אחיותיו של גיל דנקנר: לאסור על דור כימיקלים לרכוש מניות גדות

ירדן ודניאלה דנקנר טוענות כי אחיהן השתלט על מניותיהן בדור כימיקלים, שהוחזקו בנאמנות ע"י אביהם ■ במסגרת תביעתן לקבל בחזרה את המניות, הן מבקשות לאסור על אחיהן "לסכן את דור כימיקלים בהשקעה כבדה בתחום רב-סיכונים"

משפחת דנקנר ממשיכה לייצר כותרות שלא בטובתה: ירדן ודניאלה דנקנר, בנותיו של ד"ר דוד דנקנר (ובנות-הדוד של נוחי דנקנר ודני דנקנר), מבקשות מבית המשפט לאסור על אחיהן, גיל דנקנר, לרכוש את מניות חברת הספנות "גדות מכליות" וחברת "מאגרים לכימיקלים" באמצעות דור כימיקלים שבשליטתו.

בבקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על האח לרכוש את המניות או כל נכס אחר של החברות, טוענות האחיות כי התערבותו של בית המשפט נדרשת בדחיפות לאור ניסיונותיו של גיל לבצע מחטפים וליצור "עובדות בשטח". זאת, בטרם תידון תביעתן העיקרית נגדו, במסגרתה הן דורשות לקבל את מניותיהן בדור כימיקלים.

מניותיהן של האחיות מוחזקות בידי אביהן בנאמנות, ואולם לטענת האחיות, גיל, המכהן כיו"ר דור כימיקלים, החתים את האב על מסמכים, "שמתיימרים" להפקיע את רכושו, לרבות מניותיהן בחברה.

בבקשה, שהוגשה בידי עו"ד רויטל כרם למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, צוין כי "מטרת הבקשה הינה לשמר את המצב הקיים ולמנוע מצב בלתי הפיך, שבו גיל יסבך את דור כימיקלים בהתחייבויות שלא במהלך העסקים הרגיל שלה, ובסיכונים להתחייבויות שאין כלל לאמוד עתה את שיעורם".

עוד צוין בבקשה כי היא מוגשת בעקבות ידיעה שפורסמה בסוף השבוע ב"גלובס", ובעקבות בדיקה של האחיות עם אנשים מדור כימיקלים, מהן עולה כי דור כימיקלים חברה לקבוצת משקיעים, אותם מארגנת קרן סקיי, כדי להתמודד על רכישת מניות גדות. המועד להגשת הצעה מחייבת לכונסי הנכסים של המניות נקבע ל-23 בינואר, ולכן עותרות האחיות לקיים דיון דחוף בבקשתן קודם למועד זה.

"גחמה הרת-סיכון"

בבקשתן טוענות האחיות כי "משום מה גיל מוצא לנכון, דווקא בסביבה הכלכלית של היום ובמשבר האשראי הקיים, לסכן את דור כימיקלים בהשקעה כבדה בתחום רב-סיכונים שאין לדור כימיקלים שום מומחיות בו. כמו כן, גדות הינה בעלת נזילות חלשה ורמת מינוף גבוהה, כך שחובותיה מסתכמים במיליארד וחצי שקל. והעיקר - אין זו פעולה המיועדת לקידום עסקיה של דור כימיקלים או שמירתם, אלא פרי של גחמה יומרנית של גיל, הרת-סיכון ומיותרת".

לטענת האחיות, אם יבוצע מהלך זה טרם בירור תביעתן, ייגרם להן נזק בלתי הפיך כבד, "שכן אין זה רק סיכון של כסף שיופקד כעת, אלא גם של הסתבכות שאין לראות בשלב זה את סופה; והאחיות, שהן בעלות מניות בשיעור מהותי בדור כימיקלים, ייוותרו למול שוקת שבורה.

"לעומת זאת, לדור כימיקלים עצמה, שעסקת הרכישה אינה מקדמת את עסקיה ומצבה כהוא זה, אלא שמעל לכל ספק יש בה דווקא כדי לפגוע בהן, לא ייגרם כל נזק מכך שהיא לא תתחייב בשלב זה לרכוש את גדות או חלק כלשהו בה".

עוד טוענות האחיות כי בדור כימיקלים אין כיום מערך אמיתי של ממשל תאגידי, והחלטותיה מונעות באופן בלעדי מהאינטרס האישי של גיל ומגחמותיו.

"אחוזתו הפרטית"

דור כימיקלים עוסקת בייצור מוצרי ביניים לתעשייה ויריעות פלסטיות. החברה נמחקה מהמסחר בבורסה באפריל 2010, ולאחר מכן מוזגו אליה החברות התעשייתיות הפרטיות של המשפחה, בהן כרמל כימיקלים. כיום מניותיה מוחזקות בידי לאה דנקנר ובני משפחת דוד דנקנר.

מבקשת האחיות עולה כי גיל דנקנר משמש בפועל כשליט יחיד בחברה, כיוון שאביהם של השלושה, דוד בן ה-86, אינו מסוגל להשפיע על ניהולה; ואילו האחיות, שהן בעלות הזכויות למחצית המניות שבבעלות דוד, מנועות כיום מלפעול בחברה, בשל העובדה שהאב נטל על עצמו לפעול במקומן כנאמן.

לפני כ-3 שבועות הגישו ירדן ודניאלה דנקנר עתירה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, בדרישה להשיב לידיהן את השליטה במניותיהן בדור כימיקלים.

לדבריהן, לפני כ-3 חודשים, ב-2 בספטמבר, הצליח גיל להוביל את אמו, אביבה דנקנר, להחתים את אביהם, דוד - שבמשך עשרות שנים דאג לאינטרסים שלהן כבעלות מניות בחברה - על שורת מסמכים, שמפקיעים ממנו לכאורה את כל רכושו, לרבות מניותיהן בדור כימיקלים, עליהן היה האב מופקד כנאמן.

מסמכים אלה, טוענות האחיות, מעניקות לאחיהן זכות בלתי סבירה לקנות את מניותיהן בחברה בכל עת שיבחר, תוך שלילת זכותן להחליט האם, מתי ולמי למכור אותן. "בנוסף, המסמכים מתיימרים לבצע מהפכה בתקנוני דור כימיקלים וסאורון, לקיפוחן של האחיות כבעלות מניות, וכן להנציח את השימוש בקופתה לכיסו וליעדיו של גיל".

לדברי האחיות, לפני מספר שבועות גיל הביא לשליחת מכתב בשמן, שהמליץ להן למהר ולאשר את המסמכים, עליהם חתם האב דוד, כדי שלא להחמיץ "זכייה" גדולה שגלומה בהם. לטענתן, בהבינן את המשמעות האמיתית של המסמכים, הן סירבו לאשרם ופנו לבית המשפט.

בתביעתן טוענות האחיות כי אחיהן מנצל את רכושה של דור כימיקלים לטובתו, פועל בניגוד לכל הגיון כלכלי ומסכן את כספי החברה בהשקעות עתירות סיכון.

לדבריהן, גיל דנקנר פועל בנכסיה ובענייניה של דור כימיקלים בחוסר תום-לב ובחוסר הגינות, כ"באחוזתו הפרטית", ועושק וגוזל אותה בקצב הולך וגובר.

לטענתן, "גיל מושך מדור כימיקלים כספים אליו ואל גופים בשליטתו ויצר להן הפסדי ענק בהרפתקה מגלומנית".

בהמשך לטענות הללו מבקשות האחיות מבית המשפט להורות לאחיהן להתפטר מתפקידו כיו"ר דור כימיקלים ומכל תפקידיו בחברת ד.ג.ד חיפה ובכל חברה-בת אחרת.

טרם הוגש כתב הגנה מטעם גיל דנקנר ודור כימיקלים. בבקשת ארכה להגשת כתב ההגנה שהוגשה אתמול (ג') לבית המשפט, נטען כי בתביעת האחיות קיימות טענות הנוגעות לאירועים שאירעו בעשרות השנים האחרונות, ועל חלקן חלה התיישנות.

באי-כוחו של גיל דנקנר, עורכי הדין איל רוזובסקי ואורן גרוס, מסרו בתגובה: "התביעה והבקשה חסרות שחר. את תגובתנו נמסור לבית המשפט, ולא ננהל את ההליך בתקשורת".

צרו איתנו קשר *5988