כסף קטן: בנק ישראל מצמצם עמלות בבנקים ובאשראי

בוטלה עמלת דמי ניהול הלוואה לדיור ובוטלה עמלת תשלום נדחה בגין עסקאות חדשות בתשלומים בכרטיסי חיוב

דודו זקן / צילום: אמיר מאירי
דודו זקן / צילום: אמיר מאירי

בנק ישראל מצמצם עמלות בבנקים ובכרטיסי אשראי. היום נכנס לתוקף תיקון לכללי הבנקאות אשר יביא לצמצום מספר העמלות. בנוסף, נקבע במסגרת התיקון תעריפון אחיד עבור שירותים תפעוליים הניתנים על ידי חברות כרטיסי האשראי במתן שירותי סליקה של עסקאות בכרטיס חיוב.

החל מהיום בנק לא יוכל לגבות עבור פעולת חיוב בכרטיס חיוב מידי (כרטיס דביט) עמלת פעולה בערוץ ישיר. מטרת התיקון היא, בין היתר, להגביר את השימוש באמצעי תשלום זה כתחליף לשימוש במזומנים.

הבנקים לא יוכלו לגבות עמלה בגין הפקת אישור בעלות של חשבון בנק, אלא רק החל מהאישור השני במהלך שנה קלנדרית.

ביטול חשוב יותר הוא עמלת העברת כסף בזמן אמת, באמצעות מערכת זה"ב (מערכת של זיכויים והעברות בזמן אמת) עד לסכום של 1 מיליון שקל. העמלה תוגבל החל מהיום למחיר שירות של פעולה אחת על ידי פקיד. היינו, אם ערב התיקון העמלה התעריפית עמדה על סך של כ-39 שקל בממוצע בגין שירות זה, אזי לאחר כניסת התיקון לתוקף העמלה תעמוד על סך של כ-6 שקלים בממוצע.

בנוסף, בוטלה עמלת דמי ניהול הלוואה לדיור. מדובר בעמלה, שהייתה בפיקוח ושסכומה הוגבל לסך של 2 שקלים בחודש להלוואה (24 שקל בשנה), ואשר נגבתה עם ביצוע החיוב החודשי של הלוואה לדיור. על מנת להקל על ביצוע ההשוואה של עלות הלוואה לדיור, הוחלט לבטלה. תיקון זה יחול על כל התשלומים החודשיים שיתבצעו החל מהיום, הן בגין הלוואות חדשות והן בגין הלוואות קיימות.

בתחום כרטיסי האשראי בוטלה עמלת תשלום נדחה בגין עסקאות חדשות בתשלומים בכרטיסי חיוב. עמלת תשלום נדחה הייתה עמלה בסך של כחצי שקל, אשר נגבתה על ידי חברות כרטיסי האשראי עבור כל תשלום, בגין עסקאות המבוצעות בתשלומים.

המפקח על הבנקים, דוד זקן, מציין: "הפיקוח על הבנקים ממשיך לנקוט בקו של צמצום או ביטול עמלות ופישוטן; עמלות אשר מהוות חסם לתחרות או כשל שוק בוטלו, במטרה לפשט את מוצרי השירות הבנקאי, להגביר את השקיפות ללקוח, בפרט משק הבית והעסק הקטן, וכן את יכולת ההשוואה שלו".