"ראש מועצת אזור נהג בחוסר גילוי נאות ולא חשף את קשריו העסקיים עם יזם של פרויקט בעיר"

18 משפחות מהרחובות הסמוכים למקרקעין המיועדים לפרויקט הגישו התנגדות לתוכנית לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בנוסף לתלונה למשטרה ומכתב למבקר המדינה f לטענתם, חוקר פרטי ששכרו מצא כי ראש מועצת אזור, אריה פכטר, הינו בעל מניות בחברה פרטית ובעל קשרים עסקיים בחברה בה שותף גם יזם הפרויקט, גל אברהם: "חשש כבד להעדפה פסולה של הפרויקט מצד ראש המועצה והוועדה המקומית. יש לוודא שפכטר מקבל החלטות על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד"

ראש המועצה המקומית אזור, אריה פכטר, הינו בעל מניות בחברה פרטית ובעל קשרים עסקיים בחברה בה שותף גם היזם גל אברהם (באמצעות חברה שבבעלותו), שמקדם תוכנית להקמת מגדל מגורים בלב שכונה של בתים צמודי קרקע באזור. לטובת קידום התוכנית, הופיע פכטר בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, אך לא חשף בפני חברי הוועדה את קשריו עם היזם - טענות אלה עולות במכתב התנגדות שהגישו מספר תושבי אזור כנגד קידום תוכנית בניין עיר, תוכנית "סוקולוב 15", וכן בתלונה שהוגשה למשטרה בעניין ובמכתב נלווה לתלונה שהועבר לסגן ראש היחידה הארצית לחקורת הונאה במשטרה (יאח"ה), נצ"מ ערן קמין, ובמכתב נוסף ששוגר למבקר המדינה, יוסף שפירא.

התובעים - באמצעות עו"ד מארק שיפמן ממשרד שיפמן-ספיר-שטרום - טוענים בתלונה למשטרה ובמכתב למבקר, כי במסגרת הכנת כתב ההתנגדות שכרו את שירותיו של חוקר פרטי, יהודה ראובני מחברת "אור חקירות", ולטענתם, מדוח החקירה שהכין עבורם, עולה כי ראש המועצה הינו בעל מניות בחברה פרטית יחד עם חברה שבבעלות היזם אברהם שמקדם את התב"ע. כמו-כן התברר, כך לטענתם, כי היזם ופכטר רכשו יחד בעבר נכסי מקרקעין (אחד מנכסים אלה כבר נמכר). בנסיבות, טוענים התושבים, קיים חשש כי פכטר נהג בחוסר גילוי נאות כלפי מוסדות התכנון ולא חשף בפניהם את קשריו העסקיים עם היזם. עוד נטען כי קיים חשש להעדפה פסולה של היזם ופעולת עובד ציבור בניגוד עניינים.

"ראש העיר מחליט אלו פרויקטים מקודמים ואלו 'ייתקעו' בגלגלי הביורוקרטיה. לפיכך יש לוודא שראש המועצה מקבל החלטות על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד ומתייחס לכל הפרויקטים באופן שווה. במצב זה של ניגוד עניינים, המתנגדים מעלים חשש כבד להעדפה פסולה של ראש המועצה ושל הועדה המקומית לקדם את התוכנית", נכתב בכתב ההתנגדות שהוגש לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בת"א. לכתב ההתנגדות ולדוח החוקר צורפו דוח רשם החברות וכן נסח טאבו בהם נקוב שמו של פכטר, תעודת הזהות שלו וכן כתובת מגוריו באזור.

ראש המועצה, אריה פכטר, מכחיש את טענות התושבים, וטוען, כי מדובר בניסיון של מתנגדיו הפוליטיים לנגח אותו ולפגוע בו אישית. בין היתר, מסר יי הוא מכיר את אברהם מנעוריו, אך אינו שותף עסקי שלו (ראו מסגרת).

קשרים עסקיים וכלכליים

ראשית הפרשה בקידום תב"ע שתאפשר בניית מגדל במרכז אזור, בשטח בנוי של כ-1000 מ"ר ובגובה 50 מטר (13 קומות וקומה טכנית), לכאורה בלב שכונת מגורים של בתים צמודי קרקע נמוכים. ל י טענות המתנגדים, גובהם של מבנים סמוכים לפרויקט המתוכנן ברדיוס של 400 מטר לא עולה על 9 מטר. לטענת 18 משפחות מהרחובות הסמוכים למקרקעין של הפרויקט, המתנגדים לבנייה, בחקירתו של החוקר הפרטי ששכרו, התגלו הקשרים העסקיים והכלכליים שמתקיימים בין היזם אברהם לבין ראש המועצה פכטר.

בכתב ההתנגדות שהגישו בשבוע שעבר לוועדה המחוזית, מפרטים התושבים המתנגדים את הקשרים הנטענים, ובין היתר נכתב, כי "בהתאם לדוח החקירה של 'אור חקירות', ראש המועצה פכטר מחזיק ב-190 מניות בחברת 'נכסי עוז ושלום בע"מ', בה אברהם הוא דירקטור החברה, והחברה שבבעלות האחרון, "גל-אב - חברה להשקעות ונכסים בע"מ" מחזיקה אף היא ב-190 מניות - כלומרה פכטר ואברהם הינם שותפים בעסק". עוד נכתב בכתב ההתנגדות, כי "אברהם ופכטר רכשו יחד נכס ברחוב שנקין 48 בתל אביב (גוש 7430 חלקה 38) ונכס נוסף שהיה בבעלותם נמכר לאחרונה לחברת "בנייני שלמה ע.י בע"מ" - בעלי חברה זו מחזיקים מניות בחברת "גל-אב", באמצעות חברת 'באוהאוס בע"מ'".

לטענת התושבים, בדיון שהתקיים בוועדה המחוזית הופיע ראש המועצה פכטר בפני הוועדה ואמר, בין היתר, אמירות מהן התפרש כי אינו מנהל קשרים כלשהם על היזם. כך, למשל, פתח את דבריו באמירה: 'כשהיזמים הגיעו אלי בזמנו לפני כבר אולי ארבע שנים בערך...'. הציטוט קטוע בכתב ההתנגדות, ואולם בחינת הפרוטוקול מעלה, כי מדובר בציטוט חלקי של דבריו של פכטר, שבהמשך הדברים אמר, בין היתר: "הם באו עם בניין מאוד גבוה עם משהו כמו 120 יחידות דיור, ואני הבעתי התנגדות ועמדתי על הרגליים האחוריות". ואולם, בכתב התנגדות התושבים אינם מתייחסים לדברים אלה, אלא לעובדה כי פכטר לא יידע את הוועדה, כך לטענתם, על קשריו עם אברהם. בין היתר, כתבו בכתב ההתנגדות, כי "מדבריו אלה (של פכטר - א' ל"ו) לא ניתן להבין שקיים קשר עסקי בינו לבין היזמים - להיפך, מתקבל הרושם כי מדובר באנשים זרים שלא ברור מתי נפגשו. דברים אלה יכולים היו להטעות את חברי הועדה המחוזית".

צל כבד

עוד נכתב במכתב ההתנגדות כי "המתנגדים יטענו כי העובדה שראש המועצה והיזם שותפים עסקיים היא עובדה שחייבת הייתה בגילוי נאות מצידו של ראש המועצה. מקריאת הפרוטוקולים של הוועדה המחוזית לא נמצא גילוי נאות שכזה, ואם נמצא גילוי נאות שכזה, המתנגדים מוחקים מכתב התנגדות זה את כל טענותיהם לעניין אי-גילוי נאות". בנוסף, טוענים התושבים כי גם אם גילה ראש המועצה לוועדה המחוזית את קשריו העסקיים עם היזם, הרי שהיה על הועדה המחוזית לפסול את עדותו בפניה ואת עדותם של הכפופים לו, לרבות מהנדסת המועצה המקומית.

"המתנגדים יטענו, בזהירות הנדרשת, כי לאור הממצאים שעולים מדוח החקירה קיים חשש כבד לניגוד עניינים בין ראש המועצה (כיזם וכאיש עסקים) לבין תפקידו ומעמדו הציבורי כראש מועצה וכבעל סמכות בוועדה המקומית וכמעסיק, בייחוד בכל הקשור לתוכנית", נכתב בכתב ההתנגדות. "ניגוד עניינים זה של ראש המועצה מטיל צל כבד על עמדתה הוועדה המקומית שתמכה באישור התוכנית ועל עמדת מהנדסת המועצה שהופיע בפני הועדה המחוזית".

מעבר לטענות על ניגוד העניינים לכאורה, עוסקת ההתנגדות גם בגוף התוכנית, ונטען כי גם מבחינה תכנונית גרידא מדובר בתוכנית בלתי סבירה להנחתת מגדל מגורים בגובה של כ-50 מטר ללב שכונת מגורים של בתים צמודי קרקע. "מדובר בתוכנית נקודתית שאין בינה לבין סביבתה דבר. חסרונותיה ונזקיה של התכנית עולים על יתרונותיה (אם קיימים בכלל). בשם הצורך 'בהוספת יחידות דיור', מוצעת תוכנית שמציע הכפלת מספר יחידות דיור בסביבה, כל זאת בבניין אחד צפוף שייבנה במגרש אליו מוביל רחוב שכונתי", נכתב.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988