פנינסולה: הכנסות המימון צמחו ב-19.4% לכ-31 מיליון שקל ב-2014

הרווח הנקי והכולל הסתכם בשנת 2014 בכ-3 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-4.1 מיליון שקל בשנת 2013, בנטרול הוצאה חד פעמית בגין רישום למסחר בבורסה בסך של כ-3.7 מיליון שקל לפני מס הרווח הנקי הסתכם בכ-6.7 מיליון שקל

מיכה אבני פנינסולה בע``מ / צילום:מירי נחמיאס
מיכה אבני פנינסולה בע``מ / צילום:מירי נחמיאס

חברת פנינסולה, המספקת פתרונות אשראי חוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים, פירסמה אתמול (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 לראשונה כחברה ציבורית לאחר שמוזגה לתוך השלד הבורסאי מיינסטרים בסוף 2014.

פנינסולה מדווחת, כי הכנסות המימון בשנת 2014 צמחו בכ-19.4% לכ-31 מיליון שקל הודות לגידול בהיקף פעילות החברה. הכנסות המימון נטו צמחו בכ-23.6% ל-23.3 מיליון שקל (כ-75.2% מסך ההכנסות), לעומת כ-18.8 מיליון שקל (כ-72.6% מסך ההכנסות) בשנת 2013.

הרווח הנקי והכולל הסתכם בשנת 2014 בכ-3 מיליון שקל, לעומת רווח בסך של כ-4.1 מיליון שקל בשנת 2013. בנטרול הוצאה חד פעמית בגין רישום למסחר בסך של כ-3.7 מיליון שקל לפני מס הרווח הנקי הסתכם בכ-6.7 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה אישר לראשונה מדיניות חלוקת דיבידנד של 25% לפחות מהרווח הנקי השנתי והחברה הודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של כ-1.5 מיליון שקל.

סך תיק האשראי נטו ללקוחות הסתכם בשנת 2014 בכ-290.8 מיליון שקל, לעומת כ-190.7 מיליון שקל בשנת 2013, גידול של כ-52.5%.

הכנסות המימון ברבעון הרביעי עלו בכ-20% לכ-8.4 מיליון שקל, הכנסות המימון נטו גדלו בכ-27% לכ-6.5 מיליון שקל, והחברה רשמה הפסד לפני מס בסך של כ-343 אלף שקל הנובע מהוצאה חד פעמיות בגין רישום למסחר בבורסה. בנטרול ההוצאה החד פעמית הזו הרווח הסתכם בכ-2.9 מיליון שקל בהשוואה לכ-2 מיליון שקל ברבעון הרביעי ב-2013.

במהלך הרבעון נרשם הפסד כולל של כ-1.2 מיליון שקל הנובע כולו מההוצאה החד פעמית בגין הרישום למסחר, בהשוואה לרווח של כ-1.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי בשנת 2013. הרווח הנקי והכולל בנטרול ההוצאה החד פעמית הסתכם בכ-2.1 מיליון שקל, גידול של כ-27% בהשוואה לכ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2013.

מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה: "התוצאות מביאות לידי ביטוי את המשך מגמת הצמיחה בפעילות וברווח לצד חיזוק האיתנות הפיננסית וגידול ההון העצמי. הרחבנו את היקף האשראי של החברה מהבנקים בלמעלה מ-30% ואנו רואים בכך עדות לאמון המערכת הבנקאית בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה ובכוונתנו להמשיך ולפעול להמשך מגמה זו. החברה ממוצבת כיום בצורה מיטבית להמשך צמיחתה ואנו מאמינים כי הפלטפורמה הציבורית מהווה תשתית משמעותית להמשך הפיתוח העסקי ומימוש החזון".

צרו איתנו קשר *5988