צפו: הדוח המלא של חברת המודיעין העסקי ששכר נוחי דנקנר

חברת המודיעין העסקי Black Cube הגישה לביהמ"ש, לבקשת נוחי דנקנר, תחקיר מפורט על עסקי מוטי בן-משה וחברת אקסטרא ■ להלן הדוח המלא

במסגרת הבקשה שהגיש הבוקר (ד') נוחי דנקנר לדיון חוזר בבית המשפט בעניין העברת השליטה באי.די.בי לקבוצת אלשטיין-בן משה, בולט התצהיר שעליו חתום אבי ינוס, הבעלים של חברת המודיעין העסקי בלאק קיוב (Black Cube).

להורדת הדוח המלא - בקובץ word

בלאק קיוב, שנשכרה על-ידי דנקנר לבדוק את עסקיו, נהנית ממוניטין מצוין בתחומה. היא אינה ידועה כמעט בציבור הרחב, אבל נחשבת לחבורה של מקצוענים בתחום המודיעין העסקי בישראל.

כפי שמעיד ינוס עצמו בתצהיר שהגיש היום: "Black Cube מושתתת על קבוצה מובחרת של יוצאי יחידות מיוחדות מקהילת המודיעין הישראלי, אנשי מודיעין מיומנים בעלי רקע בתחום הפיננסי והמשפטי... החברה נותנת שירותים למספר לקוחות מצומצם ואיכותי. מאחר ואין לה מתחרים בעלי יכולות דומות, קיבלה החברה מעמד של ספק יחיד במספר ארגונים גדולים ומשרדי ממשלה".

בתצהירו טוען ינוס, כי חלק ניכר ממצאי המחקר שערכה בלאק קיוב הוגשו לצוות החקירה שמינה השופט אורנשטיין, אך צוות זה "לא בדק כראוי ואף למעשה לא היה מסוגל לבדוק כראוי את הנתונים שנדרשו על מנת לגבש את המלצתו לבית המשפט וזאת, בין היתר, בשים לב לעיתוי שבו הוא פעל (סוף השנה האזרחית ותקופת החגים) אל מול מורכבותו הרבה של מושא הבדיקה אשר לובש אופי של פירמידת חברות בינלאומיות הפזורות על פני מספר מדינות ומקלטי מס".

ומכאן, לממצאי הבדיקה, שמתארים את בן משה כאיש שסימן שאלה ענק מרחף מעל ראשו - וזה עוד במקרה הטוב, מבחינתו. לא ניכנס כאן לכל עמודי הדוח (לחצו כאן לעיון בדוח המלא), אבל להלן עיקרי הטיעונים:

1. האם בן משה שולט לבדו באקסטרא הולדינג?

כותב ינוס: "מאחר ולא ידוע כיצד מחזיק בן משה את אחזקותיו בקבוצה באיי הבתולה הבריטיים, הרי שקיימות שתי אפשרויות: האחת, החזקה בקבוצת אקסטרא באמצעות נאמנות בעוד השניה, בעלות ישירה של בן משה בקבוצת אקסטרא ויצירתם של חיובי מס משמעותיים בישראל ובגרמניה.

"חוות הדעת מראות כי ככל שקיימת אחזקה על-ידי נאמנות במעלה המבנה של קבוצת אקסטרא, הרי שיש בכך סתירה מוחלטת לטענתו של בן משה, כי יש לו שליטה מלאה בקבוצת אקסטרא.

"במילים פשוטות, לא ייתכן, כי בן משה נוקט בשיטות מתוחכמות של אחזקה על-ידי נאמנות, ובו זמנית טוען לשליטה מלאה בקבוצה. כפי שעולה מחוות הדעת של פירמת עורכי הדין Withers LLP כל שהאחזקה הינה על-ידי נאמנות, הרי שבן משה יהיה כפוף לנאמנים המצויים בראש המבנה והוא איננו בעל השליטה הסופי בקבוצת אקסטרא".

2. ואם בן משה כן שולט - מה עם חבויות המס החדשות?

כותב ינוס: "לחלופין, אם בן משה הוא הבעלים הישיר של החברה באיי הבתולה הבריטיים, הרי שעשויות להיות לו ולחברות שבשליטתו חבויות מס חדשות, שייתכן שלא היו ידועות עד כה לרשויות המס בישראל ובגרמניה, היות שעד כה הוא נהנה מהחשאיות המוגברת הקיימת לחברות הרשומות במקלטי מס.

"בחינת פעילותו של בן משה בהתאם למידע שנמצא עד כה, וחוות הדעת שהתקבלו בנושא, מלמדים כי קיימת אפשרות סבירה כי רשויות המס בישראל ובגרמניה יידרשו לעניינו. בנסיבות אלה חיובי המס של הרשויות הישראליות, בהיותו של בן משה תושב ישראל, וכן חיובי מס חדשים בנוגע לפעילויות נוספות של קבוצת אקסטא המנוהלות מאיי הבתולה הבריטיים, עשויים להוביל לשינוי לרעה במצב הפיננסי של בן משה וקבוצת אקסטרא".

3. הדיווח לרשויות המס בישראל

כותב ינוס: "שאלת חובתו של מוטי בן משה במס בישראל נבחנה על-ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד. בן משה יהיה חייב במס בישראל, ככל שהוא תושב ישראל לצרכי מס. כפי שעולה מפרסומים בתקשורת הישראלית, בן משה מעיד על עצמו כי הוא מחזיק בבית במודיעין בו מתגוררת משפחתו וכי הוא שוהה בישראל בין שלושה לארבעה ימים בשבוע.

"חוות הדעת של ד"ר נוב, המנתחת את מעמדו של בן משה, קובעת כי הנתונים הקיימים מצביעים על כך שמרכז חייו של בן משה הינו בישראל, כך שהוא ייחשב כתושב ישראל לענייני מס. קביעה זו תהיה בעלת השלכות פליליות ואזרחיות לגבי בן משה. ד"ר נוב מנתח את ההשלכות של הקביעה כי בן משה הינו תושב ישראל לצרכי מס, ומתאר מספר תרחישים אפשריים:

■ "אי-הגשת דוחות שנתיים אישיים לרשות המסים - במקרה זה, למוטי בן משה חשיפה משמעותית להליך פלילי, לרבות תשלום מיסים וקנסות בהיקף כספי רב".

"אי-דיווח על החזקה אישית בחברות זרות, לרבות חברות במקלטי מס - במקרה זה, למוטי בן משה חשיפה משמעותית להליך פלילי, לרבות תשלום מיסים וקנסות בהיקף כספי רב".

■ "אי-דיווח על יצירת נאמנות, נהנה בנאמנות, חלוקות ורווחים - במקרה זה, למוטי בן משה חשיפה משמעותית להליך פלילי, לרבות תשלום מיסים וקנסות בהיקף כספי רב".

■ "חברות זרות בשליטתו - אם ייקבע כי הן מנוהלות ונשלטות מישראל, הרי שהרווחים של החברות יהיו כפופים למיסוי ישראלי בשיעור מס החברות (25%)".

■ "חברות זרות בשליטתו - אם ייקבע כי חברה זרה מסוימת בשליטתו של מר בן משה נחשבת כ'חברה נשלטת זרה', הרי שהרווחים של החברה שלא חולקו לבעלי המניות יהיו כפופים למיסוי ישראלי בשיעור המס החל על דיבידנד (30%)".

"לסיכום עניין זה", כותב ינוס, "גם בהיבטי המיסוי בישראל, יש צורך כי תתבצע בדיקה יסודית של טענותיו של בן משה לשליטה בקבוצת אקסטרא. ככל שבן משה מחזיק בקבוצה באופן ישיר, הרי שצפוי כי הדבר יוביל לחיובי מס משמעותיים בישראל. בדיקה מסוג זה של רשויות המס בישראל, עשויה להוביל לשינוי במצב הפיננסי של בן משה וקבוצת אקסטרא, כפי שבן משה ניסה לציירו עד כה, ותחייב חשיבה מחודשת אודות היסודות הכלכליים העומדים מאחורי הצעתה של קבוצת אקסטרא".

4. מארג החברות של קבוצת אקסטרא

כותב ינוס: "המבנה המורכב, המסועף והבינלאומי (של קבוצת אקסטרא) נוצר לצורך הגשמת מטרות בלתי כשרות... היה ראוי לחקור את שלל החברות המרכיבות את הקבוצה הענפה דלעיל ולכל הפחות לנתח מידע פיננסי קריטי לגבי אחת מהחברות, לרבות דוחות כספיים, זהות בעלי זכויות החתימה, תשלומי מס והשליטה על כל אחת מהחברות. מידע זה הוא רלוונטי בסיטואציה של הליך סטנדרטי של בדיקת נאותות מעמיקה של מבנה אחזקות מורכב ובעל הסתעפויות בינלאומיות. מכיוון שפעולותיה של קבוצת אקסטרא בישראל נשענות על לגיטימיות מקורות המימון של הצעתה וכן על שליטתו המלאה של מר בן משה בקבוצה, הרי שישנה חשיבות קריטית לבחינה יסודית של מידע זה לגבי כל החברות הקשורות במבנה".

לפי ינוס, בלאק קיוב העלתה בחקירתה "ממצאים המעידים על פירמידה פיננסית". הוא מפרט: "מתברר כי חלק ניכר מפעילותה של קבוצת אקסטרא, הינו מכירת חשמל לצרכנים גרמנים. אופן ההתקשרות, בחלקו, הינו באמצעות חוזים ארוכי טווח, כאשר התשלום מתבצע מראש על-ידי הלקוח. הכספים מוחזקים כפיקדון בקבוצה עבור הלקוח. עם הזמן, מוכרות ההכנסות בהתאם להספקת החשמל בפועל ובהתאם, קטן סכום הפיקדון היחסי.

"מהמחקר עולה כי כספי הפיקדונות אינם נשמרים בחברה, ונעשה שימוש בפיקדונות של אותם לקוחות גרמניים, לצרכים אחרים של מוטי בן משה כגון ההשקעה באי די בי ולכל צורך אחר. עוד עולה מהחקירה, כי פעולה זו היא אסורה ומנוגדת לדין בגרמניה".

ינוס מטיל ספק ביכולתה של חברה זו לייצר מזומנים. "למיטב הבנתי... חברת ExtraEnergie GmbH מוכרת חשמל ללקוחותיה במחירים נמוכים, עד כדי מחירי הפסד, וזאת עוד לפני הוצאות שיווק הנהלה וכלליות. הווה אומר, הפעילות של חברה זו היא הפסדית ואינה מניבה רווחים. המחירים הנמוכים נועדו ליצור אטרקטיביות ולמשוך אל החברה מספר רב של לקוחות בתוך זמן קצר ואגב כך לקבל מלקוחותיה תשלומים מראש כפיקדונות. אותם פיקדונות, אשר כאמור, מנוצלים למטרות זרות שלא כדין".

זאת ועוד: "ניתוח הממצאים בהקשר זה, מביא אותי למסקנה לפיה אין היגיון כלכלי להמשך התנהלותה והיא צפויה לקרוס אלא אם יוזרם לה כסף ממקורות חיצוניים שאינם קשורים לפעילותה החוקית". לפי יאנוס, התגלו ממצאים כי "על מנת לכסות על הפסדיה, חברת ExtraEnergie GmbH העלתה את מחירי החשמל בניגוד להסכמים עם קהל לקוחותיה. בנושא זה אף נשלחה הודעת דוא"ל פנימית, אשר מצביעה על מעורבותו וידיעתו של מר בן משה לנעשה, ואף מפרטת את סוגי העלאות המחירים".

ינוס מזכיר, בהקשר זה, כי "התנהלות משיכת הפיקדונות וניסיונות כיסוי העדר הרווחיות וההפסדים עקב שיווק חוזי חשמל במחירי הפסד, הובילה בשנת 2012 את חברת Teldafax, הדומה בפעילותה לחברת אקסטרא, לפירוק. לחברת Teldafax היו 700,000 לקוחות... גם ( החברה של בן משה) הינה הפסדית אך רושמת פקדונות כהכנסה, וכך מצליחה להישאר ברווח (כמעט אפסי). פירמידה כזו צפויה לקרוס, כפי שקרסו חברות כאלה בשנים האחרונות בגרמניה".

5. הלבנת הון

ינוס חושף בתצהירו על תצהיר שמסר פטריק דה פלסמיקר, יועץ כלכלי בלגי, לפי הוא (דה פלסמיקר) נפגש ב-2009 עם בן משה ומישל קסלסי במשרדיו של האחרון במגדלי התאומים ברמת גן. לפי יאנוס, "במהלך הפגישה, פנו מר בן משה ומר קסלסי אל דה פלסמיקר כשותפים, הציגו לו את צרכיהם העסקיים ואת הנדרש ממנו. בן משה ציין כי יש לו 'בעיות כספים', וכי יש לו סכומים גדולים של כסף שהוא מעוניין 'להעבירם ממקום למקום'... בן משה, באופן אישי ויחד עם שותפים, ניסה לשכור את שירותיו של דה פלסמיקר לשם הקמת מערך חברות ריק מתוכן, כאשר בראש כל חברה יעמוד אדם מטעמו של בן משה, אשר תפקידו יהא העברת הכספים לחשבון אחר, זאת לאחר לקיחת עמלה.

"כותב דה פלסמיקר בתצהיר שהגיש: 'מהר מאוד הבנתי כי הצורך שלהם בהקמת חברות אירופאיות וחשבונות בנק אירופאים הוא למטרה אחת בלבד - הלבנת הון. סירבתי לקחת חלק בפעולות שלהם'. ינוס טוען עוד, כי קסלסי מוכר לרשויות בישראל ובאירופה כמעורב בפעילות ארגוני פשיעה.

6. הונאת מע"מ

לפי ינוס, "מחקרנו העלה את הממצאים הבאים הנוגעים לחשד הכבד לביצוע הונאת מע"מ בחברות של בן משה". איך? ינוס מדבר על "הונאת מע"מ מתוחכמת במאפיין שנקרא הונאת מע"מ במסחר מבטל מקביל (Contra Trading). שרשור החברות והשליטה בהם על-ידי גורם אחד מאפשרות בצורה מתוחכמת להעלים את הונאת המע"מ מפני שלטונות המס בגרמניה, קפריסין וכנראה מדינה נוספת מחוץ לשוק האירופי המשותף... הונאת מע"מ מתוחכמת זאת אינה ניתנת לגילוי כי בניגוד להונאות מע"מ אחרות אין כאן דרישה להחזר מע"מ אלא דחיית תשלום המע"מ ממדינה למדינה מחברה (חברת קש) אחת לרעותה עד שתשלום המע"מ מתבטל לגמרי, והחברה הפעילה, במקרה שלנו אקסטרא אנרג'י, נהנית ממחירי חשמל הזולים ב-19%, שיעור המע"מ הנדחה, מאלה של מתחרותיה".

מקבוצת אלשטיין-בן משה נמסר היום: "מדובר במיחזור נוסף של תצהירי שקר ומניפולציות שנבחנו כבר. קבוצת אקסטרא מאחלת למר דנקנר הצלחה בהמשך דרכו. צוות הבדיקה של רשות ניירות ערך והכנ"ר מצא שמקור הכספים שהופקדו על-ידי קבוצת אקסטרא לביצוע הסדר הנושים, הינם מחשבונות מהפעילות השוטפת של החברות בקבוצה, וכן שלא קיים ממצא כלשהו שלפיו מקור הכספים הינו זר לפעילותה. מבחינת השליטה בקבוצת אקסטרא, צוות הבדיקה מצא שהבעלות והשליטה בה היא של מר בן משה בלבד, ושלא אותר כל גורם שלישי שיכול לכוון את פעילות הקבוצה הנ"ל בחו"ל".

צרו איתנו קשר *5988