היועמ"ש: להקים רגולטור חדש שיפקח על נותני שירותי מטבע

מאמץ את דוח הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) ■ עפ"י הדוח, "הטלת הרגולציה על אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר אינה מספקת, ואילו רשות המסים אינה יכולה לשמש כרגולטור פיננסי"

 סניף צ`יינג`  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
סניף צ`יינג` CHANGE החלפת כספים / צלם: תמר מצפי

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מאמץ באופן עקרוני את דוח מסקנות הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע וממליץ להקים רגולטור חדש שיפקח עליהם.

הצוות, בראשותו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי), עו"ד אבי ליכט, מונה על-פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה בנושא הידוק הרגולציה בענף בעייתי זה, זאת במטרה לבחון את הרגולציה במבט רחב ובראייה ארוכת-טווח.

ענף נותני שרותי המטבע (צ'יינג'ים) הוא ענף בו פועלים גופים שאינם מוסדות בנקאיים, אשר מספקים מגוון רחב של שירותים פיננסיים, כולל מתן הלוואות חוץ-בנקאיות. לעיתים עוסקים גופים אלה גם במתן שירותים מעין-בנקאיים בניגוד להוראות החוק, דוגמת ניהול פיקדונות כספיים וביצוע הוראות תשלום.

לאור היקף פעילותו של ענף זה, העומד על למעלה מ-150 מיליארד שקל בשנה, והיעדר פיקוח ובקרה מספקים שפוגעים בציבור לקוחות ומאפשרים מעורבת מצד ארגוני פשיעה, מציע צוות הבדיקה לפעול ב-3 מישורים: הקמת רגולטור ייעודי, הרחבת ההיקף הנושאי של הרגולציה ומתן סמכויות משמעותיות לרגולטור.

הצוות הגיע למסקנה כי לא ניתן להשיג את יעדי הרגולציה ללא רגולטור ייעודי חדש אשר ישים את הנושא בראש מעייניו. "אכן הקמת רגולטור חדש הוא מהלך משמעותי. אולם ניתוח מפוכח של המצב הקיים כיום ברגולציה הפיננסית מביא למסקנה כי במצב הדברים הנוכחי אין פתרון אחר", נאמר בדוח.

"הניסיון הראה כי הטלת מלאכת הרגולציה על אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר אינה מספקת. אין בנמצא רגולטור פיננסי אחר המעוניין לטפל בנושא או ערוך כשורה לעשות כן. לדעת רוב חברי הצוות, רשות המסים אינה יכולה לשמש כרגולטור פיננסי. רגולטור חדש יוכל להשקיע את התשומות הנדרשות ותשומת-הלב הראויה על מנת ליצור את ההסדרה לשוק מבראשית".

ההיקף הנושאי שבתחום אחריותו של הרגולטור יורחב לכלל הגופים המספקים שירותים פיננסיים אשר אינם מפוקחים כיום על-ידי רגולטורים אחרים: נותני שירותי מטבע, נותני שירותי אשראי ומוסדות לגמילות חסדים (גמ"חים).

מדובר ברגולציה שיורית - אין כל כוונה להעביר סמכויות מרגולטורים קיימים או לפגוע ברגולציה קיימת. מטרת ההמלצות היא להסדיר תחומים פרוצים שאינם מוסדרים וכאלה שהסדרתם אינה מספקת. לרגולטור יוענקו בחוק סמכויות פיקוח משמעותיות וכן תקציב ותקני כוח-אדם מתאימים. זאת על מנת לאפשר לו לפקח באופן אפקטיבי על מכלול הפעילות ובכלל זה - היבטים פיננסיים וצרכניים וכן מניעת הלבנת הון והעלמת מס.

עיקרי מסקנות הצוות משקפות את המדיניות העקרונית של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה האכיפה הכלכלית היא חלק בלתי נפרד מהרגולציה. על כן לצד הידוק האכיפה, הרגולציה המוצעת בדוח תענה על צורך כלכלי-חברתי מרכזי. היא תפתח את התחרות בתחום ותביא עמה בשורה של ממש לציבור רחב ומוחלש הנזקק לשירותים פיננסיים ואשראי חוץ-בנקאי.

בהמשך לאימוץ המסקנות יקיים היועץ המשפטי לממשלה דיון עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובכללם הנהלת משרד האוצר, רשות המסים והמשטרה, כדי להחיל ביישום מיידי של מסקנות הצוות, באמצעות הקמת צוות משימה ייעודי של כלל גורמי האכיפה לטיפול בעבריינות בענף, תוך הקצאת תשומות ומשאבים נאותים.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988