תקדים: מידע נחשב למידע פנים 30 דקות לאחר הפרסום במגנ"א

‎רשות ני"ע קנסה את חברת ההשקעות טיטאן בחצי מיליון שקל על שימוש במידע פנים ברשלנות

רשות ניירות ערך הודיעה היום (ג') כי מותב ועדת האכיפה המינהלית, בראשות השופטת המחוזית בדימוס ברכה אופיר-תום, אישר הסדר אכיפה מינהלית בין הרשות ובין חברת טיטאן השקעות ושניים מעובדיה.

במסגרת ההסדר הוטלו על טיטאן, חברה פרטית העוסקת בהשקעות ובברוקראז' וכן בהפצת ניירות ערך של חברות ציבוריות באמצעות חברת-בת, סנקציות של עיצום כספי בסך 450 אלף שקל ובנוסף עיצום כספי על-תנאי באותו סכום.

כמו כן, יינקטו צעדים למניעת הישנות ההפרה - תיקון נוהל איסור שימוש במידע פנים הקיים, במסגרתו בכל הנוגע לנושא הטמעת המידע לאחר פרסומו במקרה שהיא ואורגניה הינם אנשי פנים המחזיקים במידע פנים, וזאת תוך 60 יום ממועד אישור ההסדר.

הסדר האכיפה נחתם לאחר הגשת כתב טענות על-ידי מחלקת האכיפה המינהלית ברשות ופתיחה בהליך אכיפה מינהלי כנגד החברה ובכירים בה בפני מותב ועדת האכיפה המינהלית.

על-פי ההסדר, המשיבים הודו בביצוע שתי הפרות של שימוש במידע פנים ברשלנות, והסכימו ליטול על עצמם אמצעי אכיפה כמפורט לעיל. כחלק מההסדר נסגר התיק המינהלי כנגד המנכ"ל השני בטיטאן השקעות, שי יהלום.

בנוסף לכך, נחתם הסדר גם עם גיל לינג, שותף בטיטאן השקעות ומנכ"ל משותף בה, ועם שי יהלום, שותף בחברה. לינג מכהן גם כדירקטור בחברת-הבת טיטאן הפצה.

על גיל לינג הושתו במסגרת ההסדר עיצום כספי בסך 150 אלף שקל ועיצום כספי על-תנאי באותו סכום, וכמו כן רישיון ניהול תיקי השקעות של לינג הותלה לתקופה של שנה ממועד אישור ההסדר.

נגה יניב, אחראית על תחום הנפקות שטיפלה בפעילות ההפצה עבור טיטאן וסוחרת בניירות ערך עבור הנוסטרו טיטאן השקעות, תשלם עיצום כספי בסך 50 אלף שקל ועיצום כספי על-תנאי באותו סכום, וכן רישיון שיווק ההשקעות שלה הותלה לתקופה של שנה ממועד אישור ההסדר.

על-פי ההסדר, טיטאן השקעות ביצעה באמצעות עובדיה, לינג ויניב, הפרות שימוש במידע פנים בשתי הנפקות של חברת אולטרה שייפ מדיקל בע"מ. חברת אולטרא שייפ היא חברת ביומד, אשר הנפיקה בדרך של הצעת מדף, על בסיס תשקיף מדף פתוח של החברה. טיטאן הפצה הייתה יועצת ההנפקה והמפיצה הבלעדית בהנפקות אלה. טיטאן וכן המשיבים לינג ויניב היו אנשי פנים באולטרא שייפ מכוח קשריהם עם החברה המנפיקה.

חשבונות הנוסטרו של טיטאן השקעות מכרו בחסר מניות חברת אולטרה שייפ במיליוני שקלים מיד או בסמוך לאחר פרסום דוחות הצעת המדף, כאשר מידע הפנים אודות פרטי ההנפקות של אולטרה שייפ לרבות מועד ההנפקה, מחיר המינימום והכמות המוצעת היה בידי המשיבים שביצעו פעולות אלה, מאחר שהיו מעורבים בקביעת תנאי ההנפקות.

לאחר פרסום דוח הצעת המדף, התכסו חשבונות טיטאן השקעות באמצעות רכישת כמויות גדולות של מניות אולטרה שייפ בהנפקה עצמה (בין 60%-80% מכמות ההנפקה), שנסגרה במחיר המינימום שהופיע בהצעת המדף, והיה נמוך מהמחיר בו מכרו בחסר.

לעיתים רכשו בבורסה כמות נוספת על מנת לסגור את הפוזיציה של המכירה בחסר. בדרך זו הפיקה החברה רווח של כ-328 אלף שקל. המשיבים הרוויחו אף הם מן הפעילות כל אחד על-פי תפקידו ובשיעורים נמוכים יותר. לינג הרוויח כשותף כ-46 אלף שקל, ויניב הרוויחה 7000 שקל, לפי העמלות שהייתה זכאית להן.

נציין כי במועדים הרלוונטיים היה קיים פער במועדי הפרסום בין מערכת המאי"ה לבין מערכת המגנ"א של הרשות. כמו כן, ייתכן כי היו קיימים פערים וחוסר סנכרון בין שעון הבורסה לבין מערכת FMR (באמצעותה העבירו המשיבים את ההוראות), לבין שעוני המאי"ה והמגנ"א.
כתוצאה מכך, ייתכן כי המכירות בחסר נשוא ההפרות, אשר נחזות ככאלה שבוצעו בשניות שלפני פרסום דוחות הצעת המדף, בוצעו למעשה מיד או בסמוך לאחר פרסום דוחות הצעת המדף. לכן ההפרות יוחסו למשיבים בהסדר זה, בהנחה כי העסקאות בוצעו מיד או בסמוך לאחר פרסום דוח הצעת המדף.

המותב אישר את ההסדר וקבע כי הוא סביר וראוי. הוועדה קבעה כי אין ספק כי מידע לגבי תנאי ההנפקה הינו מידע פנים באופיו. רכיב מרכזי בהגדרת מידע פנים הינו שהמידע לא היה ידוע לציבור. במקרה הזה השימוש במידע נעשה מיד או בסמוך למועד הפרסום (שניות לאחריו), ונשאלה השאלה האם כאשר נעשה השימוש עדיין נחשב המידע כמידע פנים שאינו ידוע לציבור.

הוועדה קיבלה את גישת הרשות שהוסכמה גם על-ידי המשיבים בהסדר, כי בשלב שמיד לאחר הפרסום טרם הוטמע המידע בציבור, ולכן הוא נחשב עדיין כמידע פנים. הטמעת המידע טעונה שהות נוספת מעבר למועד הפרסום עצמו.

הוועדה הפנתה לאמור בעמדת סגל רשות שפורסמה בשנת 2011 לפיה מידע יחשב כ"ידוע בציבור" אם חלפו 30 דקות מסחר מהמועד בו דווח המידע לציבור במגנ"א, וציינה כי במקרה שלפנינו מדובר בשימוש במידע פנים בפרק זמן שהוא קצר יותר מ-30 דקות לאחר הפרסום.

ועדת האכיפה המינהלית קבעה כי מצופה היה מן המשיבים שינקטו למצער משנה זהירות בפעולתם במסחר בקשר להנפקות בהן היו מעורבים. הרי היה עליהם לדעת או להניח כי המידע שבידיהם טרם נודע לציבור, ומשום כך להימנע מן השימוש במידע זה שהיה בידיהם באותה עת.

"התעלמות המשיבים ממצב הדברים לעיל משמעה לכל הפחות התרשלות בשימוש במידע פנים. מחשבתם המוטעית הייתה כי ברגע פרסום המידע אין עוד צורך להמתין להטמעתו וניתן להזרים הוראות למסחר מיד".

עוד נמסר מהרשות כי הוועדה סברה כי נכון היה בהסדר זה לייחס שיקולים לקולא לכך שהמשיבים הודו מפורשות בהפרות שיוחסו להם ונטלו אחריות למעשיהם, כמו גם לעובדה של היעדר הלכה פסוקה בעניין של מועד הטמעת המידע בציבור עד היום.

הוועדה סברה כי אמצעי האכיפה שהוטלו בתיק הינם הולמים, וזאת מתוך השוואה לתיקים מינהליים קודמים, ואף ציינה כי חברת טיטאן הינה חברה קטנה בהשוואה לחברות שנדונו בתיקים קודמים (אפריקה; לאומי; מבטח שמיר וחברת חשמל).

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, מסר כי "בהסדר יש מסר חשוב לסוחרים בשוק. עליהם לנקוט משנה זהירות כשמדובר בדיווחים על אירועים שיש להם או לחברה בה הם עובדים מידע פנים לגביהם מכוח קשריהם עם החברה הציבורית, ולאפשר למידע להיטמע בשוק בטרם יפעלו".

ד"ר אילנה מודעי, מנהלת האכיפה המינהלית, ועו"ד טל אמיר ממחלקת אכיפה מינהלית ייצגו את רשות ניירות ערך במשא-ומתן לכריתת ההסדר.

צרו איתנו קשר *5988