עיריית תל אביב: נחדש את החכירה לתושבי יפו העתיקה

מדובר בהחלטה היסטורית שנדרשה לנוכח העובדה שהחכירות המקוריות ביפו העתיקה, מגיעות בימים אלו לסיומן ובהסכמי החכירה המקוריים לא נקבעה אפשרות להארכת החכירה

נמל יפו תל אביב / צלם: טינקסטוק
נמל יפו תל אביב / צלם: טינקסטוק

דירקטוריון החברה לפיתוח יפו העתיקה אישר פה אחד את חידוש חכירות הנכסים למגורים ולמסחר ביפו העתיקה. בתקופה הקרובה עתידות להסתיים החכירות הראשונות באתר, שהחלו בשנות ה-60. מדובר בהחלטה היסטורית שנדרשה לנוכח העובדה שהחכירות המקוריות ביפו העתיקה, מגיעות בימים אלו לסיומן ובהסכמי החכירה המקוריים לא נקבעה אפשרות להארכת החכירה.

החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ היא חברה בבעלות משותפת של עיריית תל-אביב-יפו ושל מדינת ישראל, רשות הפיתוח והחברה הממשלתית לתיירות. הזכויות על הקרקע והנכסים ביפו העתיקה הוקנו לחברה בתחילת שנות ה-60, במטרה לשמר ולפתח את יפו העתיקה כמושבת אמנים וכמרכז תרבות ואומנות, כאתר היסטורי בעל חשיבות בינלאומית, וכאתר תיירות נופש ופנאי. במסגרת זו, החכירה החברה את הנכסים ביפו העתיקה לחוכרים שונים לתקופת חכירה של 50 שנים.

לפני שנה חשף "גלובס" את מחאת תושבי יפו העתיקה החוכרים את הבתים והעסקים במקום, בשל הקשיים בהם הם נתקלים למכור את זכויותיהם, כתוצאה מאי הוודאות השוררת במתחם. לטענת החוכרים תקופות החכירה השונות מסתיימות בין השנים 2014-2020, ועד עכשיו לא ידעו האם בכוונת העירייה לחדש את החכירה ובאילו תנאים.

חלק מהחוכרים הם תושבים מבוגרים שטענו כי הם חייבים למכור את בתיהם הישנים ולעבור לדירות נגישות יותר עם מעלית, אך רוכשים פוטנציאליים ביטלו עסקאות בשל אי הוודאות לגבי כלכליות העסקה.

בקביעת התנאים לחידוש החכירות ביפו העתיקה, הביא הדירקטוריון בחשבון את המצב הפיזי של המוחכרים כפי שהיה בתחילת תקופת החכירה ובעת מסירתם לחוכרים במקור, ואת ההשקעות של החוכרים לדורותיהם במוחכרים, ולפיכך גזר את התשלומים שיהיה על החוכרים לשלם לחברה עבור חידוש החכירה, הן לגבי מוחכרים המשמשים למגורים והן לגבי מוחכרים המשמשים למסחר, משוויה של הקרקע בלבד ללא שווי המבנים.

ההחלטה מתייחסת ל-186 מוחכרים ביפו העתיקה, מהם 113 המשמשים למגורים ו-73 המשמשים למסחר. מודל החכירה החדש מאפשר לחוכרים הזכאים לכך לחדש את החכירה לתקופה חדשה בת 49 שנים.

החלטה זו מאזנת באופן מיטבי בין צורכי החוכרים שהחכירה שלהם מסתיימת והציפיות שלהם לגבי המוחכרים עם סיום החכירה, ובין האינטרסים של החברה והתפקיד הציבורי שהיא ממלאת בשמירה על האופי המיוחד והצביון הייחודי של יפו העתיקה.

לצורך ההליך לחידוש החכירות ביפו העתיקה, הכינה החברה "מדריך לחוכר" המתפרסם באתר האינטרנט של החברה הכולל הסבר מפורט לגבי הזכאים לחידוש החכירה, התנאים לחידוש וסדר הפעולות הנדרשות.

צרו איתנו קשר *5988