החברה להגנת הטבע: ערר נגד אישור תוכנית תעש השרון

מבקשת לתכנן מחדש את המתחם, כך "שייווצר מרקם עירוני מתפקד, לצד פארק מרכזי, שמרביתו טבעי, עבור תושבי המקום והמטיילים, שיאפשר את שימור רצף השטחים הפתוחים ואת קיומם של ערכי הטבע הרבים"

החברה להגנת הטבע הגישה אתמול (א') למועצה הארצית לתכנון ובנייה ערר על ההחלטה לאשר את תוכניות הבנייה במתחם תע"ש השרון, מאוגוסט 2013.

בערר מבקשת החברה להגנת הטבע לבטל את ההחלטה על אישור התוכנית, ולתכנן מחדש את המתחם, כך "שייווצר מרקם עירוני מתפקד, לצד פארק מרכזי, שמרביתו טבעי, עבור תושבי המקום והמטיילים, שיאפשר את שימור רצף השטחים הפתוחים ואת קיומם של ערכי הטבע הרבים הנמצאים בשטח התוכנית".

בערר מציינים מגישיו כי העובדה שהקרקע איננה זמינה לפיתוח יכולה לאפשר תכנון מחדש מבלי לפגוע בלוחות הזמנים: "ראוי לציין כי תוכנית זו אינה זמינה באופן מיידי לפיתוח, בשל זיהום הקרקע המסיבי בתחומה, ועל כן יש מקום לשקול את התכנון המחודש המבוקש בערר זה".

בערר מתייחסים בחברה להגנת הטבע גם להחלטה שקיבלה הוועדה המיוחדת המטפלת במתחם, כי תסקיר ההשפעה על הסביבה ייעשה רק בשלב מאוחר יותר. החלטה זו התקבלה בעקבות דוח חוקר שמונה על-ידי הוועדה לבחון את כל טענות המתנגדים.

בחברה להגנת הטבע מתעקשים כי יש לערוך את התסקיר כבר בשלב הנוכחי: "חשוב וראוי לערוך את תסקיר ההשפעה על הסביבה בשלב התוכנית המתארית ולא לדחותו לשלב התוכניות המפורטות", כך נכתב, "תסקיר בשלב התוכניות המפורטות של התוכנית, לא יוכל לתת מענה ליצירת פארק טבעי רחב היקף ולראייה הרחבה של שימור ערכי הטבע בשטח כולו באופן רציף היות והתסקיר ייעשה לתוכניות שנוגעות לחלק מהשטח מבלי להתחשב בראייה הכוללת".

את בקשת הערר מסכמים מגישיו בכך שמדובר בהזדמנות חד-פעמית לשמר את השטח ולשנות את התכנון כך שערכי הטבע יישמרו: "התוכנית במתכונתה הנוכחית, גם לאחר המלצות החוקר והחלטת הוועדה, איננה מאפשרת שינוי מהותי כך שתתאפשר פריסה מרחבית חדשה של ייעודי הקרקע, המאפשרת פארק מרכזי המכיל גם שטח נרחב במיוחד ורציף לשימור ערכי הטבע, המערכת האקולוגית הייחודית והמגוון הביולוגי המתקיימים בשטחי תע"ש השרון.

"ערר זה, בהמשך להתנגדות שהוגשה על-ידי החברה להגנת הטבע, מביא תפיסה שיש בה סיכוי לממש הזדמנות חד-פעמית לשימור וטיפוח של שטחים טבעיים רציפים, וליצירת פארק מרכזי שמרביתו טבעי, אשר אין דומה לו במרכז הארץ ובצמידות לערי מחוז תל-אביב. פארק זה יבטיח את קיומם של צמחי בר רבים, חלקם בסכנה קיום ממשית, ולא פחות חשוב מכך, הפארק יאפשר טיול, בילוי וחינוך בחיק הטבע, בסמוך לבית ויביא איתו איכות חיים גבוהה ביותר, עבור מאות אלפי התושבים המתגוררים בערים הסמוכות, כמו גם עבור מיליוני התושבים במרכז הארץ".

מרשות מקרקעי ישראל המקדמת את תוכנית "קדמת השרון" נמסר בתגובה: "צר לנו על כך שבמקום להצטרף לתוכנית היחידה שתייצר את המיליארדים הדרושים לטיהור הקרקע, בוחרים ארגונים שונים לעכב עוד יותר את מימוש הטיהור של הקרקע ומקורות המים לטובת תושבי השרון. המדינה נחושה להמשיך בקידום התוכנית על מנת להביא לטיהור המהיר ביותר האפשרי, אנו קוראים לכל מי שבריאות תושבי האיזור חשובה לו להצטרף לתוכנית".

תוכנית תע"ש השרון, שאושרה לפני מספר חודשים, מתייחסת לשטח של למעלה מ-7,000 דונם בין הערים רמת השרון, הרצליה והוד השרון. במסגרת התוכנית עתידות להיבנות עשרות אלפי דירות מגורים. בתוכנית המקורית נקבע כי מספר יחידות הדיור לא יעלה על 22.7 אלף יחידות דיור אולם הוועדה המיוחדת שאישרה את התוכנית המתארית קבעה כי ייתכן ומספר זה יגדל בהמשך.

גם עמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) הגיבה לערר שהגישה החברה להגנת הטבע כנגד אישור תוכנית תע"ש השרון. "אנחנו מברכים על הדרישה של החברה להגנת הטבע הדורשת תכנון מחדש של המתחם", כך רוני רום, יו"ר העמותה, "הדבר נדרש בראש ובראשונה מאחר ואין בידי המדינה מידע על הזיהומים במתחם ועל השפעתם על בריאות הציבור. תכנון מתחם תעש כמוצע על ידי המדינה ללא ידיעה מקיפה של מפת הזיהומים בקרקע, של הסיכונים הנובעים מהם ושל הדרכים לטפל בהם - הוא תכנון ללא עובדות ונתונים רלוונטיים לתכנון. כמוהו כתכנון הנעשה באפילה. קשה לחשוב על נתונים חשובים יותר לצורך התכנון. זהו מעשה רשלני, לא מושכל ולא אחראי, אשר עלול לגרום בעתיד, לתקלות ולנזקים קשים לרבות הנצחת הזיהומים במתחם תעש ופגיעה בבריאות הציבור".

עוד הוסיף רום: "במקום לטפל בזיהומים, רשות מקרקעי ישראל ומשרדי הממשלה ממשיכים לקדם תכנית רעה ולסכן בפועל 300 אלף תושבים המתגוררים בסמיכות למתחם תעש . לא נשקוט ולא נחדל עד שהמדינה תיקח אחריות על הזיהומים שהיא יצרה , תבצע סקרים ותכין תכנית חלופית וראויה לתושבים - בראש ובראשונה תיתן מענה לזיהומים ותשמור על בריאות התושבים ,בנוסף תשמור את ערכי הטבע והמתחם כריאה ירוקה".