עוד הסכם לשותפות תמר: יספקו גז ביותר ממיליארד דולר

ביחד עם החוזה מתחילת השבוע מדובר בחוזים בהיקף מצטבר של כ-1.8 מיליארד דולר

שותפות פרוייקט "תמר" מדווחות הבוקר (ד') על חתימת הסכם נוסף. מדובר בהסכם לאספקת גז טבעי לשתי תחנות כוח באלון תבור וברמת גבריאל בהיקף של עד כ-4.5 מיליארד מטר מעוקב (BCM).

מדובר בהיקף כספי מצטבר של מעל מיליארד דולר.

תקופתו של כל הסכם אספקה נקבעה על פי המוקדם מבין המועד בו תסופק כמות הגז החוזית הכוללת או 15 שנים ממועד התחילה, בכפוף לאפשרות הארכתה של התקופה בשנתיים נוספות בתנאים שנקבעו.

הרוכשות התחייבו לרכוש או לשלם בעבור כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכמי האספקה. כן נקבעו הסדרים לאספקת כמות מופחתת של גז במהלך תקופת ביניים שעד להשלמתה של הגדלת קיבולת האספקה של מערכת ההולכה של הגז לרמה הקבועה בהסכם.

כניסתם לתוקף של הסכמי האספקה מותנית במספר תנאים מתלים, שעיקרם, קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים וסגירה פיננסית של המיזמים.

את השותפות במאגר תמר ייצגו עורכי הדין דן הכהן ואדי אשכנזי ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.

נזכיר כי בתחילת השבוע דיווחו שותפויות "תמר" על חוזה ל-15 שנים בהיקף של כ-750 מיליון דולר עם איי.פי.פי דלק שורק, חברה הנמצאת בשליטת קבוצת דלק. השותפויות אבנר , דלק קידוחים וישראמקו דיווחו הבוקר לבורסה כי התחייבו לספק לרוכשת גז טבעי בהיקף כולל של עד כ-3.3 מיליארד מטר מעוקב (BCM) ל-IPP.

צרו איתנו קשר *5988