משרד המשפטים: פטור מחובות לחייבים מוגבלים באמצעים

משרד המשפטים מקדם תיקון לחוק שיסמיך את רשמי ההוצאה לפועל לתת הפטר ל"חייבים מוגבלים באמצעים", שהליכי הגבייה מולם אינם צפויים להביא תועלת משמעותית לנושים ■ לבני: "שנת השמיטה נועדה לא רק לחקלאים"

ציפי לבני / צילום: חן גלילי
ציפי לבני / צילום: חן גלילי

בשורה לחייבים מוגבלים באמצעים: משרד המשפטים מקדם תיקון לחוק ההוצאה לפועל שייתן להם פטור מהליכי גבייה נגדם.

בהנחיית שרת המשפטים, ציפי לבני, הפיצה היום (א') מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי-פיסקאלי) במשרד המשפטים תזכיר חוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים).

מטרת התיקון היא להסמיך את רשמי ההוצאה לפועל, בהוראת שעה ל-3 שנים, לתת הפטר ל"חייבים מוגבלים באמצעים", שהליכי הגבייה מולם אינם צפויים להביא תועלת משמעותית לנושים.

העקרונות הכלליים של ההסדר המוצע הם:

א. מערכת ההוצאה לפועל תשלח לחייבים העומדים בתנאי הסף הודעה על זכאותם להגיש בקשה להפטר. תנאי הסף נועדו להבטיח שהפטר יינתן רק לחייב שהליכי הגבייה ממנו מוצו: החייב הינו חייב מוגבל באמצעים במשך 5 שנים לפחות. חובו בהוצאה לפועל נמוך מ-400 אלף שקל, הוא עומד בתשלום החוב השוטף ואינו צפוי לפרוע 10% מחובו ב-3 השנים הקרובות.

ב. לאחר בדיקה ראשונית של הבקשה תפורסם הודעה על פתיחה בהליך למתן הפטר בעיתונות ובאינטרנט, וכן תישלח הודעה אישית לכל נושה או זוכה שהחייב פירט בבקשתו.

ג. נושים וזוכים שסבורים כי יש מניעה לתת לחייב הפטר מסיבות שונות המנויות בפקודת פשיטת-הרגל, או שההפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית לנושה, יגישו התנגדות לבקשה.

ד. רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון בהתנגדויות ויחליט האם לתת לחייב הפטר. ההפטר יפטור את החייב מכל חובותיו, ופעולתו זהה למתן הפטר מכוח פקודת פשיטת-הרגל.

אפשרות שיקום

יצוין כי משרד המשפטים עמל בימים אלה על חוק חדלות פירעון חדש, ולכן מדובר בהוראת שעה של 3 שנים, עד לבחינת ההסדר כולו בחקיקה עדכנית ומודרנית.

לדברי משרד המשפטים, "הצעת החוק באה לסייע לעשרות אלפי אנשים שמטופלים כיום במערכת ההוצאה לפועל כחייבים מוגבלים באמצעים העומדים בתשלומים לתיק (רובם ככולם), ואולם מצויים במצב חסר תקווה לפירעון מלוא חובותיהם.

"הצעת החוק מתמקדת בחייבים שאינם יכולים לשלם את חובם, אך הם נאלצים לשאת בעול של הגבלות שונות המוטלות עליהם מכוח הדין, שאינן מאפשרות להם לשקם את חייהם ולצאת לדרך חדשה".

לפי הודעת משרד המשפטים, "בדרך-כלל מדובר בחייבים המאופיינים כמשקי-בית מוחלשים, אשר התשלום החודשי שהושת עליהם כמוגבלים באמצעים הינו נמוך ביותר, כך שהתועלת לנושים מהמשך הגבייה קטנה יחסית".

מצב בעייתי זה נובע מהסדר חקיקתי שנקרא "חייב מוגבל באמצעים". הסדר זה נולד כדי להגן על חייבים ולסייע להם לשלם את חובם על-ידי פריסתו לתשלומים. לצד פריסת החובות מוטלות על החייבים הללו ההגבלות שתכליתן מניעת צבירת חובות נוספים.

לדברי המשרד, לאחר עשרות שנים בהן הופעל ההסדר, התברר כי לעיתים קרובות הוא משיג את התוצאה ההפוכה ופוגע בחייבים. מדובר בעיקר בחייבים שאין סיכוי שישלמו את חובם. לו היו חייבים אלה פונים להליכי פשיטת-רגל, סביר להניח כי הם היו מקבלים הפטר לאלתר ויוצאים לדרך חדשה. אולם, אפשרות זו לא קיימת להם במערכת ההוצאה לפועל.

"מטרת ההצעה היא להסמיך לתקופה מוגבלת את רשמי ההוצאה לפועל לפטור את חסרי תקווה אלה מתשלום החובות. הרשמים יוסמכו לפטור מחובותיהם אנשים המוגדרים כחייבים מוגבלים באמצעים משך 5 שנים לפחות, המנסים לשלם את חובותיהם משך מספר שנים ללא הצלחה ועומדים בתשלומים הסדירים לנושים כפי שהוטלו עליהם בצו התשלומים. למרות עמידתם בצו התשלומים, אין סיכוי ממשי שיחזירו את חובם במלואו או בחלקו, לכן התועלת לנושים מהמשך ההליכים נמוכה".

"פתיחת דף חדש"

ההצעה כוללת מנגנון המתחשב גם בזכויותיהם ובמצבם הכלכלי של הזוכים והנושים, תוך שימת דגש על קיומם של נכסים בבעלות החייב, העשויים לשמש לפרעון חובותיו. זאת, כדי למנוע מצב שבו תגרם לזוכים ולנושים פגיעה משמעותית מהפטר ייחודי זה.

ההצעה משקפת עקרונות של צדק סוציאלי ואת נכונותה של החברה לסייע למי שנותרו מאחור לפתוח דף חדש בחייהם על-ידי שמיטת חובותיהם. הצעת חוק זו משקפת עקרונות דומים לאלה המגולמים בשנת השמיטה שהחלה זה עתה.

שרת המשפטים, ציפי לבני, מסרה כי "שנת השמיטה נועדה לא רק לחקלאים, אלא לחברה כולה - היא תקופה שנותנת הזדמנות להתחלות חדשות ולפתיחת דף חדש עבור אלה הזקוקים לכך. הוראת השעה הזו, שתאפשר לחלשים להיחלץ ממצבם המשברי ולהשתקם, מממשת בדיוק את הערך היהודי הזה, ומוכיחה פעם נוספת כי אין סתירה בין היהדות והדמוקרטיה, שכן רבים מהערכים הקיימים בתוך המסורת היהודית משתלבים באופן הרמוני עם ערכי הדמוקרטיה".

כתיבת התזכיר נעשתה יחד עם רשות האכיפה והגבייה, אשר אמונה על מערכת ההוצאה לפועל.

"שינוי דרמטי"

מנהל רשות האכיפה והגבייה, דוד מדיוני, מסר: "אני מברך על קידום תזכיר החוק החשוב הזה. התזכיר, שרשות האכיפה והגבייה הייתה שותפה בגיבושו, מבטא גישה חדשנית אשר תביא לשינוי דרמטי בעולם החייבים המוגבלים באמצעים. חייבים המאופיינים כמשקי-בית מוחלשים, חסרי נכסים ואשר גילו אחריות וניסו לעמוד בצו החיוב בתשלומים, אשר גם תשלומו באופן סדיר לא יביא לעולם לכדי פירעון קרן החוב, יקבלו הפטר בתוך מערכת ההוצאה לפועל.

"רשם ההוצאה לפועל מכיר את התיקים ומטפל באותם חייבים, ועל כן קיימת הצדקה לכך שצו ההפטר יינתן ע-ידי רשם ההוצאה לפועל. יוזמה זו אף עולה בקנה אחד עם מדיניות הרשות לקיים מערכת הוצאה לפועל אפקטיבית ויעילה, מחד - ומערכת המקדמת את זכויות החייבים, מגלה רגישות לאוכלוסיות מוחלשות ומיישמת בהקשר זה הלכה למעשה את עקרונותיה של שנת שמיטה, מאידך".

"צעד ראשוני"

ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד), הפועלת לקידום רפורמה במערכת ההוצאה לפועל, בירכה על היוזמה ומסרה: "מדובר בצעד ראשוני וחשוב מבין צעדים רבים שיש לבצע על מנת להפוך את מערכת ההוצאה לפועל ליעילה והוגנת יותר כלפי החייבים. ברור לכל שחובות צריך לשלם, אך יש לעשות זאת באופן שיאפשר גם לחייבים להתקיים בכבוד ולהשתקם כלכלית בעתיד".

היום תדון ועדת שרים לענייני חקיקה בהצעת חוק של ח"כ אלהרר, שתאסור לראשונה נקיטת הליכי גבייה כלפי חייבים משתפי פעולה העומדים בצו התשלומים החודשי. הרקע להצעת החוק הוא המצב החוקי הקיים, המאפשר לרשמי ההוצאה לפועל להטיל עיקולים על כספו ורכושו של חייב, גם כאשר הוא משלם בכל חודש את הסכום שנקבע עבורו על-ידי המערכת עצמה.

הצעת החוק של ח"כ אלהרר, שהוגשה בשיתוף עם הקליניקה לדיני הוצעה לפועל במכללה למינהל, קובעת כי לא ינקטו הליכי גבייה כלפי חייב כל עוד הוא משתף פעולה, אלא אם יוצגו הוכחות חותכות לכך שיש בידו סכומי כסף גבוהים או רכוש יקר-ערך שלא דווח.

"צו השעה"

ח"כ מרב מיכאלי מסרה בתגובה: "אני מברכת על התגייסות משרד המשפטים ליוזמה להפטר בהוצאה לפועל על חובות אבודים".

26 חברות וחברי כנסת, בהובלת ח"כ מרב מיכאלי, יזמו הצעת חוק למתן הפטר בהוצאה לפועל לחייבים שאינם מסוגלים לשלם את חובם. הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת בשבוע האחרון של כנס הקיץ (28.7.2014).

לדברי מיכאלי, "הצעת החוק שהגשתי, יחד עם 25 חברות וחברי כנסת נוספים, מגשימה את הזכות לצאת ממעגל העוני ולשבור את המעגל האכזרי של חובות ומצוקה כלכלית. אני מברכת את משרד המשפטים ואת שרת המשפטים על התגייסותם למהלך שיאפשר מתן הפטר לחייבים וחייבות שאינם יכולים לשלם את חובם, ויאפשר להם להתחיל דף נקי בחייהם.

"הגיע הזמן להוציא ממערכת ההוצאה לפועל את החייבים והחייבות הרבים שנמצאים במסגרתה שנים רבות, למרות שאין להם אמצעים לשלם, והחוב אינו נגבה. הפטר בהוצאה לפועל הוא צו השעה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988