האוצר מאריך האפשרות לפדות קופ"ג עד 7,000 שקל

מדובר על חשבונות לא פעילים של עמיתים, שפתחו את הקופה לפני 2008, ולא בוצעו בהם הפקדות מחודש דצמבר 2011

פנסיה  / צלם: פוטוס טו גו
פנסיה / צלם: פוטוס טו גו

לאור כך שרבים טרם מימשו את זכותם למשוך את קופות הגמל הלא פעילות הקטנות שבבעלותם מבלי שהדבר יחויב בתשלום מס, וזאת בטרם יוחלו בענף הגמל דמי הניהול המינימליים שמותרים לגבייה, מודיע היום האוצר כי "הוראה השעה למשיכת כספים עד סכום של 7,000 שקל בפטור ממלא ממס מוארכת בשלושה חודשים נוספים".

מדובר במהלך לא ברור מאליו. מצד אחד האוצר לא מסתיר את רצונו שיותר בעלי חשבונות לא פעילים קטנים ימצו את זכותם האמורה. ואולם, מדובר בשינוי תקנות שדורש קבלת אישור מהכנסת - דבר שלא מתאפשר לפי שעה. אי לכך נדרש האוצר ל"סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת" ומאריך את הוראת השעה עד ל-30 ביוני.

סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת קובע כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".

על פי הערכות גורמים המעורים בנושא, שפרסמנו בתחילת החודש, ההיענות לאפשרות למשוך את כספי הגמל הללו בפטור מלא ממס לא זכתה להיענות ערה: "פחות מרבע מהזכאים מימשו את זכותם למשוך".

על מה מדובר? בספטמבר 2013 הגיעו אגף שוק ההון באוצר וועדת הכספים בכנסת לפשרה בנוגע לדמי הניהול המינימליים שיורשו חברות ניהול קופות הגמל לגבות מלקוחותיהן, בגובה 6 שקלים לחודש (72 שקל לשנה).

באותה הזדמנות, וכפתרון לכל אלו שמחזיקים בקופת גמל לא פעילה ובהיקף מזערי, שהצבירה בה תיאכל בקצב גבוה כתוצאה מגביית דמי הניהול המינימליים, קבעו האוצר והכנסת שחוסכים בקופות גמל לא פעילות, עם חשבונות בהיקף של עד 7,000 שקל (מאז השתנה הרף האמור בתלות במסלול שהחוסך נמצא בו), שיורשו למשוך בשנה וחצי שלאחר מכן את כספם ללא תשלום מס. תקופה זו עמדה להסתיים בסוף החודש ועתה היא מוארכת בעוד שלושה. על מנת להאריך אותה מעבר ליוני השנה יידרש אישור הכנסת.

לא כל בעלי חשבונות הגמל והפנסיה הקטנים רשאים ליהנות מהפטור מתשלום המס - זכות זו שמורה לבעלי חשבונות לא פעילים, שנפתחו לפני 2008, ולא בוצעו בהם הפקדות מחודש דצמבר 2011, ושלבעליהם אין עוד חשבונות נוספים באותו גוף מנהל, שביחד מסתכמים לסכום הגבוה מ-7,000 שקל.