בקשה לייצוגית נגד אפריקה ישראל: פרסמה דוחות שגויים

לטענת התובע, במשך שנים הוצגו לציבור דוחות כספיים כוזבים, הן של אפריקה השקעות והן של אפריקה תעשיות ■ התביעה מבוססת על הפרטים שהתגלו לאחר פיטוריו של אבי מוטולה במארס האחרון

לב לבייב / צלם: איל יצהר
לב לבייב / צלם: איל יצהר

הבעיות של אפריקה ישראל של לב לבייב ממשיכות להיערם. לאחר המעצר המתוקשר של אבי מוטולה, לשעבר מנכ"ל אפריקה תעשיות, על-ידי רשות ניירות ערך, בחשד לביצוע עבירות מירמה בחברה וחשיפת אי-הסדרים כספיים בחברה, מגיעה גם התביעה הייצוגית.

הבוקר (ד') הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאשר תביעה ייצוגית ב-72 מיליון שקל נגד חברת אפריקה ישראל, אפריקה השקעות, משרד רואי החשבון סומך-חייקין, לבייב, המבקרים הפנימיים, הדירקטורים ונושאי משרה. זאת, בעניין הודעות שמסרו אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות, לפיהן דוחותיהן בשנים האחרונות כללו פרטים מהותיים שגויים.

הבקשה - שהוגשה על-ידי יוליאן בנדל, בעל מניות בחברות מקבוצת אפריקה, באמצעות עורכי הדין אמיר שאשא וליאור צמח - מבוססת על הפרטים שהתגלו לאחר פיטוריו במפתיע של מוטולה בחודש מארס האחרון, בד-בבד עם הדיווח של החברה על הפסד של 61 מיליון שקל בסוף 2014.

זמן קצר לאחר פרסום הדוחות דיווחה אפריקה תעשיות כי במסגרת בדיקה שביצעה התגלה כי בחברה התקיים במשך תקופה ארוכה כאוס פיננסי, חשבונאי וניהולי. במרכז הדיווח העלתה החברה האשמות נגד המנכ"ל לשעבר מוטולה, שעיקרן נטילת כספים שלא כדין מהחברה-הבת נגב קרמיקה, ללא אישור וללא דיווח לגורמים המוסמכים ושימוש שלא כדין בכספי קבוצת נגב לשימושים אישיים.

בשבוע שעבר הותר לפרסום כי מוטולה; אביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של נגב; וגלית בן-מאיר, לשעבר מנהלת שירות הלקוחות בנגב; נחקרו באזהרה ברשות ניירוך ערך בחשד כי גרמו להצגת נתונים כוזבים בדוחות הכספיים של נגב קרמיקה בשנים 2011-2014. זאת, באמצעות יצירת שינויים בסך עשרות מיליוני שקלים, באופן שיטתי ומתוחכם בערך המלאי, בהכנסות ובסעיפים נוספים בדוחות.

עוד עלה בחקירה כי במהלך תקופה זו נהנו המעורבים מתגמול הנסמך על תוצאות כספיות מסולפות.

על רקע הזה נכתב בבקשה לאישור התביעה הייצוגית כי החל ממארס האחרון הלכה ונחשפה בפני הציבור הרחב תמונה חמורה, ולפיה במשך שנים הוצגו לציבור דוחות כספיים כוזבים, הן של אפריקה השקעות והן של אפריקה תעשיות.

"אפריקה השקעות הודתה כי דוחותיה הכספיים השנתיים לשנים 2012-2014 היו פגומים ומטעים וכללו פרטים מהותיים שגויים. אפריקה תעשיות הודתה כי דוחותיה הכספיים השנתיים לשנים 2010-2014 היו פגומים ומטעים וכללו פרטים מהותיים שגויים", נטען בתביעה.

לטענת התובע, בעוד שאפריקה תעשיות מסרה מספר דיווחים על חשיפת הליקויים ואי-הסדרים בדוחותיה החל ממארס 2015, הרי שאפריקה השקעות נמנעה מלמסור דיווח מיידי כלשהו או הודעות ועדכונים כלשהם על המשמעויות של הליקויים, שהתגלו בחברות-הבת שלה ועל השפעתם בדוחות שלה, "זאת עד ליום 31/5/2015, ורק לאחר שרשות ניירות ערך התערבה וחייבה את החברה להציג מחדש את דוחותיה הכספיים".

עוד נטען בתביעה כי העובדות מלמדות כי הנתבעים כשלו כשל קולוסאלי במילוי תפקידיהם כמנהלים, כמפקחים, כמבקרים וכאחראים להתנהלות תקינה של אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות ושל חברות בשליטתן, "וזאת במיוחד בשים לב למשך הזמן העצום שבו נמשכו אי-הסדרים הכספיים, אשר לפי הודאת החברות עצמן החלו, לכל הפחות, ב-2010; כמות הסעיפים שבהם נפלו ליקויים וכללו פרטים מטעים; וההיקף הכספי של הפרטים המטעים, המסתכם בעשרות רבות של מיליוני שקלים בסעיפים מהותיים ומרכזיים בדוחות, כגון סעיף הרווח.

למשרד רואי החשבון סומך-חייקין מיוחסת אחריות כמי שביקר את הדוחות הכספיים.

לטענת התובע, המצגים והדוחות המטעים שהציגו אפריקה השקעות ואפריקה תעשיות לציבור שיפרו לאין ערוך את האטרקטיביות של מניותיהן בעיני המשקיעים.

התביעה נתמכות בחוות-דעת מומחה של פרופ' ירון זליכה, שהעריך את הנזק לבעלי המניות בחברות בכ-72 מיליון שקל.

"אפריקה השקעות מעולם לא הודתה כי דוחותיה שגויים"

מדוברת קבוצת אפריקה ישראל נמסר כי "התביעה הגיעה לידי הקבוצה רק היום, וטרם עלה בידה לקרוא אותה, לא כל שכן ללמוד את הטענות המועלות בה. לפיכך, נוכל להתייחס לאמור בתביעה לאחר שנלמד את תוכנה.

"יחד עם זאת, די בעיון בדברים המתוארים לעיל, בכדי לבסס פגמים מהותיים בתביעה: התביעה הוגשה על-ידי מחזיק במניות אפריקה השקעות, המבקש באופן תמוה לייצג אף את בעלי מניות חברת תעשיות, כאשר ברור (ולא בכדי) כי לא נמצא בעל מניות בחברת אפריקה תעשיות המעוניין להגיש את התביעה האמורה".

באפריקה ישראל מבקשים להדגיש עוד כי "בשונה מחברת אפריקה תעשיות, הרי שאפריקה השקעות מעולם לא הודתה כי דוחותיה הכספיים כללו פרטים מהותיים שגוים, ואף ההצגה מחדש של דוחות אפריקה השקעות לא נבעה מהיקפה הכספי של הטעות אלא מנסיבות המקרה המיוחדות.

"תמוהה במיוחד העובדה כי התובע בחר במומחה, פרופ' זליכה, המצוי בימים אלה בסכסוך אישי עם חברת אפריקה השקעות, וזאת לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את תביעתו כנגד אפריקה השקעות, בהיקף של 11.6 מיליון שקל, במלואה, דבר המבסס פגם ממשי באובייקטיביות חוות-הדעת".

קבוצת אפריקה הוסיפה עוד כי "לגופו של עניין, לאחר שנסיבות המקרה נחקרו על-ידי מספר גורמים, עולה כי הטעות בדוחות נבעה מפעולות מתוחכמות שננקט על-ידי גורמים בכירים בקבוצת נגב, שהיו מופקדים על קביעת הבקרות ויישומן, לאחר שהוסוו לאורך שנים ובמגוון אמצעים, במספר רב של סעיפים בדוחות הכספיים - שילוב גורמים שלא איפשר את איתור הטעות באמצעים מקובלים".