התקבלה עתירת עמותת "הורות משותפת" נגד 4 קופות-החולים

השופטת ד"ר דפנה אבניאלי הורתה לקופות-החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן מידע מפורט בנוגע לזכותם של הורים שאינם נשואים והורים גרושים לקבל מידע רפואי אודות ילדיהם הקטינים

ד"ר דפנה אבניאלי שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב / צילום: תמר מצפי
ד"ר דפנה אבניאלי שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב / צילום: תמר מצפי

שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ד"ר דפנה אבניאלי, קיבלה אתמול (א') את העתירה המינהלית שהגישה עמותת "הורות משותפת-טובת הילד" נגד 4 קופות-החולים בישראל, מכבי, כללית, מאוחדת ולאומית.

בעתירה ביקשו העותרים להורות לקופות-החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן מידע מפורט בנוגע לזכותם של הורים שאינם נשואים והורים גרושים לקבל מידע רפואי אודות ילדיהם הקטינים.

אבניאלי קיבלה את העתירה, לא לפני שהעבירה ביקורת על התנהלות קופות-החולים, שמסרבלת את קבלת המידע הרלבנטי להורים.

לדבריה, "ראוי היה כי קופות-החולים תפרסמנה מיוזמתן באינטרנט, בצורה ברורה ופשוטה, את דבר זכותו של הורה לקבל מידע בנפרד מההורה האחר, ואת הצורך להודיע על כך לקופת-החולים בכתב, כפי שמורה סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית. מסיבות שלא הובהרו, מסרבות הקופות לפעול כך, גם לאחר שהדבר הוצע להן על-ידי בית המשפט. הפרסום באתר האינטרנט על דרך ההפניה לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, מקשה שלא לצורך על ציבור מבוטחי הקופות. אין מקום להקשות על ההורים בחיפוש בין שלל הוראותיו".

העותרת היא עמותה רשומה, שפועלת לשינויים חקיקתיים וחברתיים בתחום המשפחה וההורות בישראל. לטענת העותרת, במהלך השנים האחרונות הגיעו אליה פניות רבות מהורים שנתקלו בקשיים בקבלת מידע הנוגע לילדיהם מקופות-החולים. הכוונה להורים גרושים או פרודים, המבקשים לקבל בנפרד מידע אודות ילדיהם הקטינים, כל אחד לפי כתובת מגוריו.

בעתירה, שהוגשה באמצעות הפעיל החברתי לקידום חלוקת האחריות ההורית המשותפת, גיא רוה, ובאמצעות עו"ד אמיר שי, טוענת העמותה כי קופות-החולים "התחמקו פעם אחר פעם ממתן תשובה ישירה לנושא עמידתם בלשון החוק ופרסום חוזר מוסדר ופומבי".

כדוגמה לכך צורף לעתירה מכתבה של קופת-חולים כללית, אשר נשלח לעותרת, לפיו "הורים גרושים שפנו לכללית בטענה לאי-קבלת מידע, טופלו באופן מיידי", וזאת "ללא כל התייחסות לתוכן הפנייה או לאופן מסירת המידע".

קופות-החולים התנגדו להצעת בית המשפט כי יפרסמו באתריהן את הוראות סעיף 18(ב) הנ"ל כלשונן או במלל דומה. הקופות טענו כי הן מפרסמות באתריהן את זכותם של ההורים באמצעות הפניה לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא, ובכך מילאו את חובתן כלפי ההורים.

קופת-חולים מכבי היא היחידה מבין קופות-החולים שבחרה לפרסם נוהל פנימי מסודר וטופס בקשת משלוח מידע להורה נוסף, אך אף היא סירבה לפרסם באתרה את הוראות הסעיף.

השופטת ד"ר אבניאלי קבעה כי במצב הדברים כיום, קשה ואף כמעט בלתי אפשרי לאתר את המידע המופיע באתרי האינטרנט של קופות-החולים בנוגע לזכויות ההורים לפי סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית.

"במציאות הטכנולוגית של ימינו, פרסום מידע באינטרנט מהווה פרקטיקה ראויה. זהו למעשה מקום הגישה הנוח לציבור, במיוחד להורים החיים בנפרד מילדיהם, שאינם מלווים את ילדם לכל טיפול וטיפול במרפאת קופת-החולים ואינם נפגשים באופן סדיר עם הרופא המטפל, אך מבקשים לקבל מידע ודיווח אודות מצבו הרפואי של ילדם", קבעה השופטת.

אבניאלי פסקה כי "על קופות-החולים לפרסם באתרי האינטרנט שלהן את עצם הזכות לקבלת מידע רפואי בנפרד מההורה האחר, לאחר שהוגשה הודעה על כך בכתב. הפרסום ייעשה על-ידי ציטוט סעיף 18(ב) לחוק הכשרות המשפטית, או על-ידי הבאת תוכנו במלל דומה - ובלבד שעצם קיומה של הזכות יהיה ברור לקהל המבוטחים".

עוד הוסיפה השופטת כי "לצד פרסום הזכות, ניתן ליצור לינק לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 28/09 ולחוזרים רלוונטיים נוספים, כדי שכל המעוניין יוכל לעיין גם בהם".

עוד קבעה אבניאלי כי "הפרסום ייעשה בצורה בולטת באתרי האינטרנט של המשיבות, ולא תוך הבלעה במלל של זכויות אחרות, כפי שהוא נעשה כיום. קופות-החולים רשאיות לצרף טופס בקשה מיוחד, כדוגמת הטופס של מכבי, אותו יתבקש ההורה להוריד מהאינטרנט ולמלא, אם הדבר מקל עליהן".