שכר המורים במערכת החינוך גדל ב-54% בעשור האחרון

למרות נתונים אלה ממשיכות המורות והמפקחות להרוויח פחות מהשכר הממוצע במשק של השכירים הגברים

תלמידים כיתה שנת לימודים סטונטים אונברסיטה מורה   / צלם: thinkstock
תלמידים כיתה שנת לימודים סטונטים אונברסיטה מורה / צלם: thinkstock

שכרם של המורים והמפקחים במערכת החינוך גדל ב-54% בעשור האחרון, מ-6,807 שקל לחודש ל-10,438 שקל - כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בעליית שכר ריאלית (בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן) של 29%. שכרם של מורים בחטיבה העליונה בזרם החינוך החרדי הוא כמחצית משכרם עמיתיהם בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי.

הגידול המהיר בשכר עובדי ההוראה שיפר משמעותית את מעמדם ביחס לשאר השכירים במשק: אם בשנים 2003-2005 השתכרו המורים והמפקחים שכר זהה לשכר הממוצע במשק, כיום שכרם גבוה ב-15% משכר השכירים במשק. השכר הממוצע במשק עומד כיום על 9,150 שקל.

שכר המורים בעלייה
 שכר המורים בעלייה

מעניין לציין כי למרות נתונים אלה ממשיכות המורות והמפקחות להרוויח פחות מהשכר הממוצע במשק של השכירים הגברים: שכר עובדות ההוראה גדל מ-6,466 שקל לחודש ב-2003 ל-10,129 שקל ב-2012 אולם במקביל גדל שכרם הממוצע של השכירים הגברים מ-8,416 שקל ל-10,953 שקל לחודש. שכרם של עובדי ההוראה הגברים גדל באותה תקופה מ-8,416 שקל ל-12,051 שקל לחודש.

שכרם של מורים מתחילים גדל בכ-50% מכ-4,000 שקל לחודש ב-2007 לכ-6,000 שקלים ב-2012 בעוד ששכר עובדי הוראה באמצע הקריירה (16-20 שנות ותק) גדל מ-7-8 אלפי שקל ל-11-12 אלפי שקל לחודש. מורים בעלי תואר שני השתכרו בממוצע 40% יותר ממורים בעלי תואר ראשון או חסרי השכלה אקדמית. רפורמת אופק חדש שיושמה בכלל החינוך היסודי אך רק בחלק מחטיבות הביניים הביאה לגידול של 20% בשכרם של המורים בחטיבות הביניים מאז 2009 בעוד שהמורים בחטיבות שלא הצטרפו לרפורמה הגדילו את שכרם ב-13% בלבד.

פילוח נתוני השכר לפי דרג ההוראה מראה כי עובדי ההוראה במערכת החינוך היסודית הגדילו את שכרם בשיעור הגבוה ביותר, אם כי שכרם נמוך עדיין משכרם של עובדי ההוראה בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים. בפילוח לפי זרמי חינוך עולה כי השכר הגבוה ביותר משולם לעובדי הוראה בבתי ספר תיכוניים במערכת החינוך הממלכתית (12,099), אחריו עובדי הוראה בחטיבות הביניים בזרם הממלכתי דתי (11,077), התיכונים הממלכתיים-דתיים והממלכתיים-ערביים (10,765) ולבסוף בחטיבה העליונה בחינוך החרדי (6,860). מקבלי השכר הגבוה ביותר הם מנהלי בתי ספר תיכוניים ממלכתיים המשתכרים 25,957 שקל לחודש בממוצע.

צרו איתנו קשר *5988