ביי ביי לצמיחה: לפעמים רכישה היא כסות לבעיות צמיחה

מה זאת צמיחה חיצונית, איך יודעים לחשב צמיחה אורגנית, ובכמה צמחה ביי2 נטוורקס, אם בכלל, במחצית הראשונה של 2014

זרקור  / צלם: thinkstock
זרקור / צלם: thinkstock

אחד הפרמטרים העיקריים לבחינת ערכה של חברה ומצבה בכלל, הוא צמיחתה מתקופה לתקופה בהיקף הפעילות וההכנסות. חברות גדלות בהיקף הפעילות שלהן בשתי דרכים עיקריות - הן צומחות אורגנית או דרך רכישות. צמיחה אורגנית/ פנימית מבטאת למעשה את הגידול בעסקי הליבה של החברה, גידול בפעילות עסקיה הקיימים מתקופה לתקופה; ואילו צמיחה דרך רכישות (חיצונית) מבטאת צמיחה שנובעת פשוט דרך רכישת פעילות או רכישת חברה אחרת (לרוב בתחום פעילות דומה או משיק). כמובן שייתכן שיהיה שילוב בין שני המנועים - ישנן חברות שצומחות בפעילות הקיימת שלהן, אבל כדי להאיץ את הצמיחה הן רוכשות פעילויות או חברות.

החשבונאות מתקשה לספק למנתחי הדוחות מידע רלבנטי מלא כאשר מדובר ברכישת חברות/פעילויות. החשבונאות סופרת את ההכנסות ואת ההוצאות בתקופה מסוימת (למשל מתחילת רבעון עד סופו), ואם במהלך התקופה הייתה רכישה של חברה, החשבונאות סוכמת את העסקאות של הנרכשת מיום הרכישה (הכנסות והוצאות שנובעות מהנרכשת מיום הרכישה ועד סוף התקופה).

להמחשה - אם נניח שחברה מסוימת רכשה חברה אחרת ב-1 בינואר 2014, אזי התוצאות הכספיות בחצי השנה הראשונה יכללו את הכנסות הנרכשת וההוצאות שלה, בתוספת של ההכנסות וההוצאות של החברה הרוכשת עצמה. למעשה, מיום הרכישה, החשבונאות לא מפרידה בין ההכנסות של שני הגופים אלא מתייחסת אליהם (כפי שלרוב גם ההנהלה מתייחסת) כאל גוף אחד. ומכאן, שקוראי הדוחות מקבלים את הנתונים הכמו-מאוחדים/מצרפיים של שתי החברות במחצית הראשונה של 2014.

עד כאן זה הגיוני וסביר, אבל הנה העיוות: מה מציגה החברה בתקופה המקבילה אשתקד (מחצית ראשונה של 2013)? הרי בדוחות הכספיים מוצגים מספרי השוואה, שמטרתם היא שמנתח/קורא הדוחות יוכל להשוות בין התקופות. המספר עצמו - נתון ההכנסות או הרווח - הוא נתון אבסולוטי, ויש חשיבות להשוות אותו לתקופת הייחוס. הרי המטרה היא לבחון האם ההכנסות גדלו או ירדו, האם שיעורי הרווח נשחקו, או שהרווח הנקי עלה? מספרי ההשוואה החשובים (בדרך כלל) הופכים במצב המתואר (כאשר רוכשים חברה) ללא רלבנטיים. הנתונים במחצית הראשונה של 2013 הם ההכנסות וההוצאות של החברה הרוכשת בלבד (הרכישה הושלמה ב-1.1.2014), כך שאין בסיס השוואה אחיד ונכון. זה כמו להשוות בין תפוזים לתפוחים, אלו נתונים שאין יכולת להשוות ביניהם.

לפעמים רכישה היא כסות לבעיות צמיחה

אבל כך עובדת החשבונאות - היא פשוט סוכמת את כל ההכנסות וההוצאות בתקופה מסוימת ללא קשר לרכישות וכדומה. המשמעות לרוב בחברות שמבצעות/משלימות רכישות היא שנתוני הצמיחה שלהן אינם רלבנטיים. נניח שהחברה בדוגמה מכרה במחצית הראשונה של 2014 ב-60 מיליון שקל, ובמחצית הראשונה של 2013 ב-40 מיליון שקל - האם זה אומר שהצמיחה היא 50%? טכנית כן. החברה אמנם צמחה ב-50%, אבל זו צמיחה שמשלבת גם צמיחה חיצונית, זו לא הצמיחה הנורמלית, הפנימית/האורגנית של החברה, זה כולל גם את הצמיחה דרך רכישת החברה ב-1 בינואר. וזה מהותי, כי מה שחשוב למנתחים, למעריכי השווי ולמשקיעים בכלל, זה לגזור את התוצאות העתידיות ואת הצמיחה העתידית. ומי שיגזור מכאן צמיחה עתידית של 50%, כמובן טועה.

ואיך בכל זאת ניתן לדעת בכמה החברה עצמה צומחת? אי אפשר. אבל יש סוג של פתרון: החשבונאות מחייבת במקרה של רכישה משמעותית להציג ביאור פרופורמה, שבו ניתנות התוצאות המאוחדות (של הרוכשת יחד עם הנרכשת) כאילו הנרכשת נרכשה כבר לפני שנים. האקט הטכני הזה יוצר בסיס השוואה אחיד - התוצאות של מחצית 2014 כוללות את שתי החברות, וגם התוצאות של מחצית 2013 כוללות את הרוכשת והנרכשת (כאילו הרכישה נעשתה עוד קודם לכן), וכך קורא הדוחות יכול להבין מה קרה בביזנס.

אבל שימו לב - אי אפשר לדעת מה קרה (רווחיות , צמיחה וכו') בכל עסק בנפרד, אלא רק כמכלול (שתי הפעילויות הממוזגות). החברות לא מדווחות את המידע הפרטני של כל אחת מהחברות, בטענה (שהתקבלה) שאין כבר שתי ישויות; מרגע שהושלמה הרכישה מדובר בחברה אחת גדולה יותר, ולא ניתן להפריד את התוצאות.

אבל גם זה משהו! - ככה אנחנו יכולים לבחון את העסק כמכלול. ואולם, לא נדע אם הרכישה מגיעה אולי כדי להסתיר בעיה/חוסר צמיחה פנימית ברוכשת עצמה; במקרים לא מעטים רכישת חברות נועדה לכסות על בעיות צמיחה בבית.

מה צמח לחברה מרכישת BUY2

כנראה שבביי2 נטוורקס זה לא העניין. שם פשוט החליטו ברבעון השני של 2014 להתמקד בתחום הצרכנות דרך האינטרנט, לרבות אתר דילים, ולרכוש את השליטה באתר BUY2 (לפני כן החזיקה החברה 40% מהאתר), ובמקביל החליטו בחברה למכור את מנועי החיפוש והניווט (Kafe.co.il ו-netex.co.il). כמובן שזה גם השפיע על שורת ההכנסות שלה.

בפועל, בדוח הכספי החשבונאי ההכנסות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב-4.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 3.8 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2013. אבל זו כאמור השוואה לא נכונה, שכן ב-2014 איחדה ביי2 נטוורקס 100% מהפעילות של 2BUY, בעוד שבשנת 2013 היא הציגה את ההשקעה (40%) באופן חלקי (שיטת איחוד יחסי). התוצאות פרופורמה (שמפורטות בביאור) לוקחות בחשבון כאילו הרכישה כבר נעשתה בעבר, ועל פיהן ההכנסות במחצית הראשונה השנה הסתכמו ב-5.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בפעילות ללא האתרים של החברה (שהוגדרו כפעילות מופסקת, ולכן מכלול ההכנסות וההוצאות מהן הופרדו בדוח רווח והפסד לשורה מיוחדת ולא לשורת ההכנסות), ומכאן שלמרות שהדוח החשבונאי מבטא לכאורה צמיחה, בפועל ביי2 נטוורקס דווקא ירדה בהיקפי הפעילות שלה.

הכותב הוא מרצה לחשבונאות, ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, ויועץ בתחומים אלו. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו

איחוד הפעילות הניב צמיחה בדוח הכספי של ביי2 נטוורקס
 איחוד הפעילות הניב צמיחה בדוח הכספי של ביי2 נטוורקס

צרו איתנו קשר *5988