האוצר תובע יותר מ-58 מיליון שקל מחברת התעופה אל-על

טוען כי חברת התעופה מנסה להתחמק מלהשיב כספים שקיבלה בעודף מקופת המדינה לאחר הפרטת אחזקות המדינה בחברה - וזאת על חשבון הציבור כולו

מטוס אל על / צילום: אריאל ירוזולימסקי
מטוס אל על / צילום: אריאל ירוזולימסקי

משרד האוצר תובע סכום-עתק של למעלה מ-58 מיליון שקל מחברת התעופה אל-על, בטענה כי החברה מנסה להתחמק מלהשיב למדינה כספים שקיבלה בעודף מקופת המדינה לאחר הפרטת אחזקות המדינה בחברה - וזאת, נטען, על חשבון הציבור כולו.

אתמול (ד') הגיש האוצר לבית המשפט המחוזי בלוד, באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי), את תביעתו כנגד אל-על , בטענה לעושק קופת המדינה.

הרקע לתביעה הוא הליך הפרטת אחזקות המדינה באל-על בשנת 2003, אשר במסגרתו התחייבו המדינה והחברה לכסות, מהתמורות שיתקבלו ממכירת ניירות הערך של החברה, גירעון בסך מאות מיליוני שקלים שנוצר עד לשנת 1983 בקופה לפיצויי העובדים.

מקורו של הגירעון היה בפער בין הסכומים שהיו מיועדים לתשלום פיצויי פיטורים לעובדים הזכאים - לבין הסכומים שהופקדו על-ידי החברה בפועל לשם כך, ככל שאכן הופקדו.

בתביעה נטען כי על-פי ההסכמים שבין המדינה לאל-על, התחייבה המדינה להשתתף במימון הגירעון - עד לגובה כיסוי הגירעון, כאשר תכלית ההסכמים והמטרה שעמדה בבסיסם היא כי המדינה נאותה לכסות את הפער שייוותר, אם ייוותר, לאחר שהחברה - עליה מוטלת החובה הבלעדית לשלם פיצויי פיטורים לעובדיה - תעביר את כל הכספים שתקבל כתוצאה ממכירת המניות, האופציות וביצוע הנפקות נוספות, למימון הגירעון.

ואכן, נכתב בתביעה, לאחר שהתקבלו התמורות מהנפקת החברה, ולאחר שהמדינה והחברה הפקידו את הכספים - כוסה במלואו הגירעון בקופה לפיצויי העובדים, אולם בפועל, על-פי דיווחיה של אל-על בעצמה, התקבלו בידי החברה סכומים עודפים לאחר שהגירעון כוסה.

מכתב התביעה עולה כי סכומי הכסף העודפים עומדים, למיטב ידיעתה של המדינה, נכון ל-31 בדצמבר 2013, על סך של כ-32.4 מיליון שקל. "אין כל ספק כי מוטלת על חברת אל-על חובה על-פי כל דין והסכם להשיב את הסך האמור לקופת הציבור, מאחר שלאל-על אין בכספים אלה כל זכות", נכתב בתביעה.

מלבד הסכום העודף, טוענים באוצר כי התגלה שהחברה קיבלה תמורה נוספת מכוח הנפקת האופציות - בסך כ-14.6 מיליון שקל, אשר ניתנו כאופציות לעובדי אל-על ונרשמו כחיסכון בעלויות שכר בספרי החברה - ותמורה זו הייתה אמורה להיות מועברת ישירות לקופת הפיצויים ולהקטין עוד את הגירעון, אך לא הועברה אליה.

"בסירובה להשיב למדינה את מלוא הסכומים העודפים, מנשלת אל-על את זכויות המדינה ואף מתנערת מההסכמים בין הצדדים לעניין יתרת הסכומים שהופקדו בקופה לאחר שכוסה הגירעון", נכתב בתביעה.

מעבר להשבת הסכומים, האוצר אף מבקש לחייב את אל-על במתן חשבונות על מנת לחלץ מידי החברה את כל הנתונים הכספיים בנוגע לגירעון שהיה קיים בקופת הפיצויים ערב ההפרטה. זאת, היות וקיים חשש שהגירעון שהיה קיים היה נמוך יותר מהנטען, והמדינה העבירה סכומים ביתר לקופת הפיצויים מלבד העודף שהיה ידוע לה מדיווחי אל-על.

מאל על-נמסר בתגובה: "טרם נמסר לחברה כתב תביעה כלשהו. אם וכאשר יתקבל, החברה תלמד אותו ותגיב כנדרש".

צרו איתנו קשר *5988