גרמן נמנעת מלהפחית את תעריפי האשפוז עבור קופות החולים

זאת למרות שוועדה בין-משרדית קבעה כך ■ דוח משרד הבריאות: גידול נוסף בגירעונות קופות החולים צומצם בשל הזרמה ממשלתית של 2.2 מיליארד שקל

יעל גרמן / צילום: תמר מצפי
יעל גרמן / צילום: תמר מצפי

ביום שבו מפרסם משרד הבריאות דוח מטריד ולפיו גירעונות קופות החולים זינקו בשנת 2013 לכדי 2.6 מיליארד שקל לעומת 1.9 מיליארד שקל בשנת 2012, נודע ל"גלובס" כי זה חודשיים ששרת הבריאות יעל גרמן נמנעת מלחתום על צו המפחית את תעריפי האשפוז בבתי החולים (שמהווים הוצאה מרכזית של קופות החולים) - זאת אף שוועדת המחירים המשותפת למשרדי הבריאות והאוצר קבעה שיש להפחית 0.5% מהגידול בתעריף שעליו הוחלט אשתקד (בשיעור 5.71%), וזאת רטרואקטיבית מ-2013. הפחתה כזו אמורה לפנות לקופות החולים סך כולל של כ-50 מיליון שקל בשנה - סכום נמוך ביחס לגירעון המצטבר של ארבע הקופות אך עדיין קריטי לכל אחת מהן.

במשרד הבריאות מסבירים כי השרה ביקשה שלא לחתום כעת על הצו כדי לקיים דיונים בין כל הצדדים מתוך ניסיון "לייצר פורמולה" שלא תפגע בקופות ומנגד גם לא בבתי החולים. תעריף האשפוז כן יופחת, מבהירים במשרד, אבל השאלה היא בכמה ובאיזה מדרג. על השאלה אם זו לא הייתה תפקידה של ועדת המחירים שכבר הכריעה כאמור בסוגיה, נמסר כי ועדת המחירים לא תמיד רואה את התמונה הרחבה הנדרשת.

על פי דוח משרד הבריאות, רק לאחר הזרמה תקציבית בגובה 2.2 מיליארד שקל מצד המדינה, במסגרת מה שמכונה "הסכמי ייצוב" לשנים 2011-2013, צומצם הגירעון הכולל לכדי 405 מיליון שקל "בלבד". שנה קודם לכן, נזכיר, הזרימה המדינה 975 מיליון שקל לכיסוי גירעונות הקופות.

הגירעון של הכללית הוא הגבוה ביותר לא רק במונחים אבסולוטיים הנובעים מגודלה, אלא גם באופן יחסי: הוא עמד בשנת 2013 על 1.9 מיליארד שקל (לפני הסיוע הממשלתי) לעומת 1.2 מיליארד שקל בשנת 2012 - מדובר בשיעור של למעלה מ-2.3% ממחזור ההכנסות של הקופה. לאחר הסיוע הממשלתי הצטמצם הגירעון של הקופה לכדי 873 מיליון שקל. רוב רובו של הגירעון מגיע מבתי החולים של הקופה, אבל לפי דוח משרד הבריאות לא ניתן לקבוע שהכללית הייתה מסיימת את השנה ללא גירעון גדול אילו לא היו בבעלותה בתי חולים.

הסיבה לכך היא שמרפאות הכללית בקהילה רוכשות שירותים מבתי החולים של הקופה במחירים נמוכים משמעותית מאלה של בתי החולים הממשלתיים, כך שהסטת הרכש אל בתי החולים הממשלתיים לא הייתה פותרת את הבעיה אלא מעבירה את הגירעון של מגזר בתי החולים שלה אל מגזר הקהילה.

לעומת הכללית, מכבי שירותי בריאות סיימה את 2013 עם גירעון של 243 מיליון שקל - שיעור הגירעון הנמוך ביותר ביחס להכנסות (0.8%), ולאחר סיוע ממשלתי עברה לעודף של 231 מיליון שקל. קופ"ח לאומית סיימה את 2013 עם גירעון של 239 מיליון שקל ועברה לעודף של 37 מיליון שקל לאחר הסיוע הממשלתי, ואילו מאוחדת סיימה עם גירעון של 235 מיליון שקל ועברה לאחר הסיוע לעודף של 200 מיליון שקל.

על אף הגירעונות של הכללית, מדובר בקופה היחידה שרושמת הון עצמי חיובי (נכסים נטו) בסך 630 מיליון שקל. בנוסף, לראשונה מאז עבר חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 רשמה הכללית גידול גבוה יותר במספר מבוטחיה ביחס לגידול שרשמה מכבי וביחס לגידול הממוצע בקרב כלל הקופות. נחזור לפן הפיננסי: קופ"ח לאומית רשמה הון עצמי שלילי בולט במיוחד בסך 1.1 מיליארד שקל, למכבי הון עצמי שלילי בסך 53 מיליון שקל ולמאוחדת הון עצמי שלילי בסך 46 מיליון שקל.

גם ההון החוזר של כלל הקופות שלילי והוא הגיע בשנת 2013 לכדי 7.5 מיליארד שקל. במשרד הבריאות מדגישים כי הדבר משקף את הקשיים של קופות החולים בעת הנוכחית ובעיקר בעתיד, ובמילים אחרות: 2014 תסתיים גרוע יותר מקודמותיה, וכנראה כך גם 2015.

הקרב על בתי החולים

גירעונות קופות החולים, כמו גם הטענה החוזרת שלפיה משרד הבריאות דואג בעיקר לבתי החולים הממשלתיים ובאופן עקיף גם לבתי החולים של הכללית, מהווים טריגר עבור הקופות מאוחדת ומכבי לחזור ולדרוש מהמדינה להעביר לידיהן כמה בתי חולים ממשלתיים. בשתי הקופות טוענים כי בעלות של קופ"ח על בית חולים מאפשרת להעמיק את הרצף הטיפולי במבוטחי הקופה, להוזיל עלויות רכש, לנייד צוותים רפואיים מבית החולים למרפאות הקהילה תוך ניצול יעיל יותר של כוח האדם ועוד.

מאוחדת, שחזקה מאוד באזור ירושלים, רחובות וחדרה, מבקשת לקבל לידיה את בתי החולים הדסה הר הצופים, אסף הרופא שבצריפין ואת ביה"ח הלל יפה שבחדרה - או לכל הפחות אחד מהם. מכבי, שחזקה מאוד באזור גוש דן והשרון, מאוד הייתה רוצה לקבל לידיה בתי חולים מרכזיים כמו איכילוב או תל השומר (תרחיש מאוד לא ריאלי לפי שעה), אבל לפי הערכות תסתפק בבי"ח קטן יותר כמו וולפסון בחולון. מכבי קיוותה במהלך השנה האחרונה לקבל לידיה את ביה"ח הדסה בעקבות המשבר הכבד שפקד את המרכז הרפואי, אולם על פי הערכות שרת הבריאות יעל גרמן היא שפסלה את האפשרות הזו.

איך מסבירים במערכת הבריאות את הלהט של מאוחדת ומכבי לקבל לידיהן בתי חולים ציבוריים בשעה שדוח משרד הבריאות מצביע על גירעון עתק בפעילות בתי החולים של הכללית? על פי אחד הגורמים, הדוח הוכיח במפורש כי הפעילות הגירעונית נוצרה במכוון על ידי מחירים נמוכים במיוחד שהעניקו בתי החולים של הכללית למחוזות השונים של הקופה. "הרי אם בתי החולים האלה כל כך גירעוניים, למה לדעתך הכללית לא 'משחררת' כמה מהם לטובת המתחרות שלה?", הוא אמר.

ואכן, בכללית לא ממהרים לוותר על בתי החולים של הקופה, אלא דורשים סיוע תקציבי: "בתי החולים של הכללית, שמצבם הכלכלי מהווה את עיקר גירעונה, מתמודדים עם קשיים תקציביים עצומים. בעוד שהממשלתיים ממומנים מתקציב מרכזי של המדינה, בתי החולים של הכללית ממומנים על ידה מתוך התקציב המוקצה לה כמו שאר קופות החולים. כללית רואה בהפעלת בתי החולים משימה לאומית, ודי אם נביט על מרכזיותו של המרכז הרפואי סורוקה בימי מבצע צוק איתן כדי להבין את חשיבות המשימה. הדעת אינה סובלת כי המצב הקיים יימשך - על המדינה לתקצב את בתי החולים של הכללית באותה דרך בה היא מתקצבת את שלה".

על יתר האמור בדוח משרד הבריאות אמרו בכללית: "הדוח מראה שוב את 'השמיכה התקציבית הקצרה' שאיתה מתמודדת מערכת הבריאות. הדוח מוכיח שוב כי הכללית היא הקופה המתנהלת באופן היעיל ביותר מבין הקופות וכי העלות לנפש בשנים 2012 ו-2013 היא הנמוכה ביותר".

ממכבי שירותי בריאות נמסר: "המשבר התקציבי הוא בכל הקופות והמדינה חייבת לפתור אותו. מכבי מתנהלת באופן אחראי עם רמת שירותי קהילה גבוהה ביותר. אנו מוכנים לקבל לניהול שלנו בתי חולים ציבוריים ובכך גם לשפר את מבנה מערכת הבריאות ברמה הלאומית".

מקופ"ח לאומית נמסר: "כפי שאכן מופיע נכון בדוח, לאומית שירותי בריאות הייתה מאוזנת בין השנים 2007-2010, וביצעה בתקופה זו רפורמות גדולות וחשובות בכל תחומי הפעילות שלנו. לצערנו, עקב המשבר הענפי של מערכת הבריאות, הצטרפה גם לאומית למעגל הקופות שנמצאות בגירעון ההולך ומעמיק עם השנים. בימים אלו אנו דנים עם משרדי הבריאות והאוצר על הסכמי הייצוב לשנים 2014-2016. לאור דוח זה אנו מצפים כי הממשלה תבין את חומרת המצב וכי אין ברירה אלא לטפל טיפול עמוק במשבר ההולך ומחריף של קופות החולים".

מנכ"ל מאוחדת, זאב וורמברנד, ציין כי העשייה האינטנסיבית להגברת ההתייעלות באה במקביל לעשייה מרובה בתחומי שדרוג המקצועיות והשירות הרפואי, הפרא-רפואי והמינהלי שלו זוכים לקוחות מאוחדת. וורמברנד הביע תקווה כי משרד הבריאות יקדים להבא את פרסום הדוחות כך שיהפכו כלי ניהולי עדכני יותר למועד שבו הם מתפרסמים.

תוצאות פעילות הקופות
 תוצאות פעילות הקופות

צרו איתנו קשר *5988