לאחר 5 חודשים חיוביים: החוסכים בגמל עברו להפסד בחודש יוני

ברבעון השני של 2015 צפויה תשואה שלילית שתנוע ברמות של החל ממינוס 0.5% ועד לרמות של מינוס 1.2% ואפילו 1.5% ■ לפי הערכות, התשואה במחצית הראשונה עדיין תהיה חיובית ותעמוד בממוצע על כ-3.5%

בורסה / צילום: תמר מצפי
בורסה / צילום: תמר מצפי

בעקבות הירידות בשוקי האג"ח ובצל הסערה העולמית סביב עתיד המשבר ביוון והשפעותיו על הכלכלה האירופית ובכלל, חודש יוני היה חודש רע עבור החוסכים לטווח ארוך בישראל.

על פי הערכות של גורמים הפעילים בשוק הגמל, קופות הגמל ויתר אפיקי החיסכון לטווח ארוך, שאינם נהנים מאג"ח מיועדות, יציגו ברבעון השני של 2015 תשואה שלילית שתנוע ברמות של החל ממינוס 0.5% ועד לרמות של מינוס 1.2% ואפילו 1.5%.

גורם בשוק העריך כי "תהיה שונות גבוהה בין הגופים, בתלות במח"מים של האג"ח שבתיקיהם. מי שמחזיק בתיק קצר יספוג פחות ומי שהתיק שלו יותר ארוך יחטוף חזק יותר".

בחודש יוני נרשם שינוי כיוון בתשואות של שוק הגמל. זאת, לאחר רבעון הראשון חזק במיוחד ב-2015, במהלכו רשמו הגופים בשוק תשואות נומינליות ברוטו ממוצעות, שנעו בטווח שבין 4% ל-5%. תשואות אלה המשיכו לתפוח, בקצב מתון בהרבה, גם באפריל ומאי 2015. במהלך החודשיים הראשונים של הרבעון השני של 2015 נרשמה בשוק הגמל עלייה ממוצעת בסדר גודל של כ-0.8%.

המוסדיים מחפשים חלופות

שינוי המגמה קרה בחודש יוני, שבמהלכו נרשמה ירידה ממוצעת של כ-2%-2.5%, ואף ירידה חריפה מכך - עד לרמות של כ-3.5%, בשוק הגמל. זאת, כאמור, בצל הסערה היוונית-אירופאית ועל רקע התנודות שהיו בשוק האג"ח, שנבעו בין היתר ממהלכים של נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג.

מכאן נראה שלאחר רבעון הראשון מצוין עבור החוסכים באפיקי החיסכון הפנסיוני, ולאחר שינוי כיוון בחודש האחרון, המחצית הראשונה של 2015 עדיין מבשרת על צמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים עבור הציבור. לפי הערכות, התשואה שתירשם במחצית הראשונה של השנה בשוק הגמל תנוע סביב רמה של כ-3.5%. זאת, בהמשך ל-3 שנים טובות שנסגרו עם תשואות חיוביות נאות.

תיקי החיסכון ארוך הטווח שמנהלים הגופים המוסדיים במשק משנים בשנים אלה את אופיים, כשחלקים הולכים וגדלים מהם מופנים להשקעות בחו"ל ולאפיקי השקעה אלטרנטיביים. עם זאת, חלק משמעותי מהתיקים עודנו מושקע בשוק הסחיר המקומי.

בהקשר לזה נציין כי הבורסה פירטה היום שבמחצית הראשונה של 2015 טיפסו מדדי ת"א 25 ות"א 100 בכ-12% ובכ-10%, בהתאמה, והגיעו לרמות שיא כל הזמנים. כמו כן, בתקופה זו רשמו מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח חברות שקליות עלייה של עד לכ-0.7%, בעוד מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח חברות צמודות מדד רשמו ירידה של עד לכ-0.5%, תוך תנודתיות גדולה.