האם כדאי להתגונן מפני דוח תעבורה - או פשוט לשלם?

עצר אתכם שוטר תנועה? קיבלתם קנס? אתם סבורים שהשוטר טעה או שהקנס לא מוצדק? לא בטוח שחוש הצדק שלכם יוביל אתכם למקום משתלם, במקרה זה

עצר אתכם שוטר תנועה? קיבלתם קנס? אתם סבורים שהשוטר טעה או שהקנס לא מוצדק? ננסה להבין מהו המאמץ הכרוך בהתגוננות לצד סקירת דרכי ההגנה אשר לעיתים קרובות הינה ממושכת ואף קשה עד כדי אבודה, וזאת על-פי הסטטיסטיקה בבתי המשפט.

שלב ראשון: המרכז לפניות נהגים

אם קיבלתם קנס שאינו מוצדק לדעתכם, לא מומלץ לבקש את רחמי השוטר, הואיל ובקשתכם עלולה להתפרש כהודאה בעבירה. עדיף לפנות בכתב, תוך 30 יום, למרכז לפניות נהגים במשטרת ישראל.

למשטרה יש זכות לבטל את הדוח, אולם היא תעשה זאת רק במקרים מוגדרים מראש כגון קיום תו נכה, אי-המצאות במקום העבירה, המרת הדוח באזהרה, התיישנות הדוח ועוד.

אם מדובר במחלוקת לגבי חוקיות הדוח או מחלוקת עובדתית, למשל שדה הראייה של השוטר היה מוסתר לטענתכם או שלא ביצעתם עבירה, כנראה שבקשתכם לביטול הדוח תידחה במענה כי יש לברר את העובדות בבית המשפט.

שלב שני: בקשה להישפט

לאחר שבקשתכם לביטול הקנס נדחתה, תוכלו להגיש בקשה להישפט, וייקבע מועד לפתיחת המשפט. משפט תעבורה נערך בהתאם לכללי פרוצדורת הדין הפלילי. תוכלו לייצג את עצמכם בבית המשפט, אבל הדבר יכול להיות לעיתים קשה עקב חוסר היכרות עם סדר הדין הפלילי והתקנות הרלוונטיות. מומלץ להיעזר בעורך דין, אולם לא תמיד הדבר יעיל מבחינה כלכלית, למשל אם סכום הקנס נמוך.

שלב שלישי: פתיחת המשפט - דיון ההקראה

הדיון הראשון בבית המשפט הוא דיון הקראה בלבד, בו תתבקשו להודות או לכפור באישום. אם תכפרו באישום, יקבע מועד חדש לדיון ההוכחות (ראו: שלב רביעי).

לעומת זאת, אם תודו באישום, השופט יגזור את דינכם. בטרם יינתן גזר הדין, קיים שלב "טיעונים לעונש" (ראו "שלב גזר הדין" להלן).

כמו כן, ניתן לשוחח עם נציגי התביעה בטרם יגיע תורכם בבית המשפט ולגבש עסקת טיעון, במסגרתה תודו בעבירה, ויוסכם מהו הקנס המופחת שהתביעה תבקש לחייבכם. במקרה כזה ניתן גם להפחית סעיפי אישום או לשנותם לסעיפים קלים יותר.

יודגש כי הסדר הטיעון כפוף לאישור בית המשפט, אשר לרוב יאשרו.

שלב רביעי: המשך המשפט - דיון ההוכחות

דיון ההוכחות כולל את טיעוני התביעה המשטרתית ואת טיעוני ההגנה מצד הנאשם. בשלב זה כל צד רשאי לטעון טענותיו, לחקור את עדיו ואת עדי הצד שכנגד ולהציג ראיות נוספות, כגון תצלומים, הקלטות, סרטונים, מסמכים, חפצים וכל ראיה קבילה אחרת.

את דיון ההוכחות תפתח התביעה, ולאחר מכן יגיע תורכם. יודגש כי נטל ההוכחה רובץ על כתפי התביעה. בהליך הפלילי, על התביעה להוכיח את אשמת הנאשם מעבר לכל ספק סביר. די לו לנאשם לעורר ספק סביר כדי שיזוכה.

בנוסף, חזקת החפות קובעת כי בטרם הוכחה אשמת הנאשם מעבר לספק סביר, הרי שהוא בחזקת חף מפשע. עם זאת, בית המשפט רשאי להרשיע נאשם על סמך עדות יחידה של שוטר, ולרוב לא יפקפק בעדות השוטר ללא סיבה מוצדקת. בסיום שלב ההוכחות יגיע שלב ה"סיכומים", בו כל צד יסכם את טענותיו.

שלב חמישי: הכרעת הדין

פסק הדין במשפט הפלילי כולל הכרעת דין וגזר דין. לאחר שלב ההוכחות יגיע שלב הכרעת הדין, בו בית המשפט יקבע האם הנאשם זכאי או אשם, תוך נימוק החלטתו.

אם בית המשפט יזכה את הנאשם, המשפט יסתיים. לרוב (מבחינה סטטיסטית), בית המשפט ירשיע את הנאשם ואז יגזור את דינו.

שלב שישי: גזר הדין

גזר הדין הוא למעשה העונש שיוטל על הנאשם. בטרם יינתן גזר הדין, קיים שלב "טיעונים לעונש", בו התביעה תתייחס לחומרת העבירה ונסיבותיה, הצורך בהרתעה, עבירות קודמות של הנאשם ועוד.

לאחר מכן רשאי הנאשם לטעון במטרה להקל בעונשו. ניתן לכלול נסיבות אישיות, עבר תעבורתי, בקשות מיוחדות כגון פריסת תשלומים ועוד.

ככלל, רק בשלב זה השופט יעיין בגיליון ההרשעות הקודמות שלכם, הכולל גם כל תשלום קנס בגין עבירות תעבורה קודמות. כעת בית המשפט יקבע את גזר הדין, בהתאם לשיקול-דעת מובנה.

שלב שביעי: הערעור

הן הנאשם והן התביעה רשאים לערער על פסק הדין. התביעה יכולה לערער על זיכוי, או לדרוש החמרה של העונש במקרה של הרשעה. נאשם שהורשע יכול לטעון כי פסק הדין שגוי ולבקש לזכותו. יודגש כי במקרה בו רק הנאשם ערער על פסק הדין, בית המשפט לא יחמיר בעונשו.

הדרך לזיכוי עלולה להיות ארוכה, וסיכוי ההצלחה, לרוב, קלושים. רבים בוחרים לשלם את הקנס, אף אם הם סבורים כי אינו מוצדק.

עם זאת, יש לזכור כי תשלום דוח תעבורה מהווה למעשה הודאה באשמה. למרבה הצער, הוצאות ההגנה, השקעת הזמן, אובדן ימי העבודה והטרחה יוצרים מצב בו גם נאשם שלבסוף זוכה - ייתכן כי שכרו ייצא בהפסדו.

צרו איתנו קשר *5988