"גלובס" חושף את ההמלצות הסופיות של ועדת יוגב

מדוע הסיכויים ליישום הרפורמה שמציעה ועדת יוגב במשק החשמל נראים קלושים? ■ הוועדה ממליצה להמיר את החשמל חינם לעובדי חברת החשמל לרכיב שכר, בגובה הצריכה הממוצעת במשק

הרפורמה שמציעה ועדת יוגב הוצגה אתמול כגרועה יותר מהמשך המצב הקיים. הבעיה היחידה היא שהמצב הקיים אינו יכול להימשך.

חברת החשמל זקוקה להזרמת הון של 10 מיליארד שקל כדי שתוכל לעמוד על רגליה ללא הסטרואידים שהיא מקבלת בשנתיים האחרונות מהמדינה. במקביל חסם בית הדין לעבודה לפני כמה חודשים את כביש עוקף רפורמה שבו השתמש האוצר בשנים האחרונות כדי לדחוף לשוק יצרני חשמל פרטיים ולנגוס בכוחו של המונופול הממשלתי: בית הדין התיר לעובדים לפגוע ביצרני החשמל הפרטיים, אם יתברר שהמדינה אינה רצינית בכוונותיה להגיע עמם להסכמה. פיצוץ שיחות הרפורמה כעת יאפשר לוועד להשתולל על גבם של היצרנים, בחסות בית הדין.

בינתיים מתכוון האוצר לפרסם את דוח יוגב לשימוע ציבורי, בשעה שסיכויי יישומו נראים קלושים מתמיד.

לא צריך להתאמץ הרבה כדי לנחש מדוע החליט האוצר לבטל אתמול ברגע האחרון את מסיבת העיתונאים שתוכננה להצגת המלצות הדוח. ברשימת "מאוכזבי ועדת יוגב" נמצאים כל המי ומי במשק החשמל, מלבד אולי יוגב עצמו. במחשבה שנייה, גם למנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב יש סיבות טובות משלו לחוש אכזבה.

ראש הממשלה, שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות מאוכזבים מכך שהדוח אינו מציג מתווה ברור וחד-משמעי להוזלת תעריף החשמל. במקום מתווה כזה הסתפקה הוועדה באמירה לקונית שלפיה התעריף אמור לרדת מ-2015 וגלגלה את האחריות לקביעתו על רשות החשמל.

הורדת תעריף החשמל, מה לעשות, היא צעד הזוי ובלתי אחראי כשמדובר בחברה שסוחבת חוב פיננסי של יותר מ-50 מיליארד שקל, שמפסידה מיליארדים בשנה ונשלטת על ידי ועד עובדים שנהנה מהגנה מוחלטת של בית הדין לעבודה.

הפוליטיקאים המאוכזבים גם חוששים מאזהרותיו של הממונה על השכר באוצר קובי אמסלם, שמתנגד להלבנת חריגות השכר של עובדי החברה ולתשלום פיצויים ממשיים בתמורה לרפורמה. אזהרותיו של אמסלם שהופצו בימים האחרונים בכל כלי תקשורת אפשרי כוונו היטב. לפחות פעמיים בעבר סוכלו רפורמות בחברת החשמל רק מפני שלפוליטיקאים רעדה היד רגע לפני החתימה על צ'ק של 6 מיליארד שקל שהעובדים מצפים לקבל בתמורה. חוק המספרים הגדולים ניצח עד היום את כל מי שניסה להגיע לרפורמה בחברת החשמל.

בין חברי ועדת יוגב אפשר למנות ברשימת המאוכזבים מלבד אמסלם גם את החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו, שהעירה לגבי חלק מהתרחישים. בין הרגולטורים, כבר הודיעו על אכזבתם הפומבית מהדוח רשות החשמל והממונה על ההגבלים העסקיים.

גם הנהלת חברת החשמל והוועד מאוכזבים מכישלון הניסיון לסגור עסקה מול פרויקטור ממשלתי רציני. בהסתדרות מאוכזבים מהיוזמה להנפיק את החברה בבורסה, שהמדינה מציעה לנקוט במקום הצעד הטבעי והמתבקש של הזרמת הון בעלים.

בסקטור הפרטי מאוכזבים מיוגב יצרני החשמל הפרטי, שקיוו להמשיך במתכונת המאוד נוחה שארגנה להם רשות החשמל, עם תשואה מובטחת על ההון והארכות כמעט אוטומטיות של הרישונות המותנים.

אליהם יצטרפו מהערב גם יזמי האנרגיה המתחדשת שיגלו בין המלצות הדוח המלצה להפחית את יעד ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת ל-7.5% עד 2020 לעומת יעד של 10% שקבעה הממשלה ב-2009. נוכח ממדי האכזבה הכלליים קשה להשתחרר מהרושם שדוח יוגב הוא הניסיון המאוזן, הרציני והמקיף ביותר שנעשה כאן בשנים האחרונות לפתור את תחלואי חברת החשמל ומשק החשמל הישראלי.

להלן ההמלצות הסופיות של ועדת יוגב:

שינוי מבני, התייעלות וגמישות ניהולית

רקע: חברת החשמל פועלת כיום בחמישה מחוזות. בחברה מועסקים 7 עובדים בחוזה אישי, 10,000 עובדים קבועים המוגנים בהסכם קיבוצי ועוד 3,000 עובדים זמניים. שליטת הוועד בכל ענייני כוח האדם בחברה נובעת מהמבנה הפירטטי שמעניק לוועד ולהנהלה ייצוג שווה בוועדות המשמעות, הקידום וניוד העובדים. ההמלצות בפרק זה לא גובשו סופית בשל מחלוקות עם ועד העובדים מצד אחד והממונה על השכר מצד אחר.

ההמלצות:

צמצום וייעול מבנה המחוזות, מעבר לתחנות כוח מרחביות ותחזוקה מרחבית, ארגון מחדש של חטיבות המטה והשירותים, צמצום מהותי בתקני כוח אדם קבועים וצמצום מוטת שליטה ותפקידי ניהול.

חברת החשמל תבצע תוכנית התייעלות מקיפה לצמצום מצבת כוח האדם של החברה (בוועדה דובר על פרישת 2,600 עובדים בני 55 ומעלה וצמצום של 1,700 תקנים). תקן עובדי החברה יקובע לתקופה של עשר שנים

חוזים אישיים - כל המנהלים בחברת החשמל מדרגת סגן ראש אגף ומעלה יועסקו בחוזים אישיים. בנוסף, לגבי הרחבת העסקה בחוזים אישיים בתפקידי ליבה התמחותיים, המלצת הצוות היא שמכסת העובדים בחוזים אישיים לא תרד מ-3% ממצבת העובדים הקבועים.

שינוי בתרבות הארגונית בחברת החשמל - יוגדרו שינויים בהסכמי העבודה לצורך חיזוק הגמישות הניהולית בחברת החשמל, בנושאים הבאים: הקמת מנגנון משמעת חדש; מנגנון פיטורים במקרה של אי התאמה; סמכות הנהלה בוועדות מכרזים לתפקידי ניהול; ניוד עובדים; נוכחות בעבודה ומיצוי יום עבודה.

מבנה השכר - על החברה לפעול לשינוי מבנה השכר כך שיותאם יותר לשוק עבודה מודרני ולסביבה תחרותית. בעניין זה, ממליץ הצוות לפעול לביטול שיטת סולם השכר הפתוח ולהפעלת מנגנוני קידום מדורגים יותר לעומת המצב כיום, בתוך צמצום עלויות העסקת העובדים בחברה.

חשמל חינם - הפסקת תשלום רכיב חשמל לעובדי החברה ובחינת המרתו לרכיב שכר, בגובה הצריכה הממוצעת במשק. חשמל חינם לעובדי חברת החשמל נהוג בחברת חשמל עוד מימי רוטנברג. נכון להיום, לכל עובד קבוע יש זכאות לעד 18,000 קוט"ש בשנה בחינם, לרבות גילום מס של ההטבה על חשבון החברה. התוספת היא 100% פנסיונית, שכן להבדיל מהשכר שרק 70% ממנו משולם בפנסיה, אין שוני בין הזכאות לחשמל חינם בין עובדים לבין גמלאים.

הניצול בקרב כלל העובדים והגמלאים עומד על כ-75% מההטבה - כ-14,000 קוט"ש בשנה. לצורך השוואה, השימוש הממוצע למשק בית בישראל עמד על כ-8,000 קוט"ש בשנה. עלות ההטבה עומדת על כ-800 שקל בחודש בנטו (משתנה בהתאם לתעריף), כלומר העלות לחברה היא של כ-1,500 שקל בחודש בהינתן שיעורי המס הגבוהים של עובדי חח"י. סך העלות לחברה היא של כ-260 מיליון שקל בשנה, כ-5% מעלות השכר.

קביעת התגמול לעובדים הנשארים בחברה בתמורה להסכמה לשינויים שיסוכמו עם העובדים, יינתן בצורה הדרגתית בכפוף לאבני דרך שייקבעו (יישום תוכנית ההתייעלות, הקמת חברה בת לייצור וכו').

חשבון הנאמנות - החברה תפעל להעברת 1 מיליארד שקל נוספים מחשבון הנאמנות לרכיבים לא קצבתיים לקופה המרכזית לקצבה עד 1 בינואר 2015. החברה תממן באמצעות יתרת הסכומים בחשבון הנאמנות את תשלום הרכיבים הלא קצבתיים, באופן שוטף.

ניהול מערכת החשמל

רקע: מנהל המערכת הוא הגוף האחראי על רשת החשמל הארצית, מפעיל את תחנות הכוח ורשת החשמל במטרה לספק את הביקושים במשק ומתווה את תכנון רשת קווי ההולכה. כיום מנהל המערכת הוא יחידה בתוך חברת החשמל.

ההמלצות: עד 1 בינואר 2015 תוקם חברה ממשלתית נפרדת שאליה יועברו מחברת חשמל יחידת ניהול המערכת, אגף תכנון פיתוח וטכנולוגיות ומחלקת סטטיסטיקה וחקר שווקים. החברה החדשה תרכז גם את התכנון והמו"פ ותהיה אחראית על הסחר בחשמל. החברה תקבל את כל הנכסים הרלוונטיים לתכנון ותפעול מערכת הייצור והמסירה מחברת החשמל ובכלל זה את מרכז הפיקוח הארצי שיועבר לידיה עד סוף שנת 2014.

חברת ניהול המערכת תעסיק כ-150-200 עובדים, ורוב כוח האדם בשלב ההקמה יתבסס על עובדי חברת החשמל. העובדים הבכירים בחברת ניהול המערכת, מדרגת סגן ראש אגף ומעלה וכן עוד 10 עובדים במשרות אמון, יועסקו בחוזים אישיים. יתר העובדים, שייקלטו בחברה מ-1 בינואר 2015, יועסקו בהסכם קיבוצי בנוסח זהה להסכם הקיבוצי בחברת רפאל (בשינויים המחויבים). תנאי השכר של כל העובדים שיעברו מחברת החשמל לחברת ניהול המערכת עד ל-1 בינואר 2015, יישמרו במלואם, במתכונת של רציפות זכויות, בהתאם להסדר שייקבע.

ייצור חשמל

רקע: חברת החשמל שולטת בתחנות כוח בהספק של כ-13 אלף מגוואט - יותר מ-90% מתחנות הכוח במדינה. בשנים הקרובות חברת החשמל מתכננת להקים שתי תחנות כוח חדשות - D באשקלון שתופעל בפחם ובגז ו-E שאמורה להיות תחנת כוח גרעינית.

ההמלצות:

מכירת תחנות הכוח הבאות של חברת החשמל ליצרנים פרטיים: כל תחנות הכוח ברמת החובב (הספק של 1,140 מגוואט) וקרקע לתחנת כוח באלון תבור - יימכרו למדינה או ישירות לפרטיים אם המדינה תחליט על כך עד סוף 2014. התחנות באתר אשכול ג' ואשכול ד' (באשדוד, בהספק של 912 מגוואט), לרבות המקרקעין הרלוונטיים, יימכרו לפרטיים במקביל ובתנאי שתתקבל החלטה על הקמתו של פרויקט תחנה D, שתהיה בבעלות של 100% של חברת החשמל. הליך המכירה ינוהל על ידי צוות משותף לרשות החברות ולחשב הכללי. חברת החשמל תסייע בכל הנדרש למימוש ההליך. חברת החשמל תחל להקים תחנה גרעינית בבעלותה ב-2025, בהתאם לצורכי המשק.

לא יבוצעו הקמה, שיחלוף או שדרוג של תחנות כוח על ידי חברת החשמל בתקופת ההסכם. כל המהלכים שתוארו יביאו להשגת יעד הוועדה כך שבתום התקופה הייצור הפרטי יהיה לא פחות מ-42%.

יוקפאו עבודות פיתוח של חברת החשמל במסגרת פרויקט להפחתת פליטות מזהמים מתחנות הכוח הפחמיות של החברה, שהיקפו כ-9 מיליארד שקל, עד לסיום הליך של בחינה מחדש על ידי צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות. בין היתר תוקפא הסבת יחידות 1-4 באתר אורות רבין מפחם לגז טבעי והשלמת פרויקט הסולקנים באתר תחנת הכוח רוטנברג באשקלון.

כמו כן ייבחנו מחדש שיטת ההפעלה של תחנה D העתידית - האם בגז או בפחם - ויופקו לקחים מפרויקטי אנרגיות מתחדשות באשר למדיניות חלוקת רישיונות נוספים. הוועדה ממליצה לפעול למימוש הרישיונות הקיימים כך שבשנת 2020 יהיה הייצור באנרגיות מתחדשות 7.5% מכלל הייצור במשק.

תחנת הכוח הישנה ברדינג תוצא לגריטה עד סוף 2021 ובמקומה ייבנו שתי תחנות כוח חדישות המופעלות בגז טבעי. יצאו לגריטה גם תחנות הכוח הישנות בחיפה ובאשדוד (אשכול) עד סוף 2018.

מ-1 בינואר 2015 תפעל חברה בת בשליטה מלאה של חברת החשמל שבה ירוכזו כל תחנות הכוח החדישות של חברת החשמל הפועלות בגז טבעי (סה"כ 3,720 מ"ו).

כל העובדים הבכירים בחברה הבת, מדרגת סגן ראש אגף ומעלה וכן עוד 10 עובדים במשרות אמון, יועסקו בחוזים אישיים. כל יתר העובדים כיום בחברת החשמל או שייקלטו בה בעתיד ויועסקו בתחנות אלו, יושאלו לחברה הבת מחברת החשמל.

השכר הממוצע בחברת החשמל
 השכר הממוצע בחברת החשמל

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988