איגוד דוברי הרשויות ישמש כזרוע ביצועית למרכז השלטון המקומי

ההחלטה על שיתוף-הפעולה התקשורתי בין הצדדים נובעת מהתדמית הבעייתית של השלטון המקומי בעיני הציבור, המשליך גם על העיריות והמועצות בארץ

"מדברים בקול אחד": איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ישמש כזרוע ביצועית למרכז השלטון המקומי בנושא דוברות והסברה - כך סוכם בישיבת הנהלת האיגוד בה השתתף היו"ר החדש של השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות, חיים ביבס.

בפגישה שהתקיימה לאחרונה בתל-אביב, במעמד יו"ר השלטון המקומי והצוות המקצועי וצוות הנהלת איגוד הדוברים, סקר יו"ר האיגוד ודובר עיריית באר-שבע אמנון יוסף את הפעילות של האיגוד והרצון לחזק את מעמדו של הדובר.

ההחלטה על שיתוף-הפעולה התקשורתי בין הצדדים נובעת מהתדמית הבעייתית של השלטון המקומי בעיני הציבור, המשליך גם על העיריות והמועצות בארץ. מדובר בהחלטה בעלת משמעות בהעברת מסרים משותפים ו"דיבור בקול אחד" של כל 256 הרשויות והמועצות בישראל.

מרכז השלטון המקומי הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל. תפקידו העיקרי של מרכז השלטון המקומי הוא לייצג את הרשויות המקומיות ולקדם את ענייניהן בפני הכנסת ומול גורמי הממשלה השונים, וכן בפני מוסדות וארגונים ממלכתיים וארציים. בנוסף, מהווה מרכז השלטון המקומי מנחה ומייעץ מקצועי לרשויות המקומיות בתחומי פעילותן השונים. מרכז השלטון המקומי רשום כעמותה על-פי חוק העמותות ופועל ללא מטרת רווח.

יוסף ציין כי מדובר בהחלטה תקדימית והוסיף כי "שיתוף-הפעולה בין שני הגופים הוא למעשה צו השעה וחיוני, זאת במטרה לעלות את מרכז השלטון המקומי על דרך המלך".

ביבס ציין כי "אני מברך על שיתוף-הפעולה בין איגוד הדוברים למרכז השלטון המקומי. אני רואה בתפקיד הדובר חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהעשייה הציבורית. דוברי הרשויות המקומיות לוקחים חלק מרכזי בסיוע והעברת מסרים לאזרחים בעיתות חירום, כמו גם בקידום מטרות חברתיות והענקת שירותים מטעם העירייה לאזרח בשעות שגרה. שיתוף-הפעולה בין הצדדים יחזק את תדמית הרשויות המקומיות ובראש ובראשונה יסייע במתן שירות טוב יותר לתושבים".