אביה של אסתי גינזבורג: לסלק אותה ואת בעלה עדי קייזמן מהווילה בצהלה

אריה גינזבורג פנה לביהמ"ש בטענה כי עדי קייזמן, בעלה של בתו, חתם על הסכם לרכישת הווילה תמורת 8 מיליון שקל, ולא שילם עד היום את מלוא התמורה ■ עורך הדין של הזוג קייזמן-גינזבורג: טענות מופרכות; כ-90% מהתמורה כבר שולמה

צרות בתוך המשפחה: האדריכל אריה גינזבורג הגיש בקשה לבי המשפט המחוזי בתל-אביב, באמצעות עו"ד אבי דוידוב, בה הוא דורש לבטל את הסכם מכירת הווילה שבנה ברחוב אבישי 12 בשכונת צהלה בתל-אביב לאיש העסקים עדי קייזמן הנשוי לבתו, הדוגמנית אסתי גינזבורג.

בנוסף דורש גינזבורג למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובת בתו ללא ידיעתו.

מהבקשה, שהוגשה במסגרת המרצת פתיחה, מגולל גינזבורג את תחילת הפרשה, כאשר ירש את המגרש בשכונת צהלה מהוריו. לטענתו, במהלך השנים הוא בנה את הבית על המגרש בהשקעה עצומה והפך את הנכס ליצירת אמנות של ממש, כאשר נכון להיום מדובר בנכס יוקרתי ומיוחד הידוע בכל העולם. הנכס זכה אף לכינוי "הבית הכתום" והוצג בתערוכות אדריכלות בכל העולם.

עוד טוען גינזבורג בבקשה כי הבית נועד למכירה מיידית מיד לאחר סיום הבנייה, אך בשל התעניינותו של קייזמן בווילה, הסכים גינזורג להשכיר לו את הבית לתקופה קצובה, בין היתר על מנת לבחון אפשרות לרכישתו, כאשר דמי השכירות סייעו לגינזבורג לעמוד בהחזרי המשכנתא ובהוצאות ההחזקה הגבוהות של הווילה.

בחודש יולי 2010 נחתם הסכם שכירות בין קייזמן לגינזבורג, כאשר במהלך תקופת השכירות הכירו קייזמן והדוגמנית אסתי גינזבורג ונישאו בחודש יוני 2012.

אלא שקייזמן, כך עולה מהבקשה, הפסיק בתקופה מסוימת לשלם את דמי השכירות, דבר שהוביל לפיגורים מצידו של גינזבורג בתשלומי המשכנתא לבנק הרשומה על שמו, עד שהבנק החל לפעול למימוש המשכנתא באמצעות מכירת הנכס על-ידי כונס נכסים מטעמו.

במהלך התקופה התגוררו קייזמן וגינזבורג בווילה, ובשל ההליכים בהם החל לנקוט הבנק, ביקש קייזמן, שחשש מפינוי מהבית, להגיע להסכמות עם גינזבורג האב בנוגע לרכישת הווילה.

בסוף חודש דצמבר 2012 נחתם הסכם בין גינזבורג האב לבין קייזמן, לפיו ירכוש האחרון את הווילה תמורת 8 מיליון שקל, בהתאם לתנאי תשלום קבועים מראש. אלא שבבקשה טוען גינזבורג כי קייזמן הפר את ההכם בצורה שיטתית ועקבית, ועד עתה טרם פרע את תשלום רוב יתרת התמורה בגין הווילה.

עוד טוען גינזבורג בבקשה כי פניותיו החוזרות ונשנות אל קייזמן לא הועילו, וחמור מכך, גינזבורג גילה להפתעתו הרבה כי קייזמן "מהתל בו במכוון ומשתמש באמצעיו הרבים, לרבות אמצעים משפטיים, על מנת להונות את גינזבורג, תוך שהוא מוליכו בכחש ומירמה לאורך תקופה ארוכה".

הדברים הגיעו לשיא בתחילת חודש יוני 2013, 3 שבועות לאחר שקייזמן היה אמור להעביר לגינזבורג סך של 50 אלף שקל. כאשר הבין שקייזמן נמנע מלקיים את התחייבותו, קצה סבלנותו, והוא הודיע לעו"ד אריאל דינוביצקי, המייצג את בני הזוג קייזמן-גינזבורג, על ביטול ההסכם בשל הפרתו היסודית על-ידי קייזמן ורעייתו.

לאחר הודעה זו, כך נטען בבקשה, ולאור לחצים שהופעלו, עליו הסכים גינזבורג לסגת מהודעת הביטול, וזאת תוך התחייבות מפורשת מצידו של קייזמן כי יעמוד בתנאי ההסכם, ואולם קייזמן המשיך להפר הפרות גסות את ההסכם.

לפיכך, בחודש אוגוסט 2013, למעלה מ-8 חודשים לאחר החתימה על ההסכם, וכאשר התברר לגינזבורג כי קייזמן לא מתכוון לעמוד בהסכם, לרבות סילוק חוב המשכנתא, פנה גינזבורג ללשכת ההוצאה לפועל במסגרת תיק מימוש המשכנתא, וציין במפורשות כי "מר עדי קייזמן הפר את ההסכם עליו הוא חתום לרכישת הבית השייך לי ברחוב אבישי 12 בשכונת צהלה בתל-אביב. אי לכך ובהתאם לזאת כל הסכם ביני לבין מר קייזמן בטל ומבוטל. נגד המשיב יוגשו תביעה וצו פינוי".

בבקשה מציין גינזבורג כי קייזמן הפר את ההסכם עימו בכל פעם מחדש, ו"כל מטרתו הינה להמשיך ולהתגורר בנכס היוקרתי ביותר תוך העברת תמורה זעומה בלבד".

בחודש נובמבר 2011 הודיע גינזבורג לקייזמן פעם נוספת על ביטול ההסכם והורה על פינויים של קייזמן וגינזבורג מהנכס באופן מיידי.

קייזמן הודיע בתגובה, באמצעות רעייתו, כי מבחינתו לא הייתה כל הפרה של ההסכם, ועל כן הוא דוחה את הודעת הביטול. זאת למרות שלטענת גינזבורג, קייזמן לא שילם אפילו 50% מהתמורה בגין הווילה.

עוד עולה מהבקשה כי חודש לאחר מכן, בדצמבר 2013, מיהר קייזמן לרשום הערת אזהרה לטובת אסתי גינזבורג, ללא הסכמת אביה ובניגוד להודעות על ביטול ההסכם - פעולה אותה הגידר גינזבורג כ"מחטף של ממש".

"טענות מופרכות"

עו"ד אריאל דינובצקי ממשרד וינרוט, המייצג את בני הזוג קייזמן-גינזבורג, מסר בתגובה: "המרצת הפתיחה לא הומצאה לנו עד כה, ומרשיי מצרים על העובדה כי מר גינזבורג בחר להעביר את התובענה לעיתונות עוד בטרם שהעבירה לידיי. תובענה זו מעצם טיבה הייתה צריכה להיות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, באשר מדובר בסכסוך משפחתי, ולחסות תחת החיסיון הקיים בהליכים בבית המשפט לענייני משפחה.

"לגופם של דברים, מדובר בטענות מופרכות מצד אדם המטריד את מרשיי בכל דרך אפשרית מזה זמן רב, ומבקש לעשות לעצמו כותרות על חשבונם, וזאת בקשר לעסקת מכר, אשר במסגרתה רכשה מרשתי את הזכויות בנכס ברחוב אבישי 12 בתל-אביב.

"מרשתי שילמה עד כה כ-90% מן התמורה, סייעה למר גינזבורג לכסות חובות במיליוני שקלים לצדדים שלישיים במסגרת תיקי הוצאה לפועל רבים אותם צבר לאורך השנים, חילצה אותו ממגורים ברחוב ואף דאגה לרווחתו מכיסה הפרטי במשך שנים רבות. מר גינזבורג מצידו גמל למרשתי רעה תחת טובה והפר את ההסכם ברגל גסה. ההליך האמור מהווה המשך ישיר לעניין זה.

"חבל שעורך הדין הרביעי במספר של מר גינזבורג בחר להגיש הליך-סרק, בשעה ששלושת עורכי הדין האחרונים של מר גינזבורג נאלצו להתפטר מהטיפול בעניין לאור היעדר יכולתם לשלוט באיש ובמעשיו, ואף זכו בפסקי דין חלוטים כנגדו בשל אי-תשלום שכר-טרחתם בהיקף של מאות אלפי שקלים. שכר-טרחה זה שולם בסופו של יום אף הוא על-ידי מרשתי, כאשר רק לעו"ד דוד לשם שולם סך של כמיליון שקל. מכל מקום, מרשיי יגיבו בפירוט בזמן ובמקום הראויים לכך".

צרו איתנו קשר *5988