חשכ"ל | לפני כולם

המדינה ביטלה את הקמת המגדל הפרטי ברמב"ם

החשבת הכללית באוצר מביעה התנגדות חד-משמעית לבניית בית-חולים החירום במתכונת הבעלות הפרטית ■ מעבירה 20 מ' ש' להשלמת פרויקט ביה"ח הממוגן וקובעת: רוצים עוד כסף? רשמו הערת אזהרה על הנכס לטובת המדינה

החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו, בשיתוף מנכ"ל משרד הבריאות רוני גמזו וצוות בפרקליטות המדינה בראשות אורית סון, מחסלת היום (ג') סופית את התוכניות של הנהלת בית החולים רמב"ם, בראשות פרופ' רפי ביאר, להקים מגדל בן 20 קומות בבעלות פרטית במתחם בית החולים הממשלתי. במכתבים ששלחה החשבת למנהל רשות המקרקעין בנצי ליברמן, לפרופ' ביאר ולחברת ק.מ.ר (החברה הפרטית של אגודת הידידים של רמב"ם) המיוצגת על ידי משרד הרצוג פוקס נאמן, היא קובעת כי עסקת המקרקעין שעל בסיסה מוקם הפרויקט היא תוצאה של הטעיה ומצג שווא למינהל מקרקעי ישראל ולגופי התכנון, מאחורי גבם של משרדי האוצר והבריאות.

הנהלת רמב"ם וחוג הידידים של בית החולים מקדמים זה כמה שנים תוכניות להקים את "מגדל התגליות והחקר" בבעלות ק.מ.ר. למרות שמו של המגדל, עלה חשש שהוא נועד בעיקר לרפואה פרטית ברמה נרחבת במיוחד ולתיירות מרפא, מתוך כוונה להתחרות בתוך כמה שנים בבתי החולים הגדולים במרכז הארץ, שיבא ואיכילוב.

מהמכתבים ששלחה עבאדי בויאנג'ו, עולה שהמדינה מצאה שורה של אי סדרים, פעילות בעייתית, "ללא סמכות" ו"בניגוד עניינים" של גורמים בכירים ברמב"ם. בדיקת משרד החשבת וסגנה יאיר טל מתנהלת זה כמה חודשים, בתוך התכתבות עם רמב"ם ועורכי הדין של חוג הידידים ואנשי ק.מ.ר.

בעסקה להקמת המגדל הפרטי, שנחשפה בתחקיר "גלובס" ("רמב"ם מתעקש להקים מגדל בעלות פרטית; המדינה מתנגדת", 2.2.2013), מכר מינהל המקרקעין, בפטור ממכרז, את חלקו בקרקע בתחום בית החולים לחברת ק.מ.ר הפרטית. כמנהלי חברת ק.מ.ר פעלו במשך השנים גם פרופ' ביאר וגם סגניתו ד"ר אסתר גולן, במקביל להיותם עובדי מדינה במסגרת בית החולים. לא מכבר הורתה שרת הבריאות יעל גרמן לשניים להתפטר לאלתר מתפקידם בשל חשש לניגוד עניינים. לפי הערכות, הרוח החיה מאחורי היוזמה להקמת המגדל הוא איתן ורטהיימר, לשעבר מבעלי ישקר. בפרסומים רשמיים תואר ורטהיים כ"יו"ר חבר הנאמנים של אגודה שהוקמה להפיכת בית החולים רמב"ם לבית החולים המתקדם ביותר במזרח התיכון".

במכתבה היום, החריג בחומרתו, עבאדי בויאנג'ו פונה למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן בבקשה לבטל את העסקה עם הנהלת בית החולים וחוג ידידיו. בקשת הביטול נשענת על כך שהעסקה נעשתה בתוך "מצג מטעה" ו"הטעיית הגורמים המוסמכים ברשות המקרקעין", כדברי החשבת.

מהמכתב עולה שבשנת 2010 רכשה ק.מ.ר ממינהל מקרקעי ישראל את זכויות המדינה בשטח המגדל ושילמה לממ"י 23 מיליון שקל. במכתב לליברמן, כותבת החשכ"לית: "לאחר בחינה יסודית של התהליך שבאמצעותו קיבלה ק.מ.ר זכויות בשטח בית החולים, אנו סבורים שהחלטת ממ"י לאשר את מכירת נכסי המדינה לק.מ.ר בפטור ממכרז נעשתה על בסיס מצג מטעה, כאילו המדינה עומדת מאחורי העיסקה וכאילו מכירה זו מבוצעת על דעת משרד הבריאות. בפועל, התמונה שונה לחלוטין. הפעולות שבוצעו נעשו ללא הסכמה ואף ללא ידיעה של משרד הבריאות ומשרד האוצר, וזאת למרות שמדובר בפעולות בעלות השלכות משמעותיות על פעילותו של בית חולים ממשלתי באזור הצפון".

לפי החשכ"לית, ממסמכים שהגיעו אליה עולה כאילו הפעולות של ק.מ.ר מבוצעות ברשות משרד הבריאות וכי קיימת כביכול זהות אינטרסים בין ק.מ.ר לבין בית החולים. לדבריה, מדובר בתוצאה חמורה ביותר, הנוגדת את מדיניות משרד הבריאות, שלפיה רק תאגידי בריאות רשאים לפעול בתחומי בתי חולים המהווים נכסי מדינה. אפשר להניח שהאשמות חריפות אלה, שבאו לאחר בדיקה ממושכת של האוצר, הבריאות ופרקליטות המדינה מול רשות המקרקעין, יגררו אחריהן חקירה יסודית יותר של רשות המקרקעין והגורמים ברמב"ם או הקשורים לרמב"ם שהציגו את "המצג המטעה".

במכתב לפרופ' רפי ביאר ולחברת ק.מ.ר מוצגת התנגדותה הנחרצת של המדינה לבניית מגדל במתכונת של בעלות פרטית במתחם בית החולים הממשלתי. כמו כן, החשבת שלחה לבית החולים הודעה רשמית על כך שהמדינה פועלת להעברת מלוא הזכויות על הקרקע לידיה. "תקצר היריעה מלפרט את מסכת העובדות המלאה של פרשה זו ואת האופנים השונים שבהם חרגה התנהלותם של הגורמים המעורבים בפרשה, לרבות בעלי תפקידים ומי שפעל בשם חוג הידידים וק.מ.ר, מכללי ההתנהלות", כותבת החשבת ומוסיפה: "ק.מ.ר רכשה לעצמה, מכספי תרומות שגויסו לטובת בית החולים, קניין פרטי בלב קמפוס בית החולים".

החשבת מתארת את אופן הפעולה של מנהלי בית החולים ואלה שפעלו בשם חוג הידידים, וכותבת בסיום: "במעשיהם אלה הפרו הנוגעים בדבר את חובת האמון כלפי המדינה, הפרו הסכם מפורש עם המדינה, פעלו בניגוד לחוק נכסי המדינה ולהרשאות על פיו, פעלו בניגוד לתנאי אישור שניתן לעובדי המדינה ביחס לכהונתם בק.מ.ר, וכרתו הסכמים לכאורה בשם המדינה, ללא סמכות ובניגוד עניינים". עבאדי בויאנג'ו כותבת עוד כי "לא ניתן להתעלם מהרושם המפורש שהובלת המהלך על ידי ק.מ.ר באמצעות ממלאי תפקיד בבית החולים נועדה לחמוק מהרגולציה השלטונית בתחומי בית החולים".

20 מיליון שקל לבי"ח חירום

בתוך כך הודיעה היום החשבת על החלטה שקיבלה להעביר באופן מיידי סכום של של 20 מיליון שקל להשלמת פרויקט בית החולים הממוגן ברמב"ם, שישמש לטיפול ב-2,000 מאושפזים במקרי חירום, ובמהלך השנה ישמש חניון תת קרקעי. הכוונה המקורית של בית החולים הייתה שגם הקרקע הזאת תישאר קרקע פרטית: ק.מ.ר תתפעל את החניון בימי רגיעה, והמדינה תתחייב לתת לה שיפוי על אובדן הכנסות שייגרמו בעת מלחמה כאשר החניון יהפוך למתקן טיפולי של בית החולים. התנאי להעברת 20 מיליון השקלים הוא רישום הערת אזהרה על הנכס לטובת המדינה.

עבאדי בויאנג'ו מזהירה כי "אם תוך זמן סביר לא יושלם הליך העברת הנכס לבעלות מלאה של המדינה ויוסדרו זכויות המדינה בכל המתחם, נפעל בהתאם לסמכויותינו על פי דין". כלומר, החשבת, בשיתוף משרד הבריאות ומשרד המשפטים, תפעל לקיזוז הכספים המועברים לבית החולים על ידי המדינה, וכמו כן תשקול נקיטת צעדים אישיים, משפטיים או מינהליים נגד גורמים בכירים בהנהלת בית החולים שינסו למנוע את מהלך העברת נכסי המקרקעין לידי המדינה. יש לציין כי המדינה אינה מפקיעה את הקרקע, אלא פועלת לביטול עסקת המכר, והכסף ששולם יוחזר.

ל"גלובס" נודע כי במקביל לפעילות החשכ"לית מתקיימת בפרקליטות המדינה (אזרחי) בדיקה לעומק של מסמכי הפרשה ומשמעויותיה, כדי להכין דוח מיוחד בעניין זה.

מרמב"ם נמסר בתגובה: "אנו שמחים שתחושת התכיפות לסיים את פרויקט בניית בית החולים התת-קרקעי לשעת חירום קיבלה אוזן קשבת וכי האוצר החליט להעביר חלק מהסכום הנחוץ לסיום הפרויקט. את יתר הערותיה של החשבת הכללית נלמד בימים הקרובים".

מחברת ק.מ.ר נמסר כי: "אנו מקווים שחודשיים לאחר ששרת הבריאות חזרה על התחייבות המדינה להעביר את חלקה להשלמת בנייתו של בי"ח ממוגן, הכסף אכן יועבר ותושבי הצפון יוכלו ליהנות מבית חולים ממוגן שבנייתו התאפשרה בזכות תרומות מהארץ ומחו"ל.

"ק.מ.ר הינה חברה לתועלת הציבור אשר גייסה תרומות מהארץ ומחו"ל לפיתוח של המרכז הרפואי רמב"ם, ובכלל זה תרמה משאבים רבים בהיקף של מאות מיליוני שקלים לצורך בניית חניון תת-קרקעי אשר יוכל לשמש גם כבית חולים ממוגן. זה זמן שק.מ.ר מביעה את נכונותה לתרום ללא שום תנאי את החניון התת-קרקעי לטובת המדינה ולהעביר למדינה את כל זכויותיה והתחייבויותיה במתחם, לצערנו עד ליום זה המדינה טרם קידמה את העניין".

צרו איתנו קשר *5988