אינפלציה בהקפאה

האינפלציה תרים את הראש? קשה לראות את זה קורה

פירות  / צילום: פוטוס טו גו
פירות / צילום: פוטוס טו גו

תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים של מחלקת המחקר של בנק ישראל עומדת על 1.1%, ותחזית האינפלציה לשנת 2016 עומדת על 1.7%. תחזית זו מלמדת כי להערכת בנק ישראל, המשק המקומי עומד בפני שינוי מגמה בסביבת המחירים, ועומד לחתום בטווח התחזית את פרק האינפלציה הנמוכה. הנחת עבודה זו עשויה להתברר כמופרכת, מסיבות מגוונות, והאינפלציה במשק עשויה להיוותר נמוכה מהותית מיעד בנק ישראל לפרק זמן ארוך.

ממשלה חדשה בירושלים אשר תשים את יוקר המחיה על סדר-היום עשויה לחולל שמות בתחזית האינפלציה של החזאים, ובהם מחלקת המחקר של בנק ישראל, ולהבנתנו מדובר בתרחיש מרכזי. בקואליציה המסתמנת ישנם קולות רמים ובהם ראש הממשלה הקוראים לביטול המע"מ על מוצרי מזון. מהלך כזה עשוי להפחית מתחזית האינפלציה השנתית כמה עשיריות האחוז.

פיקוח על מחירי שכר-הדירה עשוי אף הוא לקרום עור וגידים, ולבלום בחריקת בלמים את עליית רכיב המחירים הבודד שלא מפסיק לדהור בשנים האחרונות. רכיב הדיור במדד עלה אשתקד ב-3.1%, ואילו במהלך 12 החודשים האחרונים עלה רכיב מחירים זה ב-2.6%, והוא אחראי לרבע ממשקלו של מדד המחירים לצרכן. אם הכנסת אכן תחקוק את חוק הפיקוח על שכר-הדירה, תיובש ביצה אינפלציונית מרכזית במשק לשנים ארוכות, גם אם משכירי הדירות יעלו בתחילה את מחיר השכר-הדירה באופן חד-פעמי עם התחדשות חוזי שכר-הדירה הקיימים.

רכיב המזון - כולל פירות וירקות - במדד ירד אשתקד באופן חריג בשיעור מצטבר של 3.6%, אולם בחודשיים הראשונים של השנה הוא הציג עלייה מצטברת של 0.4%, והביא מנתחים מסוימים להעריך כי פנינו לשינוי מגמה בזירת מחירי המזון, על רקע השחיקה ברווח של שרשרת האספקה. הסביבה התחרותית בשוק הקמעונאי מבוססת על מחירים, ולפיכך לא צפוי היפוך מגמה ברכיב מחירים זה בעקבות מהלך יזום של הרשתות הקמעונאיות וספקי המזון.

המגמה של פתיחת המשק הישראלי לתחרות מצד היבוא צפויה לצבור תאוצה תחת הממשלה החדשה, שכן מדובר בדרך אולטימטיבית לייצר תחרות מחירים בפרק זמן קצר. באותה נשימה ניתן להעריך כי פנינו לפיקוח מחירים על מוצרי צריכה שוטפת נוספים, כי זה רצון הציבור.

אמנם יש טוענים כי פנינו לתיקון מחירים חד כלפי מעלה בשוק הסחורות, לאחר הצניחה החדה בשנה האחרונה. אך גם אם יתרחש תיקון מחירים כזה הוא יתרום אמנם לעליית מחירים במשק, אולם לא מדובר בתרחיש מרכזי. נראה כי צניחת מחירי הסחורות החקלאיות וירידת מחירי האנרגיה הן כאן כדי להישאר בטווח הנראה לעין. זאת, כפועל יוצא מעודף ניכר בשוק הסחורות העולמי ומחולשת הביקושים הגלובליים, ובראשם היחלשות הצמיחה הכלכלית בסין.

השקל יוסיף להפגין שרירים

גם מי שבונה את התחזית שלו על היחלשות מהותית בשער-החליפין של השקל ביחס לסל המטבעות, צפוי להתבדות. השקל יוסיף בעתיד הנראה לעין להפגין שרירים ביחס למטבעות הסחר. עוצמת השקל ביחס לסל המטבעות, הנתמכת בין השאר בעודף עצום של 9 מיליארד דולר בשנה במאזן השוטף, צפויה להמשיך ולמתן כל היחלשות של השקל, וזאת בהנחת עבודה כי בנק ישראל לא מתכוון לבצע צעדים דרמטיים בזירה המוניטרית דוגמת ריבית שלילית או הרחבה כמותית.

הצונאמי בשוק התקשורת הכולל את תחומי התקשורת הניידת, הנייחת, האינטרנט, והן את תחום הטלוויזיה הרב-ערוצית, עדיין בעיצומו והוא צפוי להוסיף ולתרום למגמת המחירים הממותנת במשק.

התחרות העצומה בתחום הלבוש וההנעלה, המלווה בכניסת רשתות זרות ומגובה בהתפתחות העצומה של המסחר האלקטרוני בישראל, יתרמו אף הם לסביבת מחירים מרוסנת בעתיד הקרוב. ראוי לומר, כי רבים מאיתנו אינם מייחסים להתפתחות הסחר האלקטרוני את ההשפעות הרב-שנתיות הממתנות על האינפלציה במשק במגוון תחומי החיים. כלומר, הסחר האלקטרוני ממתן את האינפלציה באופן מובהק כי הוא מספק תחרות גלובלית אמיתית בשורה ארוכה של מוצרים עבור יותר ויותר אזרחים.

יש הגורסים כי האבטלה הנמוכה והמתכווצת במשק, והעלאת שכר-המינימום, צפויות לתת אותותיהם בגזרת המחירים במשק. אולם הגידול המתון בשכר הממוצע במשק, והשכר החציוני הנמוך לא מייצרים אטמוספירה נאותה לעליית מחירים מוטת ביקוש.

יש התולים בריבית הנמוכה במשק את המפתח לשינוי העתידי בתוואי האינפלציה במשק. ההערכה היא, כי ריבית נמוכה עשויה לתמוך בצמיחה חזקה בצריכה הפרטית על-חשבון חיסכון מוגבר, ועשויה להכניס תנופה מחודשת במגמת ההשקעות במשק. מדובר בטיעון כבד-משקל, אולם כרגע נראה כי לא כך יהיו פני הדברים. זאת, בשל הנגישות הנמוכה של העסקים הקטנים והבינוניים לאשראי זול, והשמרנות של הצרכן המקומי אשר אינו ממהר להתמנף למטרות צריכה שוטפת.

בנתונים אלו, ועל אף הצמיחה הנאה במשק העתידה להסתכם בכ-3.2% בשנה הקרובה, קשה לראות מהיכן תגיח לה האינפלציה בטווח הנראה לעין. יותר קל להעריך כי פנינו להפתעה נוספת כלפי מטה בזירת המחירים במשק המקומי.

הכותב הוא האסטרטג הראשי בקבוצת איילון

צרו איתנו קשר *5988