רד בול לא נתן לכם כנפיים? אתם זכאים לפיצוי

רד בול הגיעה לפשרה עם תובעים שטוענים כי האמירה "רד בול נותן לך כנפיים" מהווה הטעיה - ותשלם 13 מיליארד דולר, או 10 דולר במזומן למי שקנה את המשקה בין 2002 ל-2014

רד בול
רד בול

רד בול הסכימה לשלם פיצויים בסך 13 מיליארד דולר בשל הטעיה בפרסום - בסלוגן "רד בול נותן לך כנפיים". לפיכך, כל צרכן שרכש בארה"ב פחית רד בול בין 2002 ל-2014 זכאי לפיצוי בסך 10 דולר במזומן או מוצרי רד בול בשווי 15 דולר.

התובעים טענו כי טענות רד בול, לפיהן המשקה מעניק ביצועים משופרים ומהירות תגובה גבוהה יותר, מהוות הטעיה ואינן מגובות בעובדות. אחד התובעים אמר כי למרות שהוא שותה את משקה האנרגיה בקביעות מאז 2002, הוא לא רואה שיפור בביצועים הספורטיביים שלו.

למרות שהסכימה לפשרה על מנת להימנע מהוצאות משפט, רד בול הדגישה כי השיווק שלה תמיד נאמן ומדויק, ושללה כל טענה בנוגע להטעיה.

ב-1 במאי 2015 יתקיים שימוע שיקבע אם ההסדר אליו הגיעו הצדדים יאושר.