ועדת שרים תדון ביום א' הקרוב על הפרטת חלמיש

ועדת שרים לעינייני הפרטה תדון ביום א' בהפרטת חלמיש וחברות עירוניות נוספות בהן למדינה אחזקה משותפת על עיריית ת"א - הטיפול בכפר שלם יעבור לעיריית תל אביב

ועדת שרים לענייני חקיקה תדון ביום ראשון הקרוב במהלך ההפרטה של החברות חלמיש, אוצר מפעלי ים, חברת אתרים והחברה לפיתוח יפו. מהלך זה, באם יאושר, עתיד להעביר את השליטה בחברות הללו, שנכון להיום מוחזקות הן על ידי המדינה והן על ידי עיריית תל אביב-יפו לשליטתה המלאה של האחרונה. כזכור, מהלך זה נחשף ב"גלובס" כבר לפני מספר חודשים. בזמן שקבלת השליטה בחברות העירוניות הוא מהלך אותו מנסה לקדם העירייה כבר זמן ממושך, הוא הבשיל בסופו של דבר רק בשל העובדה שהעירייה אולצה להסכים לקבל באותה חבילה גם את חברת חלמיש ואת ה'תיק' שהיא סוחבת על גבה כבר שנים ארוכות - הטיפול במתחם כפר שלם, בתביעות כנגד התושבים ובקביעת הקריטריונים לזכאות לפיצוי.

על פי הנוסח שעולה לדיון בועדת השרים להפרטה טרם נקבע אם חלמיש תפורק או תימכר בעוד לגבי החברות האחרות נקבע כי ימכרו לעיריית תל אביב. מכיוון שחלמיש היא חברה משכנת ומנהלת 1,546 דירות בדיור הציבורי, יהיה על שר השיכון להסדיר את הפעולות הנדרשות להעברת הטיפול בדירות הללו לידי חברת עמידר או עמיגור. הצעת ההחלטה גם קובעת כי בכל מקרה, תמורה שתתקבל ממכירת דירות אלו, או דירות המסווגות על ידי החברה כיום כרכוש להשקעה, במועד כל שהוא תיועד לרכישה חוזרת של דירות לדיור ציבורי למשתכנים בתחום העיר תל אביב-יפו.

ההצעה גם מטילה על רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לפעול להסבה של זכויות חלמיש בכפר שלם והעברת האחריות לביצוע פרצלציה בכפר שלם לידי עיריית תל אביב-יפו. "האחריות לגבי המפונים תהיה בידי העירייה או תאגיד עירוני בבעלותה וזו תבוצע במנגנון של מימון עצמי מהכנסות שיווק המקרקעין בלבד", כך על פי ההצעה שעולה לדיון. עוד נקבע כי על העירייה יהיה ליישם את הקריטריונים לפינוי בכפר שלם שפי שיאושרו ויקבעו על ידי ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל. כזכור, קריטריונים אלו מעולם לא נקבעו וגורמים הבקיאים בנושא מציינים כי ועדת המשנה האמורה נמנעה לדון בהם עד כה וכך גם עיריית תל אביב-יפו.

כאמור, חברת חלמיש תמשיך לפעול ותטפל רק בסוגיית כפר שלם, אולם בהצעה שעולה לדיון בועדת השרים להפרטה נוסף גם סעיף מעורפל מעט הקובע כי אם לא יעלה בידי העירייה להוציא אל הפועל את מתווה הטיפול בכפר שלם, תעביר העירייה את אחזקותיה בחלמיש ללא תמורה למדינה על ממנת שזו תפריט את כלל האחזקות בחלמיש. לא נקבעו קריטריונים לכיצד, למה או איך ייקבע שהטיפול בכפר שלם לא צלח.

כזכור, מאות משפחות שמחזיקות בקרקע בכפר שלם שבדרום תל אביב-יפו ממתינות לתשובה כבר שנים ארוכות. הטיפול המשמעותי האחרון שנעשה בסוגיה היה לפני כ-15 שנה, ב-1996, אז התקבלו החלטות בנוגע לפיצויים ופינויים במתחם. טיפול זה, שנתן מענה לחלק קטן מהמתחם בלבד, נעצר כשבמועצת מקרקעי ישראל הוחלט כי ברצונם לבחון מחדש את סוגיית הפיצוי שניתן למחזיקים בקרקע. מאז לא חודש הטיפול. מי שטיפל בשנים האחרונות בסוגיית כפר שלם הייתה מי ששימשה עד לאחרונה יו"ר חלמיש, רחל תורג'מן. תורג'מן אף הכינה עבודה כלכלית שהציעה קריטריונים ומתווה כלכלי לפינוי. נכון להיום בעבודה זו עוד לא נעשה שימוש של ממש.

צרו איתנו קשר *5988