אדרי-אל מוכרת 30% מדיזינגוף סנטר ב-304 מיליון שקל

משקיעים אמריקאים יקנו את כל זכויותיה של אדרי-אל בדיזינגוף סנטר, המהווים 12,300 מ"ר שטחים להשכרה המכונים "מתחם המותגים"

חברת הנדל"ן אדרי-אל נכסים שבשליטת גבי אדרי מוכרת את כל זכויותיה (30%) בדיזינגוף סנטר בת"א ב-304 מיליון שקל לקבוצת משקיעים אמריקאים.

כאמור, החברה מחזיקה 30% מדיזינגוף סנטר - 12,300 מ"ר שטחים להשכרה המכונים "מתחם המותגים".

במסגרת העסקה, ישלמו המשקיעים את מלוא התמורה במועד הסגירה שנקבע לתחילת חודש יוני. מתוך סך התמורה הופחתו סכומים המיועדים להשלמת העסקה הכוללים, בין היתר, תשלומים לנאמן מחזיקי האג"ח ולבנק לאומי להסרת השעבודים ותשלומים נוספים שנקבעו בהסכם. במועד הסגירה תמסור אדרי-אל למשקיעים את החזקה בנכס ותמציא את האישורים הנדרשים מנאמן מחזיקי האג"ח ובנק לאומי להסרת השעבודים. בנוסף

יצוין כי מרבית מזכויות החברה בנכס משועבדות לטובת בעלי האג"ח (סדרה ב') של החברה והשלמת המכירה כפופה לתנאים הקבועים בתוספת לשטר נאמנות שבין החברה לבין הנאמן. כמו כן, התמורה הכוללת בגין הנכס עולה על שווי הנכס בספרי החברה.

"דיזינגוף סנטר הוא אחד מנכסיה הרווחיים והמוכרים של החברה", מסר אדם אדרי, סמנכ"ל השיווק באדרי-אל. "המכירה נועדה להבטיח את תשלום החוב לסדרה א' ו-ב' ותשלומים שוטפים של החברה שלאחר השלמתם תסיים החברה את התחייבויותיה ותוכל לחזור לפעילות ייזום ופיתוח שוטפת".

צרו איתנו קשר *5988