מחזיקי האג"ח: למנות את אייל גבאי להציל את הדואר

מבקשים מביהמ"ש לאפשר לעו"ד גבאי לבדוק את נכסי הדואר ואת "היתכנותן של חלופות להבראה, או למצער לעמידה בחובות הדואר כלפי נושיו"

אייל גבאי / צילום: תמר מצפי
אייל גבאי / צילום: תמר מצפי

ימים אחדים לאחר שמחזיקי האג"ח אישרו את העלאת ההילוך במאבק נגד חברת דואר ישראל ובעלת המניות בו, מדינת ישראל, פונה היום (ב') נציגות מחזיקי האג"ח בחברה הממשלתית לבית המשפט בבקשה דחופה, שיורה על פתיחת הליכי הבראה והסדר חוב בחברה, ושיאשר את מינויו של אייל גבאי כ"בעל תפקיד בחברה" מטעמם.

זאת על מנת שגבאי יוכל "לסייע בבדיקת מצב הדואר, ימנע ביצוע פעולות שהן בבחינת העדפת נושים, ובמידת הצורך יפעל לגיבושה של תוכנית הבראה מאוזנת בטרם ייכנס הדואר למצב של חדלות פירעון מוחלטת".

מחזיקי האג"ח מבקשים לאפשר לעו"ד גבאי - אחד מצמד נאמני הסדר החוב באי.די.בי, ואשר כיהן בעבר כמנכ"ל משרד ראש הממשלה וכמנהל רשות החברות הממשלתיות - לבדוק את נכסי הדואר ואת "היתכנותן של חלופות שונות להבראה, או למצער לעמידה בחובות הדואר כלפי נושיו, כולל התוכניות שהוצעו על-ידי הדואר עצמו מחד גיסא, וגורמים אחרים מאידך גיסא". זאת לצד החברה וראשיה כיום, ולא כ"סעד של מינוי נאמן או בעל תפקיד אשר ינהל באורח שוטף את ענייני החברה תוך הדחה דה-פקטו של האורגנים שלה".

לשם כך הם מבקשים כי בעל התפקיד מטעמם ישמש כמשקיף בישיבות הדירקטוריון של הדואר, ויורשה לעיין בכל ההחלטות שקיבל. כמו כן, הם מבקשים למנוע מצב של העדפת נושים על-ידי הדואר, וכי "עד לגיבוש ואישור תוכנית ההבראה, לא ימומשו נכסים קבועים של החברה, ולא יוצאו הוצאות או ייפרעו תשלומים העולים על 5 מיליון שקל ו/או החורגים ממהלך עסקים רגיל, בלא קבלת עמדת בעל התפקיד ואישור בית המשפט".

בקשות אלה נכללות במסגרת עתירה שהוגשה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים באמצעות עורכי הדין של הנציגות, ארנון שגב ואלון קזיוף ממשרד עו"ד ארנון שגב ושות'. נאמן האג"ח הוא דן אבנון מהרמטיק.

מחזיקי האג"ח בדואר ישראל העמידו לחברה הממשלתית ב-2010 הלוואה של כ-400 מיליון שקל, ללא בטוחות. נכון להיום עומדת יתרת החוב על כ-310 מיליון שקל, והתשלום האחרון בגין האג"ח צפוי ב-2021.

נציגות מחזיקי האג"ח כוללת את זיו אופנהיים, מנהל מערך אשראי בהכשרה חברה לביטוח; אלכס סורז'קו, מנהל יחידת אשראי באקסלנס; ניר זוננברג, מנהל מחלקת מחקר במיטב דש; ויואב ערמוני, מנכ"ל גילעד הוותיקה.

פגישת ייעוץ עם ורדה אלשיך

כפי שנחשף לאחרונה ב"גלובס", קודם לפנייה לבית המשפט נועדו היועצים המשפטיים של הנציגות עם השופטת בדימוס ורדה אלשיך, לגבי ההליך הראוי אשר יש לנקוט לשם הגנה על זכויות מחזיקי האג"ח.

מחזיקי האג"ח טוענים במסגרת פנייתם לבית המשפט כי "זה חודשים דואר ישראל במצב של 'צניחה חופשית' לעבר חדלות פירעון מוחלטת. זאת, עד כדי סכנה להפסקת פעילות, אשר תוביל לפגיעה אנושה בציבור, וכן לאי-עמידה בחובותיה".

לטענתם, הם חוששים שאם לא תיושם לאלתר תוכנית הבראה מקיפה, הדואר יקרוס עד אפריל 2015, תוך שהם מציינים כי "הזמן בשעון החול הולך וכלה, ורפורמה מקיפה - אין".

לצד טענות נמרצות אלה, מחזיקי האג"ח אומרים כי "לו הייתה המדינה, בעלת השליטה בדואר, מבהירה באורח חד-משמעי כי היא עומדת מאחורי הליך ההבראה של הדואר, די הצורך כדי להתחייב למחזיקי האג"ח כי היא מחויבת לכך שהתשלומים להם ישולמו כסדרם בכל מקרה - די היה בכך כדי לשכנע את המבקשים להמתין ולהניח לדואר להמשיך בהליך הבראה או התייעלות בלא התערבותם".

אלא שלטענתם, "עד כה המדינה סירבה באורח נחרץ להתחייב או לספק בטוחות או ערובות כלשהן, ואף הפעילה ככל הנראה את אמצעי השליטה שלה בדואר כדי לשלול מן הדואר להעמיד למחזיקי האג"ח ביטחונות ממקורותיו הוא", הם טוענים.

ממכתבים ששלחו נציגי הדואר עולה כי בחברה מבקשים להימנע מצעדים חפוזים כגון הפניה לבית המשפט, וזאת במטרה לראות כיצד יגובשו תוכנית ההבראה לחברה והמהלך הרגולטורי אגב ועדת רייך.

מהדואר נמסר: "נלמד את הבקשה ונתייחס".

נציגי מחזיקי האג"ח בדואר עוקצים את המדינה אגב טיוטת המלצות ועדת אנדורן לבחינת עריכת הסדרי החוב, שפרסמה לאחרונה ועדה בראשות מנכ"לית האוצר יעל אנדורן.

"למותר לציין כי בקשה זו והסעדים המידתיים המתבקשים במסגרתה אף תואמים את רוח ההמלצות שניסחה המדינה בכבודה ובעצמה - הלא היא בעלת השליטה בחברה - במסגרת המלצות ועדת אנדורן", הם גורסים, ומסבירים כי "מצבו של דואר ישראל הנו, לכל הדעות, מקביל לשלב השני המוצג בדוח, שהנו 'חברה בקשיים', מצב אשר הוועדה מבהירה הבהר-היטב כי במסגרתו טרם הגיעה החברה לכדי הפרה דה-פקטו של חיוביה השוטפים". בהקשר זה הם עוקצים את המדינה ואומרים: "נאה דורש, נאה מקיים".

לצד זאת הם גם נתלים בהלכה שנקבעה בעניינה של קבוצת אי.די.בי פתוח. במסגרת זו הם משווים את הקורה בדואר למצב שהיה באי.די.בי פתוח ערב הכרעת בית המשפט על הכנסתה להסדר, בצל טענות נושים שהיא בדרך לחדלות פירעון, וזאת למרות שבאותו מועד הקונצרן עוד עמד בחובותיו.

"להבדיל מאי.די.בי פתוח, אשר לגבי חדלות פירעונה ניטשה מחלוקת קשה... חדלות פירעונו המתקרבת של הדואר אינה שנויה בכל מחלוקת אמיתית", אומרים עורכי הדין שב וקזיוף מטעם הנציגות.

לצד גבאי, גם חברי נציגות הדואר אלכס סורז'קו ויואב ערמוני לקחו חלק מרכזי בהסדר החוב באי.די.בי. בשוק אף מספרים על קשרים טובים בין גבאי לערמוני, שעשויים לשתף פעולה עתה גם בדואר ישראל.

המספרים של אג"ח דואר ישראל
 המספרים של אג"ח דואר ישראל

צרו איתנו קשר *5988