האם דוח פניות הציבור של משרד התקשורת מהימן?

דוח ביקורת פנימי חמור על אגף הפיקוח במשרד התקשורת מטיל ספק במהימנות דוח פניות הציבור שמפיק המשרד מדי שנה ■ משרד התקשורת: "מדובר בטיוטה"

מבקר הפנים במשרד התקשורת פרסם לאחרונה דוח ביקורת חמור על אגף הפיקוח והאכיפה במשרד. ככל הידוע, הדוח הופץ בטרם פורסם דוח פניות הציבור השנתי שמוציא אגף הפיקוח בעניין הטיפול בתלונות שמגיעות לאגף ודרכי הטיפול בהן.

ממידע שהגיע ל"גלובס" עולה כי הדוח החמור כולל בתוכו הערות והסתייגויות לגבי אופן הסיווג של התלונות שבודק המשרד (תלונות מוצדקות, תלונות שאינן בתחום סמכויות המשרד וכו'), וכן הוטל ספק לגבי מהימנות התשובות שנתן המשרד למתלוננים.

דוח הביקורת שהופץ הוא בגדר טיוטה, ומי שעומד בראש האגף, מימון שמילה, אמור להגיב עליו. לאחר התגובה הדוח אמור לעלות לדיון בהנהלת המשרד, על מנת שיופקו ממנו לקחים. מניסיון העבר אנו למדים כי משרד התקשורת לא בדיוק הקפיד על עריכת דיונים בנושא דוחות הביקורת, ולא אחת מנכ"לים התחמקו מכך.

דוח הביקורת על אגף הפיקוח במשרד התקשורת, כפי שהוא כרגע, מטיל צל כבד על מהימנותו של דוח הפיקוח. כזכור, דוח תלונות הציבור מהווה מדד עבור החברות שנגדם מתלוננים, ומשכך ככל שפחות תלונות נמצאות מדויקות, משתמשות החברות בנתונים על מנת לפרסם זאת ולהשתמש בכך לטובת קידום תדמיתן הציבורית. במקרה שיתברר שהדוח שמפיק אגף הפיקוח אינו מהימן דיו, יש בכך טעם לפגם.

ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "כבכל שנה מפרסם משרד התקשורת את דוח פניות הציבור עם תום הרבעון הראשון של השנה, וכך גם בוצע השנה. באשר לדוח הביקורת של מבקר המשרד, מדובר בטיוטת דוח, ולכן אנו מנועים מלהתייחס אליה".