הפחתת תעריפי החשמל גרמה לרפק למחוק כ-40 מיליון שקל

רפק מחזיקה 40% בשתי תחנות כוח באלון תבור וברמת גבריאל, שאמורות להתחיל לפעול ב-2018 לאחר שיושקעו בהן 1.2 מיליארד שקל

הפחתת תעריפים על-ידי רשות החשמל גררה את חברת רפק תקשורת ותשתיות  לסכם את הרבעון השלישי בהפסד משמעותי של 36 מיליון שקל. בעקבות החלטות רשות החשמל, ביצעה רפק הפחתה בהיקף של 39 מיליון שקל בשניים מהפרויקטים שלה להקמת תחנות כוח, ונוסף על כך היא מעלה סימני שאלה לגבי הסכמי המימון לפרויקטים אלה.

מדובר בשתי תחנות כוח המוקמות באזורי התעשייה רמת גבריאל ואלון תבור שבצפון הארץ (סמוך לעפולה ולמגדל העמק), הצפויות להתחיל לפעול במהלך 2018. רפק מחזיקה בכ-40% משתי התחנות באמצעות שתי חברות פרויקט ייעודיות, והשותפה המרכזית שלה היא קרן הפרייווט אקוויטי דנהאם קפיטל. ברפק מסבירים כי בחודש ספטמבר האחרון החליטה רשות החשמל להפחית את תעריפי החשמל בכ-10%, בעקבות ירידת מחירי הפחם בעולם, ונוסף על כך החליטה הרשות להטיל תעריפים לשירותי ניהול מערכת על ספקי חשמל פרטיים.

החלטות אלה גרמו להפחתת ההכנסות הצפויות ממכירת חשמל מאותם פרויקטים, ונוסף על כך הן דורשות, לפי רפק, לבחון את ההשפעה על המודל הפיננסי שגיבשו השותפות לפרויקטים אלה, ואת ההשפעה "על יכולת עמידתן באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לגביהן במסגרת הסכמי המימון שבהם התקשרו עם הבנקים".

"השפעה לרעה על המודל הפיננסי"

ברפק מוסיפים, כי החלטת רשות החשמל להטיל עלויות מערכתיות על יצרני החשמל הפרטיים גררה אותה ואת שותפותיה בפרויקטים להוצאות נוספות, וכן כי היא "משפיעה לרעה על המודל הפיננסי כחלק מהמו"מ מול הגורמים המממנים".

תחנות הכוח של רפק הן פרויקטים עתירי מימון, ועלות הקמתן צפויה להגיע ל-1.2 מיליארד שקל, כאשר כ-80% מהמימון צפוי להגיע מהבנקים, והיתרה מהלוואות בעלים. בחודש יולי האחרון חתמו רפק ושותפותיה בפרויקטים על הסכמי מימון עם כמה בנקים, על בסיס מודל שהניח עלייה של כ-12% בתעריפי החשמל.

הערכת השווי המעודכנת לפרויקטים, שנעשתה על-ידי חברת שווי הוגן של רו"ח אלי אלעל, נוקבת בסכום בר-השבה בחברות הפרויקט של 116 מיליון שקל - כ-55 מיליון שקל לרמת גבריאל וכ-61 מיליון שקל לאלון תבור - הפחתה כוללת של כ-80 מיליון שקל לעומת השווי בספרים. בהערכת השווי מציין אלעל כי "ביצוע תהליך הסגירה הפיננסית הנו תנאי מהותי בהקמת התחנה, ותלוי במימוש כל התנאים המקדימים על-ידי החברה".

"בנוסף", הוא כותב, "למתווה מימון הפרויקט זיקה מהותית לרווחיות החברה. אי השלמת תהליך הסגירה הפיננסית עלולה לשנות באופן מהותי את תוצאות עבודתנו". כושר הייצור של כל אחת משתי התחנות צפוי לעמוד על כ-73 מגה-ואט והן צפויות לייצר חשמל באמצעות גז טבעי.

הצרות שייצרה רשות החשמל לפרויקטים אלה הן לא היחידות, וברפק מציינים גם כי תנאי מרכזי לניצול האשראי לחברות הפרויקט הוא תיקון הסכם הגז בין חברות הפרויקט לבין שותפות תגלית הגז "תמר", שנחתם באפריל 2014. עיכובים באישור מתווה הגז והאי-ודאות השוררת סביב הנושא הובילו את השותפויות ב"תמר" להודיע לחברות הפרויקט כי התיקון להסכם יידחה עד לאחר אישור מתווה הגז. ברפק מעריכים כי "במידה ויאושר מתווה הגז יהיה ניתן להגיע לסגירה פיננסית ללא תוספת של הון ביחס להסכם המימון".

נוסף על רמת גבריאל ואלון תבור מחזיקה רפק, באמצעות רפק אנרגיה, בזכויות (כ-48%) מתחנת כוח המוקמת באזור צומת פלוגות שבדרום הארץ (צומת אנרגיה) ובחודש אפריל האחרון החליטה היא ושותפותיה להפסיק קידום פרויקט להקמת תחנת כוח בקריית גת (אשכול גת).

מניית רפק קפצה מתחילת השנה בכ-45%, והיא משקפת לחברה שווי של פחות מ-100 מיליון שקל.

מלבד תחנות לייצור חשמל, רפק עוסקת באמצעות חברות מוחזקות בפעילויות בתחומי התשתיות, ייצוג וייעוץ, מחשבים ושירותי שידור ותקשורת. החברה נמצאת בשליטת תנחום אורן, המחזיק בה באמצעות החברה הציבורית אינטרגאמא.