"רשות ני"ע מנסה לנכס לעצמה פיקוח על רואי החשבון המבקרים"

לפי המצב המשפטי כיום, סמכות הפיקוח נתונות למועצת רו"ח בלבד ■ רו"ח מנירב: באמצעות תיקון טכני לכאורה לחוק מנסה רשות ני"ע לקבוע עובדות בשטח ולהשתלט על הפיקוח על רוה"ח המבקרים ■ רשות ני"ע: "טענה מופרכת"

עופר מנירב / צלם: איל יצהר
עופר מנירב / צלם: איל יצהר

רשות ניירות ערך מנסה לבצע מחטף ולנכס לעצמה סמכויות פיקוח על רואי החשבון המבקרים באמצעות תיקון טכני לכאורה לחוק ניירות ערך - כך טוען רו"ח עופר מנירב במכתב חריף ששיגר לפני מספר ימים ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר.

מנירב, המתמודד על ראשות לשכת רואי החשבון בבחירות בספטמבר, מציין במכתב כי הוא פונה כאזרח פרטי. ואולם, עצם העובדה שמנירב כיהן בעבר כנשיא הלשכה ומכהן בשנים האחרונות כראש ועדת המסים שלה, מעניקה משקל לפנייתו.

במכתב, שכותרתו, "ניסיונה הנפסד של רשות ניירות ערך לנכס לה סמכות פיקוח על רואי חשבון מבקרים", טוען מנירב כי הצעה לתיקון חוק ניירות ערך, בעניין שיתוף-פעולה עם רשויות חוץ, שפורסמה לאחרונה להערות הציבור, "נראית על פניה תמימה" - אך למעשה מדובר בניסיון של רשות ניירות ערך לעקוף את המכשולים שהוצבו בדרכה בניסיונותיה לנכס לה סמכות פיקוח על רואי חשבון.

"ניסיון זה", כותב מנירב, "מצטרף לניסיונותיה החוזרים ונשנים של רשות ניירות ערך להקים במסגרתה תאגיד פיקוח על רואי חשבון מבקרים".

"סנונית ראשונה"

על-פי המצב המשפטי כיום, אין לרשות ניירות ערך כל סמכות לפקח על עבודת רואי החשבון המבקרים חברות ציבוריות, וכל הסמכויות בעניין זה נתונות למועצת רואי החשבון בלבד. כמו כן, אין לרשות ניירות ערך כל סמכות המאפשרת לה העברת מידע סודי לרשויות זרות בנושאים אלה.

מזה מספר שנים פועלת רשות ניירות ערך להקמת גוף פיקוח חדש על רואי החשבון המבקרים חברות ציבוריות, שבין היתר יקבע כללי עבודה לרואי חשבון ויפעיל סנקציות חמורות על משרדי רואי חשבון שלא יפעלו לפי הכללים שהתווה, ובהן הטלת קנסות על המפרים ומניעת מינוי למשרות בכירות.

כבר ב-2012 פרסמה הרשות להערות הציבור טיוטת הצעת חוק בנושא הקמתו של גוף פיקוח כאמור, ואולם הדיונים בנושא נמשכים עד היום, בין היתר מול מועצת רואי החשבון ולשכת רואי החשבון.

לפני מספר חודשים קיימה מועצת רואי החשבון דיון מקיף בהצעת רשות ניירות ערך להקים את תאגיד הפיקוח, והתקבלה החלטה, במסגרתה התבקשה הרשות להגיב לסוגיות שעלו בישיבת המועצה. מנירב טוען במכתבו כי חרף העובדה שעברו חודשים רבים מאז החלטת המועצה, לא התקבלה תגובה של רשות ניירות ערך.

ואולם בינתיים, מציין מנירב, הציג היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך בפורום מקצועי טיוטה מעודכנת של החקיקה המוצעת בנושא גוף הפיקוח. טיוטה זו טרם פורסמה לציבור, ובפורום נמסר כי היא תתפרסם רק בעוד מספר חודשים.

בנוסף, לטענת מנירב, רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה הצעה לתיקון פרק ט.2 לחוק ניירות ערך, על-מנת להתאימו ל"שיתוף-פעולה עם רשות חוץ". הצעה זו, טוען מנירב, מהווה ניסיון לעשות מחטף בתחום הפיקוח על רואי החשבון.

"לכאורה מדובר בתיקון טכני שאין לו קשר לחקיקה המוצעת על-ידי רשות ניירות ערך לעניין הקמת תאגיד פיקוח", כותב מנירב, "אולם לדעתי, תיקון זה נועד לקבוע עובדות בשטח ולהוות את 'הסנונית הראשונה' של השתלטות הרשות על הפיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים בישראל".

מנירב מסביר כי התיקון נועד להרחיב את הסמכויות של רשות ניירות ערך לבוא בהסכמים עם "רשות חוץ", שיעסקו לא רק בביצוע ובאכיפה של דיני ניירות ערך, אל גם ב"פיקוח", ובעיקר פיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים של חברות ישראליות הנסחרות בחו"ל (לרבות חברות דואליות, הנסחרות גם בישראל).

מנירב מדגיש כי סמכות זו אינה קיימות היום בחוק בידי רשות ניירות ערך. "עיון בתיקון מעלה חשש כי ביודעכם את הקושי העומד לפניכם להשלים את החקיקה הראשית להקמת תאגיד פיקוח, ובשל הטענות כבדות-המשקל על כך שכל המדינות המפותחות בעולם (למעט ארה"ב) לא ראו לנכון להכפיף את תאגיד הפיקוח לרשות ניירות ערך, בחרה הרשות לנקוט בדרך עוקפת וצדדית כדי לקבוע יתד ראשון של סמכות כזאת", כותב מנירב להאוזר.

העברת ידיעה לרשות חוץ

על-פי התיקון המוצע, טוען מנירב, רשות ניירות ערך עתידה לקנות סמכות לפקח על עבודת פירמות רואי החשבון בישראל המבקרות חברות הנסחרות בארה"ב (לרבות חברות דואליות) וגם להעביר מידע סודי על כך לרשות הזרה - ה-PCAOB האמריקאית.

לדבריו, רשות ניירות ערך תוכל, באמצעות התיקון, להשיג לפתח מיומנויות לצורך הפיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים, ו"מובן כי מכאן ועד להשגת המטרה, של פיקוח על פירמות הביקורת בישראל בכלל, תהיה דרכה של רשות ניירות ערך קצרה וקלה יותר".

לטענת מנירב, לפי התיקון המוצע, סיוע לרשות חוץ יהיה הלכה למעשה גם דרישת ידיעות ומסמכים, גביית עדויות, עריכת חיפוש, תפיסת מסמכים, ניהול חקירה והעברת ידיעות ומסמכים, גם לשם פיקוח על דיני ניירות ערך במדינת החוץ - ומעבר לכך: יו"ר רשות ניירות ערך יהיה רשאי ליזום בעצמו העברת ידיעה לרשות החוץ גם ללא פנייה מצידה.

"התיקון המוצע אמור, אפוא, לסלול דרך עוקפת לפיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים בישראל - תחילה לגבי פירמות המבקרות חברות נסחרות בחו"ל", כותב מנירב, "ולאחר מכן, באופן טבעי לכאורה, גם לגבי כלל החברות הנסחרות בישראל - דבר שלדעתי אינו נכון ואינו ראוי, ובכל מקרה לא מכובד, ולא ראוי שתיקון מסוג זה ייעשה בדרך הנראית כמחטף ובלא לתאם את הדבר עם מועצת רואי החשבון ולשכת רואי החשבון".

מרשות ניירות ערך נמסר בתגובה: "הרשות פועלת מזה תקופה להסדיר את הפיקוח על רואי החשבון המבקרים באמצעות הקמת גוף פיקוח, כמקובל בעולם. הטענה המובאת במכתבו של מנירב ביחס לתיקון שיזמה הרשות בנושא סיוע לרשויות חוץ היא מופרכת, והרשות דוחה אותה על הסף".

צרו איתנו קשר *5988