה כשהמצב משתפר"

הממשלה אישרה את הצעת שר האוצר, יאיר לפיד, לביטול העלאת מס הכנסה שתוכננה ל-1 בינואר 2014. ביטול העלאת מס הכנסה צפוי להפחית את הכנסות המדינה ממסים בשנת 2014 בסכום של כ- 3.3 מיליארד שקל. בכדי להמשיך ולשמור על מסגרת פיסקאלית אחראית ולעמוד ביעד הגירעון שקבעה הממשלה, תופחת מגבלת ההוצאה לשנת 2014 בסכום זהה. הפחתת מגבלת התקציב תתבצע על-ידי הפחתה בתקציב הוצאות הריבית בסכום של 2 מיליארד שקל והקטנת הרזרבה לעמידה ביעד ההוצאה בסכום של 1.3 מיליארד שקל.

כמו כן, הציג משרד האוצר את הנתונים הכלכליים לשנת 2013 ותחזיות כלכליות עדכניות לשנת 2014. הנתונים הכלכליים בשנת 2013: צמיחה - 3.6%, הוצאה - 303 מיליארד שקל, הכנסות (מסים+אחרות) - 271.6 מיליארד שקל, גירעון חזוי - 31.4 מיליארד שקל, גירעון כאחוז מהתוצר - 3%, גירעון מהתוצר על-פי תכנון התקציב - 4.3% (שני הנתונים האחרונים על-פי שיטת המדידה החדשה).

התחזיות הכלכליות המעודכנות לשנת 2014: צמיחה של 3.1%, הוצאה - 315.3 מיליארד שקל, הכנסות (מסים+אחרות) - 281.6 מיליארד שקל, גירעון - 33.7 מיליארד שקל, גירעון כאחוז מהתוצר - 3%, גירעון כאחוז מהתוצר על-פי תכנון התקציב - 2.8% (שני הנתונים האחרונים על-פי שיטת המדידה החדשה).

בנוסף, החליטה הממשלה להקצות את תקציב ההתאמות לשנת 2014 ליישום תוכנית משולבת ומתואמות לטיפול בתופעות ההסתננות הבלתי חוקית הנאמד בכ-100 מיליון שקל (בהתאם החלטת ממשלה מס' 960 מיום 24 בנובמבר 2013).

שר האוצר, יאיר לפיד: "הממשלה צריכה לעבוד קשה יותר למען מעמד הביניים, לא שהוא יעבוד קשה יותר בשבילה, המעשה האחראי הוא לא רק להעלות מסים כשאין ברירה, אלא גם להוריד אותם ולייצר צמיחה כשהמצב משתפר".

צרו איתנו קשר *5988