yes הורידה את הקידוד - והערוץ הערבי עלה בלוויין

ההערכה היא כי אם לערוץ הלא טי.וי תהיה גישה לבתי האוכלוסייה שאותה הוא נועד לשרת, מצבו הכספי ישתפר

ערוץ הלא טי.וי, הערוץ הייעודי בערבית, החל לשדר שוב בשידור פתוח בלוויין. מדובר בערוץ הראשון בישראל שישודר ללא הצפנה באמצעות חברת yes, שחתמה על הסכם מול הערוץ שיאפשר את שידורו לכל הצופים בישראל. זאת, מתוך הבנה כי מרבית צופי הטלוויזיה הערבים אינם מחוברים לכבלים או ללוויין וקולטים את שידוריהם באמצעות צלחות לוויין.

בימים האחרונים נעשתה פנייה לעשרות מתקינים ביישובים הערבים שהחלו לסרוק את הערוץ.

הדבר התאפשר לאחר ששר התקשורת גלעד ארדן העניק לכך היתר מיוחד, וכבר מראשית השבוע אפשר היה לקלוט את השידורים מהלוויין"עמוס" ללא קידוד.

מאז עלה לשידור, מתקשה הערוץ הערבי המקומי היחיד בישראל לעלות על פסי הצלחה. רק באחרונה חידשו בעלי הערוץ - ובהם החברות רשת, ענני תקשורת, רנד ופנורמה - את ההזרמה הכספית והעבירו לו מיליוני שקלים נוספים. לוחות השידורים של הערוץ לא קבועים, הוא אינו עומד במחויבויותיו, וקיים קושי למצוא לו מפרסמים.

ההערכה היא כי לו תהיה יותר גישה לערוץ לבתי האוכלוסייה שאותה הוא נועד לשרת, מצבו ישתפר. בעקבות ההזרמה הכספית אליו הפיק הערוץ 7 תוכניות חדשות וחתם על הסכם שיתוף-פעולה עם ערוץ טלוויזיה גרמני בערבית.

יו"ר דירקטריון הערוץ, זיאד עומרי, מסר בתגובה: "אנחנו מאמינים שהגיע הזמן להקים את תעשיית הטלוויזיה הערבית. כל תעשיית הטלוויזיה בישראל עוברת קשיים, והערוץ הערבי יתקשה פי כמה, פשוט כי תעשיית הטלוויזיה הערבית המקומית לא הוצמחה כפי שקרה בתעשייה הישראלית ובמדינות ערב".