רשות המסים פשטה על משרדי שלמה החזקות בחשד להעלמת מס

כפי שנחשף ב"גלובס", הרשות מנהלת חקירה בענף הרכב והליסינג בחשד להעלמת מס במאות מיליונים ■ לפי החשד, החברות סיווגו פרמיה עודפת שגבו כהחזר הוצאות ללקוח במקום כהכנסה החייבת במס ■ יו"ר שלמה החזקות, אסי שמלצר, נעצר ושוחרר בערבות

בהמשך לחשיפת "גלובס" בשבוע שעבר על קיומה של חקירה סמויה רחבת-היקף בענף הרכב והליסינג, בחשד להעלמות מס בהיקף של עשרות ואולי אף מאות מיליוני שקלים, פשטו הבוקר (ה') חוקרי רשות המסים על משרדי חברת שלמה החזקות, החברה המרכזית החולשת על עסקי הרכב של קבוצת שלמה Sixt, תפסו מסמכים ומחשבים ואספו חומרים הנדרשים לצורך החקירה.

בנוסף, הגיעו חוקרים למשרדים של חברות-בנות נוספות בקבוצה. כן זומנו לחקירה במשרדי חקירות מע"מ בכירי החברה, בהם יו"ר שלמה החזקות, אסי שמלצר, בנו הבכור של מייסד הקבוצה המנוח, שלמה שמלצר; מנכ"ל החברה, אייל גור; וסמנכ"ל הכספים, אייל בן-יוסף. 

אסי שמלצר וכו צבי ליבושור, לשעבר מנכ"ל חברת שלמה שלמה ביטוח וכיום בכיר בחברת הביטוח שירביט, וחשוד שלישי שהדיון בעניינו טרם הסתיים, נעצרו ושוחררו בערובה. 

החברה דיווחה על זימונם של הבכירים בדיווח מיידי לבורסה היום, בזו הלשון: "הבוקר זומנו לחקירה ברשויות מע"מ יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה, וכן הגיעו חוקרי מע"מ למשרדי החברה וחברות-בנות של החברה, במסגרת החקירה המתנהלת על-ידם".

החברה הוסיפה כי להערכתה, החקירה קשורה לפרסומים בתקשורת בדבר חקירה המתנהלת על-ידי רשות המסים נגד מספר חברות בענף הרכב, תוך שקיימת הפנייה לדיווח של החברה על החשיפה הבלעדית של כתב "גלובס", גור מגידו, מהשבוע שעבר.

החברה הוסיפה בדיווח כי היא "משתפת ותשתף פעולה עם הרשויות, ככל הנדרש". 

מחברת שלמה רכב נמסר כי "חברת שלמה רכב מאשרת כי חוקרי מע"מ הגיעו היום לחברה. החברה שיתפה ותשתף פעולה ככל שיידרש ומדגישה כי כל פעולותיה בוצעו על-פי דין, ותציג עמדה זו ככל שיידרש בפני הגורמים המוסמכים". 

עורכי הדין פנחס רובין ושגית אוחנה-לבנה ממשרד גורניצקי ושות' מייצגים את חברת שלמה. עו"ד שמואל קליין מייצג את אסי שמלצר, יו"ר דירקטוריון שלמה החזקות. 

הפרשה, כאמור, נחשפה לראשונה ב"גלובס". במסגרת הפרסום דיווחנו על כך שרשות המסים מנהלת חקירה סמויה רחבת-היקף בענף הרכב והליסינג, בחשד להעלמות מס בהיקף של עשרות ואולי אף מאות מיליוני שקלים, ונוגעים למספר חברות רכב וליסינג, לרבות חברות מהגדולות בישראל, בהן חברות ציבוריות.

לפי המידע שהגיע לידי "גלובס" אחד החשדות הנבדקים נוגע להעלמת מע"מ ומס הכנסה לכאורה, באמצעות סיווג כוזב - כך על-פי החשד - של הכנסות מתיווך דמי ביטוח, כהחזר הוצאות ללקוח במקום כהכנסות החייבות במס, תוך השמטת ההכנסות מהדיווחים לרשות המסים.

מדובר בנושא שעלה לאחרונה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית גדולה, שהוגשה באמצעות עו"ד רנן גרשט ממשרד נאור-גרשט, נגד קבוצת שלמה Sixt - החברה-האם שלמה החזקות והחברות-הבנות שלה, שלמה ניהול ציים, שלמה רכב ושלמה ביטוח.

לפי המידע שהגיע לידי "גלובס", החשדות הנבדקים נוגעים לחברות בולטות נוספות, פרט לשלמה רכב, וכוללים גם חשד להלבנת הון. התמונה שנחשפה בפני "גלובס" היא כי ככל הנראה, חלק מהאנשים שמפניהם אמורה הייתה החקירה להיות סמויה, יודעים אודות החקירה מזה מספר שבועות. זאת, בעוד רשות המסים סבורה כי היא מנהלת חקירה סודית, שבמסגרתה היא כביכול מתעתדת להפתיע את חברות הרכב עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה.

ברשות המסים סירבו להתייחס לפרטים.

החזר או הכנסה

הטענה העולה בבקשה לאישור התביעה הייצוגית נגד שלמה Sixt היא כי החברות מהקבוצה גבו מלקוחותיה פער תיווך של מאות שקלים בגין ביטוח רכב חובה, תוך שהן מטעות את הלקוחות לחשוב שהן גובות "החזר הוצאות ביטוח". המבטחת בכל המקרים הללו היא חברת שלמה ביטוח מקבוצת שלמה Sixt. 

החברה שהגישה את הבקשה לאשר את התביעה הייצוגית היא פולר מערכות אנרגיה - חברה שרכשה מקבוצת שלמה Sixt שירותי ליסינג תפעולי לטובת עובדיה וגילתה בדיעבד, לטענתה, כי נגבה ממנה פער תיווך נסתר של כ-450 שקל מתוך דמי ביטוח של כ-1,700 שקל לכל מכונית.

לטענתה, "קבוצת שלמה העמיסה הוצאות מלאכותיות על לקוחותיה, ובשיטה קלוקלת זו התעשרה הקבוצה על חשבון לקוחותיה בסכום הנאמד בעשרות מיליוני שקלים בשנה".

את הפער בין הסכומים גילתה התובעת, לדבריה, מתוך אי-התאמה בין הסיווג שנמסר ללקוחות לבין נתונים העולים מתוך הדוחות הכספיים של חברת שלמה רכב.

כך, לדוגמה, נכתב בהתייחס לדוחות של שלמה רכב לשנת 2008: "מן הנתונים ניתן ללמוד כי פרמיית ביטוח החובה השנתית ששולמה על-ידי שלמה רכב לשלמה ביטוח עבור כל רכב עומדת על סך של 1,252 שקל בלבד. ואולם, מעיון בתעודות ביטוח החובה המצויות בידי פולר מערכות - אותן הפיקה שלמה ביטוח עבור פולר מערכות ושלמה רכב, והכוללת אישור בדבר תשלום הפרמיה השנתית - עולה כי הסך הלכאורי אשר שלמה ביטוח גבתה משלמה רכב הוא 1,678 שקל, וזאת בניגוד מוחלט לסכום המצוין בדוחותיה הכספיים, וכמשתמע מהם, בניגוד מוחלט לסכום אשר שולם בפועל". 

בהמשך נטען כי "קבוצת שלמה יצרה מצג מטעה כלפי פולר מערכות, וזאת תוך שימוש בפוליסות ביטוח חובה שהפיקה עבורן, שכללה מחיר שגוי ופיקטיבי בסך של 1,687 שקל (נתון ממוצע בשנים 2008-2011 - ג'מ'), כאשר הלכה למעשה שילמו עבורה סך של 1,238 שקל בלבד (נתון הממוצע ל-2008-2011 - ג'מ')".

לטענת פולר מערכות, בדומה אליה נפגעו גם "כל קבוצת הלקוחות של קבוצת שלמה, אשר התקשרו בהסכם לחכירת רכב ואשר נשאו בתשלום החזר הוצאות פרמיה בגין פוליסה לביטול רכב חובה בשנים 2008-2011".

מטענות אלה עולה כי אם הפער בין הסכום המדווח והפיקטיבי לכאורה לבין הסכום ששולם בפועל - פער של 450 שקל בקירוב לכל לקוח - דווח לרשות המסים כהחזר הוצאות ולא כהכנסה - הרי שיש בכך שיש בכך כדי לעורר חשד להעלמת מע"מ ומס חברות וכן חשד לדיווח כוזב.

"גבייה עודפת פסולה"

גם בגוף הבקשה לאישור התביעה הייצוגית ניתן למצוא טענות לחשדות לעבירות מס לכאורה מצד קבוצת שלמה, כך לדוגמה, נטען כי "קבוצת שלמה אף הגדילה לעשות וכללה סכום זה (ההפרש בין הסכום המדווח לסכום בפועל - ג'מ') תחת קטגוריה של 'סכומים שאינם חייבים במע"מ' בחשבונית מס מפוצלת בהתאם להוראת הפרשנות 1/2002 של רשות המסים, שעניינה פיצול חשבוניות המס למרכיבים בעסקאות שכירות של מעל 12 חודשים".

עוד נטען כי "בהינתן שקבוצת שלמה בחרה לקטלג את הסכום העודף שגבתה מפולר מערכות תחת הקטגוריה 'סכומים שאינם חייבים במע"מ', הרי שהדבר מהווה הודאה, שהינה בבחינת אינדיקציה נוספת (מעבר לדרוש), כי עסקינן בהחזר הוצאה בלבד, אשר היה אסור לחברות מקבוצת שלמה להרוויח ממנו דבר (הן היו אמורות להיות 'צינור' בלבד), ואין המדובר בסכום שאמור היה להיכנס לתזרים הפעילות השוטפת אצלן, שאחרת היה חובה עליהן להתייחס לסכום עודף זה כהכנסה החייבת במע"מ. שיבוצו והגדרתו של סכום עודף זה על-ידי קבוצת שלמה כ'החזר הוצאה' הביא להסוואתה של הגבייה העודפת הפסולה".

בחוות-דעת שצירף עו"ד גרשט לבקשה לאישור התביעה הייצוגית, הוערך כי הפרמיה הנסתרת לכאורה שאותה החברות מקבוצת שלמה גבו מלקוחותיהן עומדת על כ-125 מיליון שקל בין השנים 2008-2011.

אם אלה אכן סכומים החייבים במס חברות ובמע"מ שלא שולם, הרי שגובה העלמת המס הנחשדת בקבוצת שלמה בלבד, בנוגע לשנים 2008-2011 בלבד, עומד על כ-55 מיליון שקל (לפני קנסות), ומכאן שהיקף העלמות המס החשודות במסגרת החקירה כולה, לגבי אלה הנוגעות לחברות האחרות, צפוי להגיע למאות מיליוני שקלים. השלכה נוספות פוטנציאלית על חברות חשודות בפרשה היא האפשרות של פסילת ספרים.