הרצת האג"ח במליסרון: שנת מאסר בפועל לגולן מדר

גולן מדר, מנהל כספים בעופר השקעות, נדון לשנת מאסר ו-100 אלף שקל קנס ■ על סוחר האג"ח אלי העליון נגזרו 3 חודשי עבודות שירות וקנס של 25 אלף שקל ■ עופר השקעות ועופר פיתוח והשקעות נקנסו כל אחת ב-1.01 מיליון שקל

‎‎עונשי מאסר בפועל וקנסות כבדים בפרשת הרצת האג"ח של חברת מליסרון, חברה-בת של עופר השקעות שבבעלות ליאורה עופר. ‏

על גולן מדר, מנהל כספים בעופר השקעות, שהורשע בעבירות תרמית בניירות ערך שביצע בקשר עם הרחבת סדרת האג"ח של מליסרון ב-2009, גזר בית המשפט המחוזי בתל-אביב 12 חודשי מאסר בפועל, 9 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 100 אלף שקל.

על אלי העליון, שהיה סוחר אג"ח בחדר המסחר של פועלים סהר והורשע בהשפעה בתרמית על תנודות השער של האג"ח, נגזרו 3 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 25 אלף שקל.

על החברות בקבוצת עופר, חברת עופר השקעות וחברת עופר פיתוח והשקעות, שהורשעו בעבירות של תרמית בניירות ערך ועבירות דיווח, הוטל העונש המקסימלי האפשרי בנסיבות העניין - קנס בסך 1.01 מיליון שקל על כל אחת מהחברות.

"אמת-מידה מחמירה"

‏שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט מחוזי בתל-אביב, חאלד כבוב, ציין בגזר הדין כי "בתי המשפט אמרו את דברם בשנים האחרונות באופן הברור והמפורש ביותר בכל הנוגע לעבירות המכונות 'עבירות צווארון לבן'. אלה מבוצעות כמעט תמיד על-ידי נאשמים נורמטיביים, בעלי משפחות ומשרות בכירות, שרובם תרמו לחברה ולמדינה ובחלקם אף משקיעים מזמנם וכספם לצורך סיוע והתנדבות במסגרות שונות".

לדבריו, "לאור התמורות שחלו בעונשים החלים על עבירות המבוצעות בשוק ההון, מתוך כוונה לאכוף את הנורמות הראויות על כלל השחקנים בשוק, בית המשפט מחויב לפעול על-פי מצוות המחוקק ולגזור עונשים ההולמים את חומרת העבירות בנסיבותיהן, תוך בחינת הנזק שגורם ביצוע עבירות אלה לשוק ההון, אמון הציבור בו, ויכולתו של זה לשמש משענת להתפתחות הכלכלה במדינת ישראל".

‏לכן, קבע השופט, "הפנמת כללים אלה מחייבת את בית המשפט לנקוט אמת-מידה מחמירה, גם כדי להרתיע את הפעילים בשוק ההון, שמא יתפתו לסטות מדרך הישר; וגם כדי להעביר מסר לכלל ציבור המשקיעים בדבר היותן של הרשויות האמונות על התנהלותו התקינה של השוק, עומדות על המשמר".

‎‎‏30 מיליון שקל לרכישות

‏עניינה של הפרשה הוא ברכישה מאסיבית של אגרות חוב (סדרה ד') שהנפיקה מליסרון על-ידי עופר פיתוח בכספה של עופר השקעות בשוק המשני, בנובמבר 2009, ערב הרחבת הסדרה.

בהכרעת הדין נקבע כי הרכישות, שהוצאוּ לפועל על-ידי העליון, בהוראת מדר, נעשו על-מנת שהמחיר בהנפקה ייראה אטרקטיבי לעומת מחיר השוק, כדי להגביר את סיכויי הצלחת ההנפקה

‏במסגרת הכרעת הדין קבע בית המשפט כי מדר פעל בשם קבוצת עופר והשפיע בתרמית על שער אג"ח סדרה ד' של מליסרון בארבעת הימים שקדמו להרחבת הסדרה בבורסה. בפעולות אלה, נקבע, מדר הניע בתרמית משקיעים לבצע פעולות באג"ח סדרה ד'.

עוד נקבע כי מדר ביצע את התרמית באמצעות העברת הוראות להעליון, לפיהן התבקש העליון לבצע רכישות מאסיביות של אג"ח סדרה ד', במטרה להעלות את שערה ל-117 אגורות, או למנוע את ירידתה, בימים שקדמו להרחבת הסדרה לציבור. לצורך ביצוע הפעולות העמיד מדר לרשות העליון כ-30 מיליון שקל מחשבונות קבוצת עופר.

מדר הורשע בעבירות תרמית בניירות ערך, ואילו העליון הורשע בעבירה של השפעה בתרמית על תנודות השער של האג"ח. זאת, לאחר שבית המשפט קבע כי באשר להעליון הצטיירה תמונה של מי "שהתגייס למשימה", לא שימש "מקלדת" להוראות הלקוח, אלא פעל באופן מתוחכם ומודע, תוך הפעלת מספר שיטות מסחר.

"הרשעה תקדימית"

השופט כבוב התייחס לעובדה כי הרשעתו של אלי העליון תקדימית, וכי ישנו הבדל מהותי בינו לבין מדר. "אין מחלוקת כי לא היה להעליון כל מניע כלכלי ישיר בביצוע המניפולציה באגרות החוב של מליסרון (סדרה ד')", כתב כבוב, והוסיף כי התפיסה של הסוחרים בשוק ההון הייתה שהם צריכים לבצע הוראות של לקוחות, גם אם הן לא חוקיות.

"בהקשר זה", ציין כבוב, "יש רלוונטיות לראשוניות ההרשעה. העליון טען - והטענה שלו נושאת משקל משמעותי בעיניי - כי הדרך בה נהג שיקפה את הנורמות שהיו מקובלות בקרב ברוקרים בשוק ההון. הוא לא ראה אז מתפקידו להרים דגל ולפנות לממונים עליו, על אף שהבין וידע היטב שכוונת קבוצת עופר הייתה לתמוך בשער אגרת החוב לקראת הרחבת הסדרה. במידה רבה, ראה העליון את תפקידו כמעין מקלדת משוכללת, תפיסה שנשללה מכל וכל בהכרעת הדין".

על בסיס זה, בין היתר, הגיע כבוב למסקנה כי יש לקבוע מתחם עונש המקל עם העליון. "אין מחלוקת על כך שזו הרשעה תקדימית בכל הנוגע לברוקרים בשוק ההון, שכן אין מדובר במקרה בו העליון סחר בתרמית עבור עצמו, אלא בהוראת לקוחותיו", קבע.

‏נזכיר כי אבי לוי, מנכ"ל מליסרון ועופר השקעות, שהואשם אף הוא בפרשה, זוכה מכל העבירות שיוחסו לו. בנוסף, גם חברת מליסרון זוכתה מכל האישומים נגדה. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988