נוהל חדש: הקץ ל"מאכערים" במשרדי ההוצאה לפועל?

מנהל רשות האכיפה והגבייה, דוד מדיוני, הפיץ "נוהל להרחקת מאכערים", הנותנים שירות משפטי או מעין משפטי שלא כדין, בתחומי לשכות ההוצאה לפועל

ההוצאה לפועל / צילום: עינת לברון

קץ ל"מאכערים" במשרדי ההוצאה לפועל? מנהל רשות האכיפה והגבייה, דוד מדיוני, הפיץ לאחרונה "נוהל להרחקת מאכערים", העוסקים במתן שירות משפטי או מעין משפטי שלא כדין, בתחומי לשכות ההוצאה לפועל.

היום (ד') הודיעה רשות האכיפה כי לאחרונה גברו התלונות שהתקבלו אצלה על פעולתם של עסקנים, המציעים שירותים משפטיים או מעין משפטיים לבאי לשכות ההוצאה לפועל.

"מדובר בפעילות אסורה, הן מהטעם שמדובר בשימוש ללא היתר בלשכת ההוצאה לפועל לצורך עסקי מסחרי, כאשר הדבר לרוב מלווה בהטרדת הציבור ולעיתים אף בהטעייתו ובהפרעה לעובדי לשכות ההוצאה לפועל; והן בשל החשש שמא פעילות זו עולה לכאורה לכדי עבירת הסגת גבול מקצוע עריכת הדין", נמסר.

לאור האמור, מדיוני הפיץ נוהל שמטרתו למנוע פעילות אסורה של עסקנים ("מאכערים"), המעניקים שירותים משפטיים או מעין משפטיים שלא כדין, בתחום לשכות ההוצאה לפועל, על-ידי הרחקתם באמצעות מאבטחים של משמר רשות האכיפה והגבייה.

לדברי מנהל הרשות, "בהיותה הגוף האמון על שמירת הסדר הציבורי בתחום לשכות ההוצאה לפועל, זוהי חובתה של הנהלת רשות האכיפה והגבייה, האמונה על ניהול לשכות ההוצאה לפועל, לפעול למיגור תופעת העסקנות הפסולה ולמניעת ניצול לשכות ההוצאה לפועל לצורך שימוש עסקי ומסחרי, תוך הפרעה לתפקודה התקין של לשכת ההוצאה לפועל".

על-פי הנוהל, כאשר נצפה עסקן עוסק בפעילות משפטית או מעין משפטית בתחום לשכת ההוצאה לפועל, יש לפנות לעובד משמר רשות האכיפה והגבייה. "עובד רשות האכיפה והגביה יפנה אל העסקן ויבקש ממנו תעודה מזהה וכן יברר עמו האם ניתן לו היתר בכתב (ייפוי-כוח כדין, על-פי נוהל ייפוי-כוח) מאת הצד בתיק שלו הוא מסייע, או אם הוא מועסק על-ידי משרד עורכי דין".

לדברי הרשות, במקרה שלעסקן אין היתר בכתב כאמור, יודיע עובד משמר רשות האכיפה לעסקן כי פעילותו אסורה בתחום לשכת ההוצאה לפועל, ויבקש ממנו לחדול מעיסוקו. כמו כן, ימסור לו מכתב התראה בנוסח המצורף לנוהל, ויתעד בכתב על גבי העתק המכתב את מועד מסירת המכתב ופרטי המקבל. באם העסקן לא חדל מפעילותו, יפעל עובד משמר לשכת ההוצאה לפועל להרחקתו מלשכת ההוצאה לפועל.

צרו איתנו קשר *5988