קבוצת דורי שוקלת להתמזג עם דורי בנייה - ולרכוש האג"ח

(עדכון) - יום לאחר שחברת דורי בנייה דיווחה על הפסד צפוי של 350-250 מיליון שקל, עדכנה בעלת השליטה גזית גלוב כי בכוונתה "לגבש תוכנית שתכליתה חיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים של החברה"

חיים כצמן, דורי סגל / צלם: תמר מצפי
חיים כצמן, דורי סגל / צלם: תמר מצפי

הדרמה בחברת א. דורי בניה נמשכת. היום הודיעה החברה האם, קבוצת דורי שבשליטת גזית גלוב של חיים כצמן ודורי סגל, לבורסה, כי בכוונתה "לגבש תוכנית שתכליתה חיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים של החברה".

בהתאם לכך, נמסר מדורי בניה כי היא "בוחנת אפשרויות שונות, ובהן חידוש הצעת רכש החליפין למניות החברה (אשר נכשלה לפני כחודש, א' פ') או מיזוג עם החברה האם, קבוצת דורי - באופן, במחיר ובתנאים שייקבעו לאחר פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2014. כן נבחנת הצעת רכש לאיגרות החוב של דורי בניה, במחיר שלא יפחת מהערך הפארי שלהן, והכל בשים לב לעמידתן של הקבוצה ושל דורי בניה באמות המידה הפיננסיות שלהן ובהתחייבויותיהן".

החברה הבהירה כי השלמת ההשקעה המתוכננת של בעלת השליטה, גזית גלוב, וכן ביצועה של התוכנית הנ"ל, "כפופים להליכים הנדרשים לפי דין ולהחלטות האורגנים המוסמכים של החברה, ובשלב זה אין ודאות להשלמתן".

אתמול, נזכיר, דיווחה חברת הנדל"ן על הפסד צפוי של 250 עד 350 מיליון שקל ברבעון השני, עקב "סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של הפרויקטים בהם מעורבת החברה".

מאחורי ההודעה מהיום עומדת דרישה של רשות ני"ע מהחברה לפרסם מידע לגבי מצבה הפיננסי הצפוי, כמו גם יכולתה לעמוד בפירעון החובות לנושיה, בעקבות ההפסד העצום שיירשם בדוחות הרבעון השני והזרמת ההון המתוכננת מצד בעלת השליטה, גזית גלוב. בנוסף צפויה דורי בניה להתבקש להציג מחדש את תוצאותיה הכספיות והשלכותיהן על מצבה העסקי.

מניית דורי בניה רשמה היום זינוק של כ-13%, בעקבות תוכנית החילוץ עליה הכריזה, לאחר התרסקות של 45% שנרשמה במניה אתמול לאחר הדיווח על ההפסד הצפוי, שיעביר אותה להון עצמי שלילי (בסוף מארס עמד הון החברה על 191 מיליון שקל), ויגרום להפרה של אמות המידה הפיננסיות שקבעו לה הגורמים המממנים. בעקבות הירידות הללו עומד שווי השוק של החברה על כ-48 מיליון שקל בלבד.

אתמול הודיעה בעלת השליטה בקבוצת דורי, גזית גלוב, כי תעמיד הלוואה של עד 200 מיליון שקל שתשמש לחיזוק מבנה ההון של הקבוצה. במסגרת זו, היא תזרים כ-130 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של מניות קבוצת דורי (החברה האם של דורי בניה) לפי מחירן בסוף השבוע, כך שלאחר ההקצאה יגדל חלקה של גזית בחברה לכ-85%. עוד 70 מיליון שקל יועמדו לקבוצת דורי מעת לעת, בהתאם לצרכיה, בתנאים שיסוכמו בין הצדדים.

סכום זה מצטרף לכ-250 מיליון שקל שהעמידה גזית גלוב בחודשים האחרונים לדורי בניה כהלוואות בעלים. בגזית גלוב מתכוונים להמיר 125 מיליון שקל מההלוואות למניות דורי בניה, גם כן לפי מחיר הנעילה של המניה בסוף השבוע.

גורמים בשוק ההון עמם שוחחנו היום, ציינו בפני "גלובס" כי "לא צריך להשתולל עכשיו ולשרוף את המועדון. תנו לחיים כצמן לעבוד". ואכן, ההערכות הן כי כצמן וסגל, בעלי הכיסים העמוקים, יפעלו כדי להסדיר את מצב הביש בחברה הבת ולא יתנו לו לצאת משליטה. בימים אלו עורכים מנהלי גזית גלוב, יחד עם הנהלת קבוצת דורי, שיחות עם כל הגורמים הרלוונטיים בשוק, החל מרשות ניירות ערך, דרך יתר בעלי המניות וכלה בנושים, מחזיקי איגרות חוב ובנקים, במטרה להבהיר את המצב בקבוצה ואת דרך הטיפול בו.

דורי בניה דיווחה אתמול כי הבדיקה הנערכת כיום בחברה, שטרם הסתיימה, בוחנת את כל האומדנים הקיימים בפרויקטים שלה. מדובר בפעילות בהיקף כולל של 5 מיליארד שקל, בפרויקטים שבוצעו וכן בכאלה שנמצאים בתהליכי ביצוע. ככל הנראה, הטעויות שבוצעו באומדנים היו רוחביות ונוגעות לפרויקטים רבים, ולכן נראה כי את רוב הנזק שנגרם ניתן לייחס להחלטות ההנהלה.

האם האג"ח יועמדו לפירעון מיידי?

בתוך כך, יש גם מי שמבקשים לנצל את המצב שנוצר בחברה. אתמול שלחה חברת איילים קרנות נאמנות מכתב לנאמן האג"ח של דורי בניה, חברת הרמטיק, בדרישה לכנס אסיפת נושים דחופה ולהעמיד את האיגרות לפירעון מיידי. הרקע לדרישה הוא ההרעה הצפויה במצב החברה. נציין כי סך החוב של דורי בניה למחזיקי האג"ח עומד על 80 מיליון שקל, מתוכו מחזיקה איילים בערך נקוב של מספר בודד של מיליוני שקלים. בנוסף, חייבת דורי בניה לבנקים עוד 34 מיליון שקל.

אג"ח דורי מדורגות A3 על ידי חברת מידרוג. במאי האחרון הכניסה חברת דירוג האשראי את דורי לרשימת מעקב, עם השלכות שליליות, בעקבות הודעת החברה על הפסד גדול הצפוי לה ברבעון הראשון. לנוכח ההתפתחויות האחרונות, בהחלט יתכן כי הדירוג הגבוה של החברה יופחת.

נכון לעכשיו, עושה רושם כי בחברת הנאמנות לא ממהרים לכנס אסיפת נושים, אלא ממתינים להבהרות מצד החברה. זאת, כאשר לנגד עיניהם עומד ה"אבא העשיר" של דורי בניה - ענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב, המחזיקה ב-74% ממניות קבוצת דורי.

כאמור, גזית גלוב צפויה להמשיך ולתמוך בקבוצת דורי, כפי שעשתה בחודשים האחרונים, על מנת לאפשר לה להמשיך בפעילותה השוטפת.

תהיה יעד לתביעות?

חזית נוספת נפתחה לדורי בניה, כאשר לפני כשבועיים הגישה התנועה לאיכות השלטון בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה, הדירקטורים שלה והמנכ"ל לשעבר, אריק וילנסקי, וכן נגד בעלות השליטה בה, קבוצת דורי וגזית גלוב.

בקשת התביעה טוענת לנזק מצרפי של 20 מיליון שקל שנגרם לכאורה לציבור המשקיעים בחברה, כתוצאה מאי גילוי מידע מהותי הנוגע בין השאר להיווצרותו של תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2013, שנבע בעיקרו מהסכסוך שבין החברה לבין קבלן ההקמה בפרויקט תחנת הכוח דוראד אנרגיה.

בדורי בניה אמנם דחו את הטענות הללו מכול וכול, אלא שהדיווח על ההפסד הצפוי כעת עשוי לגרור הגשת תביעות נוספות כנגד החברה, שמניותיה צנחו ביותר מ-70% מאז תחילת השנה.

מבנה השליטה בא. דורי
 מבנה השליטה בא. דורי

פרויקטים בולטים
 פרויקטים בולטים

צרו איתנו קשר *5988