המבקר: הלמ"ס פרסמה נתונים מבלי שבדקה כיצד נאספו

‏המבקר רומז כי חלק מפעילות הלמ"ס אינה רלוונטית ■ ‏‏מועד פרסום המדד המעודכן נדחה במשך כחצי שנה ■ הלמ"ס פרסמה בשנתון הסטטיסטי נתונים מעובדים שמסרו לה מוסדות מדינה אחרים מבלי שבדקה כיצד נאספו ועובדו

‎‎‏"תמונת המצב שהועלתה בביקורת מלמדת על ליקויים בפעולות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל חלק ממוסדות המדינה, בכל הנוגע לגיבוש המידע הסטטיסטי. המועצה הציבורית לא מילאה את תפקידיה, ובכך פגעה בקידום הפעילות הסטטיסטית במדינה. כתוצאה מליקויים אלה לא הובטחה האיכות של חלק מהמידע הסטטיסטי הרשמי של המדינה, ולא הונחה תשתית מקצועית מספקת של נתונים לשימושם של מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה, של מכוני מחקר ושל הציבור הרחב" - כך כותב מבקר המדינה, יוסף שפירא, בדוח לשנת 2014 שפורסם היום (ד').

‏המבקר רומז בדוח על כך שחלק מפעילות הלמ"ס איננה רלוונטית. "הלמ"ס והמועצה לא עשו סקרי צרכנים שמהם תוכל הלשכה ללמוד על הצרכים של צרכני המידע הסטטיסטי".

למבקר גם טענות רבות על כך שמועד פרסום המדד המעודכן נדחה במשך כחצי שנה, למרות שהוא משמש את משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים להקצאת תקציבים לרשויות המקומיות.

"המשמעות המעשית של דחיית מועד פרסום היא תקצוב נרחב של רשויות מקומיות שלא על בסיס מערכת נתונים חברתית-כלכלית עדכנית ומהימנה, וכן התנהלות שאינה עומדת בעקרונות הסטטיסטיים המקצועיים שהתוותה הלמ"ס - עדכניות, עיתוי ודייקנות", נכתב.

‏‏בין השאר, נמצא כי הלמ"ס פרסמה בשנתון הסטטיסטי שלה נתונים מעובדים שמסרו לה מוסדות מדינה אחרים בלא שבדקה כיצד נאספו ועובדו. "בכך", כותב המבקר, "נפגמת יכולתה לוודא שהיא מספקת סטטיסטיקה איכותית ‏מהימנה בהתאם לעקרונות מנחים בינלאומיים שהיא קיבלה על עצמה".

‎‎חוסר תיאום

‏‎‎עוד עולה כי הלמ"ס לא הסדירה באופן פורמלי ומפורט את קשרי הגומלין בינה ובין מרבית מוסדות המדינה, כאשר לעיתים קשרי הגומלין הם פועל יוצא של טיב היחסים הבין-אישיים בין העובדים בלמ"ס ובין עובדים במוסדות האחרים. חוסר התיאום עם משרדי הממשלה הגיע לקיצוניות במקרה של משרד הבריאות, כאשר שם "נמצא חוסר תיאום בין הלמ"ס למשרד הבריאות, כפילות בביצוע סקרים והימנעות של משרד הבריאות מלהתייעץ עם הסטטיסטיקן הממשלתי לפני ביצוע סקרים בדרך של פנייה לציבור".

השיא נרשם כאשר הלמ"ס ומשרד הבריאות פרסמו נתונים רשמיים שונים באותו עניין, "דבר העלול", לדברי המבקר, "לגרום לפגיעה באמינות הנתונים שמפרסמת הממשלה". עוד עולה מהביקורת, כי גם משרד הרווחה לא נהג להתייעץ עם הלמ"ס לפני ביצוע סקר בדרך של פנייה לציבור. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988