השופט ליזמי גבעות: לא תפקיד ביהמ"ש לנהל את השותפות

דחה את בקשות הצדדים לצווי מניעה איש כנגד רעהו ופסק כי עליהם לפתור את המחלוקות ביניהם במסגרת הדירקטוריון של החברה

טוביה לוסקין, עו``ד שמואל בקר ונגה בן דוד / צילום: עינת לברון
טוביה לוסקין, עו``ד שמואל בקר ונגה בן דוד / צילום: עינת לברון

בית המשפט המחוזי מרכז לוד החליט שלא להתערב בסכסוך בין יזמי שותפות חיפושי הנפט גבעות עולם והחברה המנהלת אותה (השותף הכללי), ודחה את כל בקשות הצדדים לצווי מניעה איש כנגד רעהו.

השופט יעקב שפסר פסק כי על הצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם במסגרת דירקטוריון החברה המנהלת, וזאת על-מנת לנסות ולהימנע מפגיעה נוספת בה ובשותפות.

עם זאת, השופט הצביע בפסק הדין על אובדן אמון בין הצדדים לסכסוך - טוביה לוסקין מצד אחד ושמואל בקר ונגה בן-דוד מהצד השני - "הפוגם עמוקות בהתנהלות השותפות", לדבריו.

משכך, עולה השאלה האם יצליח לוסקין, המנכ"ל המודח של השותפות, לחזור ולשתף פעולה עם שני שותפיו - או שמציאת מנגנון פרידה תהיה הדרך המיטבית עבור השותפות ובעלי יחידותיה מקרב ציבור המשקיעים.

גבעות עולם עוסקת בפיתוח שדה הנפט "מגד" שנמצא באזור ראש-העין. השותפות מנוהלת בידי שותף כללי, חברה ש-73% ממניותיה מוחזקות בידי קבוצת משקיעים בראשות בקר ובן-דוד, בעוד שיתרת המניות (27%) נמצאת בידיו של לוסקין.

הערת עסק חי והדחת המנכ"ל

בשנתיים האחרונות ועל רקע הידרדרות במצבה של השותפות (הערת "עסק חי" והפסד צבור של כ-87 מיליון דולר) פרצה מחלוקת בין הצדדים סביב ניהולה. בפברואר 2014 הובילה המחלוקת להדחת המנכ"ל לוסקין עקב "חילוקי דעות וחוסר שביעות-רצון של הדירקטוריון מתפקודו", כדברי החברה.

השנה עבר הסכסוך לבית המשפט, כאשר לוסקין הגיש בקשה לסעדים זמניים בטענה כי החלטות שקיבל הדירקטוריון בראשות היו"ר בקר הפרו זכויות שהוקנו לו בתקנון החברה ובהסכמי בעלי המניות.

לוסקין דרש בעיקר לבטל את תוכנית העבודה שאישר הדירקטוריון לקידוח "מגד 6", לבטל מינויו של דירקטור בלתי תלוי בידי האסיפה ולבטל את החלטת הדירקטוריון שלא להעביר אליו ולאחרים את פרוטוקולי הישיבות.

בקר ובן-דוד טענו מהצד השני כי לוסקין מסכל תשלומים לספקים, וביקשו מבית המשפט לחייבו לחתום על הוראות כספיות ותשלומים של השותפות.

אלא שהשופט שפסר בחר שלא להיענות למי מבקשות הצדדים. "אין צורך לומר כי לא מתפקידו של בית המשפט לשמש כמנהלה בפועל של החברה או להוות תחליף להתנהלותם המשותפת של הצדדים ולשיקול-דעת בעלי התפקידים", כתב השופט.

עדיין מפסידה

שותפות גבעות עולם סוחבת על גבה הערת "עסק חי", עדות למצבה הפיננסי המאתגר. את המחצית הראשונה של 2015 סיימה החברה עם הכנסות של 4.5 מיליון דולר ממכירת נפט לבית הזיקוק באשדוד (בניכוי תמלוגים עמדו ההכנסות על 3.1 מיליון דולר), אולם הציגה בשורה התחתונה הפסד של 2.2 מיליון דולר, לאחר הפסד של כ-11 מיליון דולר בשנת 2014 כולה.

לשותפות היו בסוף יוני נכסים פיננסיים בהיקף של 5.2 מיליון דולר וכן הלוואות בעלים של 5.6 מיליון דולר וגירעון של 3.2 מיליון דולר בהון העצמי. יחידות ההשתתפות שלה נמחקו בשנה האחרונה מהמסחר בבורסה, לאחר שירדו למחיר מינימלי של אגורה אחת, ומשקיעיה לא אישרו מהלך שהציעה השותפות לאיחוד הון שיעלה טכנית את מחיר היחידה.

צרו איתנו קשר *5988