נאבקת בסחבת: לבני יוזמת שורת רפורמות במערכת המשפט

התוכנית כוללת רפורמה בפרוצדורת התביעות האזרחיות, שמשמעותה מחיקת מאות סעיפים מתקנות סדר הדין האזרחי; הרחבה דרמטית של פעילות בתי המשפט במשמרת שנייה בכל הארץ; והרחבת פרויקט הגישור לכלל בתי המשפט

שרת המשפטים ציפי לבני יוזמת שורה של רפורמות בניהול הליכים משפטיים בבתי המשפט, במטרה לייעל ולקצר את משך ההליכים ולפשט את הסרבול הכרוך בניהולם לצדדים, הן בהליכים אזרחיים והן בהליכים פליליים.

לידי "גלובס" הגיע פירוט כלל תוכניותיה של לבני באשר למערכת המשפט - הכוללות בין היתר רפורמה בפרוצדורת התביעות האזרחיות, שמשמעותה מחיקת מאות סעיפים מתקנות סדר הדין האזרחי; הרחבה דרמטית של פעילות בתי המשפט במשמרת שנייה בכל הארץ; והרחבת פרויקט הגישור לכלל בתי המשפט, הן השלום והן המחוזיים.

רפורמה בסדר הדין האזרחי

באשר לרפורמה בסדר הדין האזרחי, הכוונה היא לגבש "קודקס" חדש, עדכני ומודרני, שיחליף את תקנות הסדר הדין האזרחי המיושנות, שהותקנו בשנת 1963 ותוקנו מאז בשיטת טלאי על טלאי.

במסגרת הקודקס החדש יבוטלו כ-200 תקנות ישנות; תיבנה מחדש מתכונת הגשת כתבי טענות תוך צמצום משמעותי בהיקף הניירת; תודגש ההקפדה על לוחות זמנים של הטיעונים והדיונים; יבוא לידי ביטוי סינכרון מלא עם תוכנת "נט המשפט"; ובנוסף יוקצו שופטים "מתמחים" ובתי משפט מסוימים לתחומים מוגדרים במסגרת המשפט האזרחי.

במשרד המשפטים מכוונים לכך שקודקס התקנות החדש, שיתווה נהלים חדשים לניהול הליכים אזרחיים, יהיה בהיר, קוהרנטי ויסייע בניהול הליך יעיל והוגן, תוך שמירה על זכויות הצדדים.

משמרת שנייה

התוכנית להרחבת המשמרת השנייה בבתי המשפט שוכבת על שולחנה של מערכת המשפט זה שנים אחדות. כיום מופעלת משמרת שנייה רק בבתי משפט השלום, בהליכים של תביעות קטנות ותביעות בסדר דין מהיר, בין השעות 15:00 ל-20:00.

במסגרת התוכנית להרחבת המשמרת השנייה, יידונו בשעות אלה תביעות קטנות; בקשות לצו הגנה או הטרדה מאיימת; תביעות תעבורה; תביעות אפוטרופסות; הליכי שינוי שם וגיל; וכן תביעות אזרחיות מכל הסוגים.

לא ברורה עדיין מידת שיתוף-הפעולה שלה תזכה שרת המשפטים מצד ציבור עורכי הדין, שהביע עד עתה התנגדות עזה להנהגת המשמרת השנייה.

במשרד המשפטים מציינים כי הרחבת המשמרת השנייה תקל משמעותית על העומס במערכת בתי המשפט, תקצר את טווחי ההמתנה לדיונים, תקצר אורך חיי התיקים, תאפשר לבעלי הדין שלא להפסיד ימי עבודה ובכך תשפר את השירות הניתן לציבור.

הרחבת הגישור

בד-בבד, פועלת לבני להרחיב גם את תוכנית הגישור, הפועלת משנת 2008 ב-9 בתי משפט השלום, לכלל בתי המשפט השלום והמחוזיים.

במסגרת תוכנית הגישור, הקרויה "מהו"ת - מידע, היכרות ותיאום", מופנים המתדיינים בתוך 45 ימים לפגישת מהו"ת ראשונה חינם. לאחר הפגישה בוחרים בעלי הדין אם להמשיך בהליך הגישור, שהם נושאים בעלותו, או לשוב להליך המשפטי הרגיל.

במשרד המשפטים מציינים כי משך הזמן הממוצע לסיום תיק בהליך גישור מהו"ת קצר פי שלושה מתיק בהליך רגיל, וכי יותר מ-40% מהמתדיינים בחרו לאחר פגישת מהו"ת לפנות לגישור. כ-60% מהם סיימו את התהליך בהסדר גישור. יותר מ-60% מבעלי הדין שהשתתפו בפגישות המהו"ת דיווחו על שביעות רצון מההליך.

לצד הרחבת התוכנית לכלל בתי המשפט, פועלת לבני גם להתקנת תקנות שיסדירו את תפקוד המגשר ואת כישוריו הנדרשים.

שמיעה רציפה

לצד כל אלה, מופעל בימים אלה הנוהל החדש לשמיעה רצופה של משפטים פליליים. נוהל מטעמו של נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, פורסם היום (ה'), אף שהוא נכנס לתוקף כבר מ-1 בינואר.

על-פי הנוהל החדש, יסתיים השלב המקדמי של ההליך המשפטי, מהקראת כתב האישום ועד תחילת ההוכחות, בתוך 60 יום בבתי משפט השלום, ותוך 90 עד 120 יום בבתי המשפט המחוזיים.

שמיעת ההוכחות תחל ככלל 45 עד 60 יום מסיום השלב המקדמי, ותתנהל ברצף, פעם אחת עד 3 פעמים בכל שבוע.

כיסי התנגדות

יצוין כי חלק מהרפורמות עשויות להיתקל בהתנגדות מצד גורמים שונים, ובהם לשכת עורכי הדין, המתנגדת נחרצות להרחבת המשמרת השנייה בבתי המשפט; ארגוני הנשים, המתנגדים לאותה יוזמה מטעמים של קושי לעורכות הדין; וכן לשכת המגשרים, המתנגדת להסדרת מקצוע הגישור באמצעות תקנות - באופן הסותר לטענתם את הוראות חוק יסוד: חופש העיסוק.

ואולם לבני אופטימית: "זו תחילת מהפכה", אמרה לבאי הכנס, "גייסנו את כולם למאבק במחלת הסחבת ההרסנית שפגעה באמון הציבור. כל מערכת המשפט תעבור שינוי עמוק כדי להתאים עצמה לתפיסה שהאזרח צריך לקבל שירות צודק ויעיל ולזכות באמונו. הגיע הזמן לשים קץ לעינוי הדין".

הרפורמות של לבני וגרוניס
 הרפורמות של לבני וגרוניס