הצעה: מהמרי הלוטו והפיס יצטיידו ב"כרטיס שחקן"

על פי המלצות הצוות, יוטלו על ההימורים החוקיים מגבלות, שמטרתן למנוע חשיפת-יתר והתמכרות להימורים על ידי קטינים ואוכלוסיות חלשות

ציבור המהמרים בהימורים חוקיים, באמצעות המועצה להסדר הימורים בספורט (הטוטו) ומפעל הפיס, יצטרך להצטייד ב"כרטיס שחקן", באופן שיגביל את נגישותן של קבוצות מסוימות באוכלוסייה, כגון קטינים ואוכלוסיות חלשות נוספות, לאפשרות להמר. כך מציע צוות לגיבוש תוכנית הסדרה ופיקוח על ההימורים החוקיים בישראל, בראשות עו"ד עדנה הראל ממשרד המשפטים. טיוטת הדו"ח של הצוות, שמונה לפני כשנתיים על ידי שר המשפטים דאז יעקב נאמן, פורסמה היום (ג') לציבור לקבלת משוב והערות.

על פי המלצות הצוות, יוטלו על ההימורים החוקיים מגבלות, שמטרתן למנוע חשיפת-יתר והתמכרות להימורים על ידי קטינים ואוכלוסיות חלשות. כך למשל, ייבחנו "מוצרי ההימורים" הקיימים כיום ותיבחן מידת הסיכון להתמכרות הגלומה בכל אחד מהם; ייקבעו קווים מנחים לפעילות הזכיינים, ובנוסף ייקבעו אמצעים שיעמדו לרשות המהמרים עצמם - כמו השימוש ב"כרטיס שחקן", הסדר הקיים בכמה מדינות אחרות.

בצוות היו חברים, מלבד נציגי משרד המשפטים, גם נציגים ממשרד התרבות והספורט, המשרד לביטחון-פנים, משטרת ישראל, משרד הרווחה, משרד ראש הממשלה והרשות לאיסור הלבנת הון. הצוות בחן את הסיכונים הנלווים להימורים, הן בתחום הפשיעה והן בשל סיכוני התמכרות וחשיפת-יתר להימורים, וכן את מכלול השלכות החברתיות והכלכליות ותופעות הלוואי השליליות העלולות להתלוות להם.

עוד המליץ הצוות לעגן הסדרים למימון של מערכי חינוך, לשם הגברת המודעות לסיכונים הנובעים מהימורים, לממן עריכת מחקרים בתחום זה, ולממן גורמי טיפול בהתמכרות. בתחום הפרסום והשיווק של ההימורים החוקיים, ממליץ הצוות להגביל בחקיקה את התכנים של פרסומים אלה, וכן לקבוע מנגנון לבחינת התאמתו של הפרסום למגבלות שייקבעו.

במטרה לצמצם את התופעות העברייניות הכרוכות בהימורים, ממליץ הצוות להרחיב את ההסדר שנקבע לגבי מפעל הפיס, שלפיו נדרשת הזדהות כתנאי לקבלת כספי הזכייה, גם לתחום ההימורים בספורט. זאת, במטרה "למנוע כניסה של גורמים עבריינים לתחום העיסוק בהימורים". עוד מוצע לבדוק את עברם הפלילי של מועמדים לזיכיון למכירת מוצרים אלה, ולערוך בדיקה תקופתית של זכיינים. הצוות ממליץ גם לעגן כללי ממשל תאגידי לטוטו ולמפעל הפיס, וזאת "נוכח מעמדם הציבורי ורגישות הפעילות המבוצעת על ידם", ולהסמיך רגולטור ייעודי לגופים אלה.

צרו איתנו קשר *5988