הוצאות בית הנשיא: 57.5 מיליון שקל בשנת 2013

8.1 מיליון שקל על נסיעות רשמיות ו-2.6 מיליון שקל שעברו לנשיאים לשעבר ■ כך נראה תקציב בית הנשיא אשתקד

תקציב בית הנשיא הגיע ב-2013 ל-55 מיליון שקל בקירוב - כך עולה ממסמך ששיגר בית הנשיא לסטודנט דרור שמש, נציג של התנועה לחופש המידע. נזכיר כי נתונים אלו פומביים וניתנים לעיון באתר החשכ''ל ובאתר DATA GOV.

לפי הנתונים שהגיש בית הנשיא (ועדיין לא אושרו על ידי החשב הכללי), רוב התקציב מיועד לתשלום שכר - כ-18 מיליון שקל הכוללים גם שעות נוספות, כונניות והחזר הוצאות רכב (רכיב שכר שאינו פנסיוני בסך 1.5 מיליון שקל). בית הנשיא הוציא עוד 5.7 מיליון שקל לצורך העסקת סטודנטים ומאבטחים ועוד 1.6 מיליון שקל לרכישת שירותים של עובדי קבלן.

מנתוני החשכ"ל עולה כי ביצוע תקציב שכר הנשיא עצמו עמד ב-2012 על 692 אלף שקל לשנה - שכר חודשי ממוצע של 57.6 אלף שקל.

הסעיף השני בחשיבותו הינו הוצאות התפעול, שהגיע בשנה שחלפה ליותר מ-11 מיליון שקל. מדובר בעלות של טקסי קבלת פנים למנהיגי העולם, בדיקות בטיחות, ביטוחים וחשבונות שוטפים. עוד סעיף בולט בתקציב הינו נסיעות ממלכתיות לחו''ל, אשר תקציבו הגיע ב-2013 ל-8.2 מיליון שקל. בבית הנשיא מבקשים להדגיש כי כמחצית מתקציב זה מיועד להוצאות אבטחה "בהוראת שב''כ".

ניכר כי הוצאות הבטיחות והביטחון מהווים מעמסה כבדה על תקציב בית הנשיא, שכן מעבר לכל ההוצאות, ישנם עוד 4.2 מיליון שקל המיועדים ל"אמצעי ביטחון" - שהם לדברי אנשי בית הנשיא, "ציוד ותשתית אבטחה בהתאם להוראת שב''כ". אם מנתחים את התקציב לפי קטגוריות ולא לפי סעיפים, נמצא כי הוצאות הקשורות לאבטחה ובטיחות מגיעות לכ-14 מיליון שקל.

הוצאות בית הנשיא 2013
 הוצאות בית הנשיא 2013