האוצר נגד מיזוג סלקום-גולן: יחזיר את הענף לימי טרום הרפורמה

מבחינת אגף התקציבים, עדיף שגולן טלקום תישאר תחת הסכם איחוד רשתות, ואם לא, שתמכור את פעילותה לגורם חיצוני, ובמקרה שזה לא יקרה עדיף פירוק - והכול רק שלא תמוזג עם סלקום

מיכאל גולן / צילום: תמר מצפי
מיכאל גולן / צילום: תמר מצפי

אגף התקציבים במשרד האוצר הגיש לרשות ההגבלים העסקיים ולמשרד התקשורת חוות-דעת כלכלית המתנגדת לאישור המיזוג בין סלקום לבין גולן טלקום.

בחוות-הדעת, אשר פרוסה על פני 28 עמודים, מנתח אגף התקציבים באוצר מדוע אין לאשר את המיזוג בין החברות, ומדוע עדיפה מכירה של גולן לגורם חיצוני, ובמקרה שאין כזה, עדיפה בעיניו האפשרות שגולן טלקום תפורק, ומנוייה יועברו למתחרים דרך בית משפט.

אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מדגיש במכתב נלווה ששלח לראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו, וכן לשר האוצר משה כחלון, מדוע קיימת דחיפות להודיע מיידית לצדדים על התנגדות למיזוג, כדי שאלה יוכלו להמשיך ולחפש דרכים אחרות להמשך פעילותה של גולן בכל דרך אחרת, מלבד מיזוג עם שחקן קיים.

לדברי האגף, לשם איזון בשוק הסלולר בין שימור רמת תחרות גבוהה לבין הפחתת עלויות המפעילים, יש להמשיך ולדבוק בדרך של שיתוף רשתות ולא בדרך המיזוג, אשר הלכה למעשה מצמצמת את כמות השחקנים ופוגעת בתחרות באופן משמעותי. "לכך יש להוסיף כי לאחר ניתוח השוק עולה ומתחדדת העובדה שישנו צורך אינהרנטי במפעילים קטנים בינוניים בעלי מוטיבציה לחולל תחרות ולצבור נתחי שוק. מוטיבציה זו היא שיוצרת תחרות, חדשנות, פישוט והוגנות כלפי הצרכן ולבסוף גם מעלה את רמת השקעות", נכתב בחוות-הדעת.

עוד נכתב בחוות-הדעת כי "עם זאת, לא כל מפעיל קטן-בינוני יכול להיחשב כמחולל תחרות, שכן הדגש הוא על שחקן שמגזר הסלולר מהווה עבורו את המגזר העיקרי לפעילותו. על כן אנו סבורים כי קיים ערך רב בכך שבשוק יהיה ריבוי שחקנים קטנים- בינוניים מחוללי תחרות כדוגמת גולן, וכי אפשרות זו עדיפה למשק ולצרכנים על פני התרחישים האחרים.

"מאחר ואת תועלות המיזוג ניתן להשיג בדרך של שיתוף רשתות, ולאור הפגיעה הצפויה בתחרות, אנו סבורים כי אין לאשר את העסקה ולכן יש להודיע באופן רשמי כבר בשלב זה לגולן ולסלקום כי בשל הטעמים שנומקו במסמך זה לא יאושר להן המיזוג, לרבות מיזוג של גולן עם מפעיל אחר.

"ככל שלא תתאפשר הישארותה של גולן בשוק או לחילופין מכירתה לגורם חיצוני, הרי שגם האפשרות הפחות עדיפה של יציאת של גולן מהשוק הינה אפשרות פחות גרועה ביחס לאפשרות של אישור המיזוג. מיזוג הינה האפשרות הגרועה ביותר לטעמנו שכן בהסתברות גבוהה היא תוביל את השוק לעבר מצב בעל מאפיינים דומים לאלו שהיו ערב הרפורמה ולעליית מחירים, אשר תפגע ברווחת הצרכן ולא תעניק ערך מוסף ממשי כדוגמת השקעות עודפות המצדיק זאת. הכנסת שחקנים חדשים לשוק הסלולר הינו תהליך מורכב וארוך בעל סיכונים רבים, ועל כן יש להימנע ככל הניתן מיציאת שחקנים מהשוק, בוודאי שהנושא נמצא תחת הכרעתו של הרגולטור".

עוד נכתב כי "שוק הסלולר זקוק בכל עת לשחקנים קטנים-בינוניים בעלי מוטיבציה להגדלת נתח שוק - ניתוח שוק הסלולר ערב הרפורמה מראה בבירור כיצד על אף היותן של שלוש חברות בעלות נתחי שוק דומים, התאפיין שוק הסלולר בחוסר תחרותיות אשר התבטא במחירים גבוהים וברווחים חריגים מעבר לנורמה של חברות הסלולר, אשר חולקו כדיבידנדים לבעלי המניות. רק לאחר כניסתה של גולן, שנקטה באסטרטגיה של הפחתת מחירים דרמטית ופישוט החשבוניות המוצגות לצרכנים (שיטת 'הכול כלול') החלה להתפתח תחרות משמעותית בשוק הסלולר".

כאמור, הדרך של אגף התקציבים להמשך התחרות בשוק היא דרך מדיניות שיתוף רשתות - מדיניות אשר לא צלחה בעסקת גולן סלקום מפני שמשרד התקשורת התעקש שגולן יעמוד בתנאים המלאים של שיתוף הרשתות ולא יקבל הנחות על חשבון המתחרות. האוצר אינו רואה עין בעין עם משרד התקשורת את הסוגיה, ולכן מבחינת גולן, העובדה שלא קיבל את ההקלות כפי שרצה האוצר להעניק לו, הוא למעשה נדחף למכירתו לסלקום. יהיה מעניין לראות את תגובת משרד התקשורת לחוות-הדעת שכן המשרד לא מביע תמיכה במיזוג וגם לא התנגדות.

בחוות-הדעת האוצר מציין כי "מנגנון שיתוף הרשתות נקבע כפתרון המאזן באופן המיטבי בין שימור רמת התחרות ובין הצורך בעידוד השקעה בטכנולוגיה ובשדרוג הרשתות. אנו מעריכים כי להפחתת מספר השחקנים בשוק הסלולר, בדגש על יציאתה של גולן מהשוק, קיימת השפעה אנטי תחרותית חריפה אשר תפגע במצבו התחרותי של השוק וברווחת הצרכן. בשל כך, אישור המיזוג יוביל להפחתת התחרות בצורה משמעותית והדבר יביא לעליית מחירים ובחזרה הדרגתית של השוק למצב בעל מאפיינים דומים לאלו שהיו ערב רפורמת הסלולר.

"אנו סבורים כי אין לאשר ל גולן מיזוג עם מפעיל סלולר קיים. לשם כך יש להודיע באופן רשמי כבר בשלב זה לגולן ולסלקום כי בשל הטעמים שינומקו במסמך זה לא תאושר להן בקשת המיזוג, לרבות מיזוג של גולן עם מפעיל קיים אחר. בכך תעמוד בפני גולן האפשרות של השארות בשוק באמצעות הגעה להסכם שיתוף עם מפעיל/ים קיימים או האפשרות של מכירתה לגורם חיצוני.

"לצד האפשרות של קניית גולן על ידי גורם חיצוני עומדת גם האפשרות שגולן תימכר במסגרת הליכי פירוק בבית משפט נקייה מחובות עם יכולת להמשיך ולפעול בשוק הסלולר".